Disciplina „Religie” opțională sau facultativă în școli?

Loading

Începând cu următorul an școlar, Religia va rămâne în școli doar la cererea părinților, după o decizie a Curții Constituționale aprobată săptămâna trecută. În prezent, religia este disciplină opţională, elevii având posibilitatea de a alege studierea acesteia sau a alteia. Predarea religiei în şcoli a stârnit de mai multe ori controverse şi dispute în spaţiul public dar renunțarea la aceasta poate afecta chiar ființa statului roman.

Elevii ar putea să nu dorească să mai studieze Religia
Elevii ar putea să nu dorească să mai studieze Religia

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române (BOR) sunt extrem de revoltați în urma deciziei Curții Constituționale care a stabilit că trebuie să spui când vrei să participi la cursurile de Religie, nu să spui când nu vrei. Astfel, s-a decis că aceste cereri vor fi completate doar de cei care vor să facă religia, potrivit Curții Constituționale.

Disciplină opțională

Prin decizia de săptămâna trecută, judecătorii Curții Constituționale au stabilit că prevederile articolului 9 alineatul (2) din Legea învăţământului numărul 84/1995 şi cele ale articolului 18 alineatul (2) teza întâi din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt neconstituţionale.
Primul articol de lege prevede: „La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz situaţia şcolară se încheie fără această disciplină. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină”.
Acelaşi aspect îl are în vedere şi articolul 18 alineatul (2) teza întâi din Legea educaţiei naţionale: „La solicitarea scrisă a elevului major, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină”.
În urma deliberărilor, Curtea Constituţională a admis, cu majoritate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile celor două articole de lege sunt neconstituţionale. Această excepţie de neconstituţionalitate a fost ridicată de profesorul Emil Moise, într-un dosar civil aflat pe rolul Judecătoriei Buzău, în care acesta a dat în judecată Liceul de Artă „Margareta Sterian” din Buzău.

Religie/Etică și cultură civică

Chiar din viitorul an școlar am putea avea înlocuită ”Religia” cu o altă disciplină. Camera Deputaților a adoptat legea pentru înlocuirea din trunchiul comun a „Religiei” cu “Etica și cultura civică”. Proiectul datează de la începutul acestui an și se datorează controversatului deputat Remus Cernea. Prevede că se va introduce disciplina “Etică și cultura civică” în trunchiul comun, în locul disciplinei “Religie”. Scopul disciplinei “Etică și cultura civică” este de a cultiva spiritul critic, raţionalitatea şi empatia în măsură să dezvolte un aparat critic de judecată morală propriu fiecărui elev, dar şi acela de a prezenta drepturile omului şi reperele instituţionale şi valorile fundamentale ale unei societăţi deschise şi democratice. Religia poate fi studiată, în continuare, la cerere, ca disciplină facultativă, dar nimeni nu poate fi obligat să asiste la orele facultative de religie împotriva voinţei sale ori a părinților săi în cazul copiilor care nu au împlinit încă 16 ani.
La disciplina facultativă “Religie” nu se acordă note, ci calificative care nu sunt luate în considerare la media generală. Manualele şi materialele auxiliare utilizate la orele de religie nu pot conţine afirmaţii cu caracter discriminatoriu ori referiri jignitoare la adresa altor culte sau persoane fără religie. Conform datelor afișate pe site-ul camerei Deputaților, proiectul a primit aviz favorabil din partea Consiliului legislativ și din partea Comisiei Juridice, de disciplină și imunități.
Iniţiatorul legii, Remus Cernea, a explicat, în expunerea de motive, diferenţa dintre materie opţională şi materie facultativă: materia opţională poate fi aleasă dintr-o listă, elevul fiind obligat să aleagă dintre acestea, în timp ce materia facultativă, cum ar deveni religia, poate fi urmată sau nu, la libera decizie a părinţilor sau elevilor.