Dezvoltarea abilităților sociale și  antreprenoriale în vederea integrării tinerilor pe piața muncii

 

 

Asociația Smart Educational Projects (SEP) este una dintre organizațiile nonguvernamentale gorjene care desfășoară activități în domeniul educației adulților, în principal în domeniul găsirii unor soluții pentru integrarea mai facilă a tinerilor absolvenți pe piața muncii. În scopul îmbunătățirii acestei activități, asociația derulează în prezent proiectul “Formatori competenți pentru o societate în schimbare” 2017-1-RO01-KA104-035994, proiect de mobilitate în domeniul educației adulților finanțat din fonduri europene de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

În cadrul acestui proiect, în perioada 4-8.12.2017, trei dintre formatorii  organizației au participat la cursul de formare „Coffee Connect – How to Develop Social and Entrepreneurial Skills” derulat la Londra de către KAIROS EUROPE LTD (UK). În structura cursului s-au regăsit teme de actualitate pentru domeniul dezvoltării carierei: Dezvoltarea unui avantaj competitiv și a unui plan de adaptare; Crearea și dezvoltarea unei rețele eficiente; Valorificarea oportunităților de succes; Asumarea riscurilor în carieră; Valorificarea rețelei de informații. Competențele dobândite le vor permite formatorilor SEP eficientizarea activităților de consiliere și dezvoltare personală a tinerilor, pe care le vor desfășura în cadrul trening-urilor “Managementul carierei”, “Dezvoltarea abilităților pentru căutarea unui loc de muncă” și „Antreprenorialul – o șansa pentru tineri”. Începând cu luna septembrie 2018 cursanților organizației le vor fi accesibile versiunile online ale cursurilor, prin folosirea platformei Edmodo.

Trainingul derulat de către KAIROS EUROPE LTD a oferit cursanților, pe lângă cunoștințele de specialitate și exemple de bună practică în domeniul organizării și funcționării unei organizații ce activează la nivel european, dar și prilejul dezvoltării unor viitoare colaborări la nivel internațional.

 

Coordonator proiect,

Anca Peptan