Cursurile Grundtvig, o oportunitate de care merită să beneficiaţi

Riga: Pentru orice cadru didactic, experienţa uni oraş străin rămâne foarte inte
Riga: Pentru orice cadru didactic, experienţa uni oraş străin rămâne foarte inte

Formarea prin cursurile  Grundtvig din cadrul Programului LLP constituie o oportunitate la îndemâna tuturor celor ce doresc sa se perfecţioneze in educaţia adulţilor beneficiind de o finanţare nerambursabila. În perioada 17-23 aprilie 2011 am participat,  la mobilitatea de formare continua Grundtvig, PRACTICAL EDUCATIONAL MANAGEMENT – PROJECT DEVELOPMENT AND MANAGEMENT (LV-2011-017-003), organizat la Riga, Letonia, de către Business Consultation and Training Centre LatConsul.
Cursul a urmărit să ofere celor care lucrează în domeniul educaţiei pentru adulţi know-how-ul cu privire la gestionarea si team building-ul necesare în activitatea cu un grup de persoane (de exemplu, angajaţii, membrii echipei de proiect, studenţi, etc.). Formarea a fost destinată să ofere participanţilor o înţelegere aprofundată a abilităţilor de management al proiectelor în general si în special în ceea ce priveşte gestionarea echipei (comunicare, motivare si implicare, team building, disciplinarea şi recompensarea). Cursul s-a concentrat pe rolul de lider si activitatea acestuia în cadrul echipei manageriale.
Activitatea a fost extrem de interesantă, atât prin prisma participării internaţionale de care s-a bucurat (au fost participanţi din ţări precum  Portugalia, Italia, Turcia  si România), cât si din perspectiva metodologiei de lucru folosite: prezentări teoretice care au alternat cu discuţii ce au pus în valoare schimbul de experienţă.
Activităţile practice au fost numeroase si susţinute, ceea ce ne-a oferit ocazia de a lucra în echipe si de a crea premizele pentru viitoare colaborări. Activităţile culturale (vizitarea oraşului Riga, concert simfonic de Paşte, seara de operă, cunoaşterea bucătăriei si tradiţiilor locale) au avut si ele un rol deosebit în familiarizarea cursanţilor cu cultura si civilizaţia letonă cât si în creşterea gradului de  socializare din cadrul grupului de cursanţi.
Pentru mine acest curs a reprezentat o buna ocazie de a-mi îmbogăţi cunoştinţele legate de proiectele europene si în special de managementul lor, dar si de a cunoaşte oameni cu experienţe europene diferite, utile pentru proiectele viitoare în care as dori să mă implic. Recomand celor interesaţi astfel de cursuri a căror plus valoare poate fi de un real interes profesional.
Prof.Anca Peptan
Colegiul Tehnic Nr 2 Târgu-Jiu