Dă-i viitorului o şansă!

Asociaţia Aurora Hurezani, în parteneriat cu Şcoala Generală Hurezani, Primăria Hurezani, Primăria Căpreni și Asociaţia de tineret VIITORUL Căpreni, implementează, în perioada  01   februarie –  31 octombrie 2013, proiectul «Dă-i viitorului o şansă!», finanţat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 – Tineri pentru Europa, Sub- Acţiunea 1.2 – Iniţiative ale tinerilor.
Acest proiect are drept scop implicarea tinerilor din mediul rural în viaţa comunitaţii.
Prin acest proiect se creează un spaţiu optim de dezvoltare și de informare a tinerilor din comunele Hurezani și  Căpreni asupra unor teme de interes pentru aceștia. Tinerii vor face vizite de informare și documentare asupra orientării profesionale la instituţii de învaţămant superior din Bucureşti, Societatea Română de Televiziune (SRTv), vizite de documentare asupra unor meserii în comunele Logreşti (Staţia Meteo și Ocolul Silvic) și Căpreni ( Centrul de Sănătate, parcuri de extracţie ţiţei și gaze).
Folosind facilitățile oferite de Centrul de Documentare si Informare din Hurezani vor avea loc  diferite activitaţi educative non-formale,campanii de informare,work-shopuri pe diferite subiecte de interes,activitaţi care vor stimula creativitatea si antreprenoriatul,vor dezvolta talente native si lideri .