Despre integrarea elevilor cu nevoi speciale în învățământ

Loading

            Simpozionul Judeţean „Învăţământul, o şansă egală pentru toţi” este iniţiat de către Asociaţia pentru Dezvoltare şi Educaţie “Colorful Minds” Tg-Jiu, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, Colegiul Tehnic “G-ral Gheorghe Magheru” Tg-Jiu şi Casa Corpului Didactic Gorj.

          Acesta reprezintă una dintre activităţile proiectului “Adaptare şi transformare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale” şi este implementat cu sprijinul OMV Petrom S.A. Prin derularea acestui proiect se doreşte elaborarea unei strategii eficiente de promovare a necesității integrării elevilor cu CES, astfel încât să se participe la schimbarea mentalității referitoare la aceştia în şcoli.

          La simpozion sunt invitaţi să participe cadre didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Gorj, specialişti din Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, din Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu şi din alte instituţii cu responsabilităţi în domeniu. Dorim ca acest eveniment să constituie un bun prilej pentru specialiştii din diferite sectoare de activitate în acest domeniu de a aborda probleme de importanţă majoră pentru integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

          Prima secţiune a simpozionului constă într-o sesiune de comunicări ştiinţifice adecvate temei acestuia, prilej cu care se vor realiza schimburi de idei şi se vor dobândi informaţii de specialitate de actualitate.

          În a doua secţiune a simpozionului, cea de diseminare de programe şi proiecte educaţionale, exemple de bune practici, se vor împărtăşi experienţe din activitatea specialiştilor cu preocupări în domeniu.