Directorii de școli ar putea fi scoși de la ore

Deși Ministerul Educației nu găsește bani pentru încadrarea legală a directorilor de școli, a apărut ideea ca pentru anul școlar următor – 2024-2025 – să se producă degrevarea totală de norma didactică a acestora. Asta înseamnă că aceștia nu vor mai preda elevilor la clasă, pe durata mandatelor. Mii de posturi didactice ar putea fi eliberate pentru clientela de partid.

În prezent, directorii de școli au normă de predare, în medie, de 6 ore pe săptămână, inspectorii la fel, pe lângă activitatea managerială sau de îndrumare și control.

În România sunt circa 8.692 de posturi de directori de școli, generali și adjuncți, conform datelor de la concursul pentru directori 2021. Degrevarea de norme a directorilor ar duce la formarea a circa 4.000 de norme de predare întregi, de 18 ore pe săptămână, conform estimărilor sindicatelor. Toate acesta ar trebui scoase la concurs sau pentru etapele de mobilitate dar pot fi scoase mai târziu pentru rudele primarilor, ale directorilor etc.

Articolul 208 din Legea învățământului preuniversitar, 198/2023, prevede la alineatul (11) „Personalul didactic de conducere, de îndrumare și control poate fi degrevat total sau parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației, elaborate prin consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar. De același drept pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar, ca urmare a participării acestora la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației. Prin același ordin se stabilesc atribuțiile persoanelor desemnate de federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar, degrevate de norma didactică.

(12) Personalul degrevat potrivit alin. (11) primește drepturile salariale pentru funcția în care este încadrat, precum și celelalte sporuri și indemnizații prevăzute de lege pentru activitatea desfășurată, după caz“.