Criza apei, a doua mare problemă a lumii

Se pare ca aceasta e concluzia la care au ajuns cei preocupaţi de soarta planetei şi nu doar aceştia. Criza apei dulci, căci ecomagazindespre acest fenomen este vorba, devine, cu trecere timpului, un proces din ce în ce mai acut şi sesizabil. Aceasta, conform cercetătorilor, reprezintă, în momentul actual, a doua mare problemă globală a secolului XXI, prima fiind, indiscutabil, creşterea populaţiei planetei.

Apa dulce rămâne aceeaşi, populaţia creşte
Apa dulce rămâne aceeaşi, populaţia creşte

60% din organismul uman îl reprezintă apa şi această configuraţie trebuie menţinută ca atare, pentru sănătatea noastră. Însă îngrijorarea specialiştilor, cu privire la consumul apei dulci, nu constă, exclusiv, în consumul acesteia în scopul hidratării populaţiei.
Cercetătorii sunt de părere că există alte fenomene, atât geografice, cât şi uman controlabile, care au determinat scăderea semnificativă a cantităţii de apa dulce pe suprafaţa planetei şi acestea ar trebuie sa ne preocupe in mod deosebit. Astfel, chiar dacă apa dulce este indispensabilă supravieţuirii, totuşi cantitatea de apă folosită în scopul consumului industrial, agricol şi casnic poate fi, în anumite proporţii controlată.
Un lucru cert este ca apa dulce reprezintă un procent destul de mic din cantitatea totală de apă de pe planetă, pe suprafaţa Pământului existând 70% apă, din care doar 2,5% apă dulce, restul fiind sărată sau de natură oceanică. Din cea dulce, doar un procent este direct accesibilă, sursa fiind izvoarele, lacurile, râurile, rezervoarele, apele subterane, restul regăsindu-se în zonele polare, în cadrul formaţiunilor glaciare şi al zăpezii.

Cauzele crizei de apă dulce
Creşterea populaţiei. În 2025 se estimează că populaţia Pământului va fi de 8,7 bilioane de oameni, respectiv cu 2,6 bilioane mai mult decât in 1995. Din păcate, distribuţia populaţiei va fi neuniformă în raport cu cea a apei, zonele aride estimându-se a fi cele mai intens populate. Faptul că, în timp ce cantitatea de apă dulce a planetei a rămas constantă de-a lungul vremii, populaţia globului a crescut, a creat un dezechilibru natural foarte greu de restabilit.
Irigaţiile. Proporţional cu sporirea numărului populaţiei, a crescut şi consumul apei în agricultură, culturile intens irigate consumând aproximativ 70% din cantitatea de apă dulce a Terrei.
Poluarea. O mare parte din resursa de apă dulce a planetei este contaminată în urma activităţilor agricole si industriale, cu îngrăşăminte chimice şi pesticide, primul strat de apă al Pământului continuând cantităţi destul de mari de nitrat şi fosfat.
Schimbarea climatică. Se estimează că până în 2025, temperatura de suprafaţa Terrei va creşte cu 1-2% C, ca rezultat al încălzirii globale. Unul din efectele imediate va fi că în zonele aride apa dulce din râuri şi lacuri va fi redusă în proporţie de 40-70%, iar în regiunile mai reci sau la altitudini mai mari, precipitaţiile vor fi mai intense iarna şi nu în anotimpurile calde, secetoase, aşa cum ar fi de dorit.
Irosirea apei dulci. Scurgeri, inundaţii, irigări excesive, consum industrial şi casnic nemoderat, iată doar câteva exemple de proastă şi ineficient gestionare a apei dulci.

Precauţii
Conform unor estimări calculate de Naţiunile Unite, în 2025 în jur de 1,8 bilioane de oameni vor trăi în zone aride cu apă dulce, mai exact aproximativ 2/3 din populaţia lumii va locui în regiuni deficitare în apă dulce, ca urmare a uzului casnic şi industrial, a irigaţiilor şi a schimbărilor climaterice.
Acest aspect trebuie sa ne atragă atenţia şi să ne facă să ne schimbăm atitudinea şi acţiunile vizavi de această resursă devenită din ce în ce mai rară, apa dulce, dar indispensabilă supravieţuirii şi traiului nostru. Prin urmare, trebuie să învăţăm să gestionam cât mai eficient cantitatea de apă dulce – şi aşa puţină – de care dispune Pământul la acest moment.
În acest scop, ceea ce noi putem face este să luăm anumite măsuri pentru conservarea acesteia, cum ar fi desalinizarea apei sărate, reducerea contaminării apei, gestionarea eficientă şi nu irosirea ei, atât casnic cât şi industrial şi, nu în ultimul rând, demararea de campanii persuasive de informare şi educare cu privire la rolul vital pe care apa dulce l-a avut, îl are şi-l va avea pentru planeta noastră.
Ana Maria Georgescu