Corigențele din vară rămân în iulie 2020

Loading

Pentru a doua oară în ultimii ani, perioada de sustinere a examenelor de corigenta pentru anul scolar 2019 – 2020 este intre 1 si 17 iulie, a anunțat Ministerul Educatiei Naționale.

Elevii vor avea de înfruntat aceleași probe ca în vara anului 2017

Pentru anul școlar 2019-2020, perioada de desfășurare a examenelor de corigență, stabilită în baza art. 130 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, este 1-17 iulie 2020 pentru toate clasele din învățământul primar, gimnazial, liceal si profesional si pentru clasele de stagii de pregatire practică, școala postliceală și de maiștri.

Elevii din clasa a VIll-a, care au sustinut și promovat examenul de corigență, se pot inscrie la admiterea in clasa a IX-a, pe locurile ramase libere, în a doua etapa de admitere in invatamantul liceal, conform calendarului aprobat prin Ordinul MEN nr. 4948/27.08.2019, respectiv in etapa a doua de admitere in invatamantul profesional și invatamantul profesional dual, conform calendarului aprobat prin Ordinul MEN nr. 9087/30.08.2019.

Trebuie reținută o prevedere, elevii corigenti care nu s-au prezentat la sesiunea de corigențe din perioada 1-17 iulie sau nu au promovat examenul de corigență, vor fi declarați repetenți.

Elevii din clasele terminale de liceu, care au sustinut si promovat examenul de corigenta, se pot inscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de examen august-septembrie 2020, în perioada 20-27 iulie 2020.

Elevii claselor terminale de liceu, al invatamantului profesional si al stagiilor de pregatire practica care au promovat examenele de corigenta in sesiunea 1-17 iulie, se pot inscrie la examenul de certificare a competentelor profesionale, sesiunea august-septembrie 2020.