Constantin Stanciovici și familia sa (VII)

Loading

Despre viaţa şi activitatea ilustrului dascăl Constantin Stanciovici se pot scrie foarte multe, însă în acest serial ne dorim doar o scurtă prezentare în special a familiei acestuia cât şi a câtorva din realizările sale profesionale atât de dascăl cât şi de edil al oraşului Târgu Jiu dar mai ales de cetăţean. Constantin Stanciovici-Brănișteanu a fost o personalitate foarte importantă din trecutul acestor meleaguri, fiind implicat în luminarea locuitorilor dar și în modernizarea urbei de pe Jiu.

Constantin Stanciovici-Brănișteanu rămâne în memoria gorjenilor pentru faptele sale
Constantin Stanciovici-Brănișteanu rămâne în memoria gorjenilor pentru faptele sale

La sfârșitul serialului despre Constantin Stanciovici, nu putem să nu remarcăm faptul că sunt puțini cei care să își fi lăsat amprenta asupra acestei zone cum a făcut-o profesorul și edilul amintit. Pentru circa șase decenii, Constantin Stanciovici a fost un reper pe care se cuvine să îl cunoaștem cu mai multă atenție.

Despre paza orașului

În acelaşi mandat a fost modernizată şi paza oraşului prin înfiinţarea a 20 de posturi fixe de strajă, fiecare străjer fiind dotat cu câte o lance, astfel:
La capul podului de peste Jiu cu un perimetru până la casele lui C. C. Săvoiu, actuala Piaţă Mare a oraşului şi până la casele lui Carol Sighel
Răspântia Ghiţă Tobă până la biserica cu hramul Sfinţilor Constantin şi Elena , Achil Crăznaru şi N. Barbovici
Floarea Pârjolescu până la A. I. Broşteanu şi pe strada Jiului în jos încă 200 stânjeni
Locuinţa protopopului Roman până în Lupulescu, capul despre Jiu al uliţei ce mergea spre moara Săvoiu şi Chiriac Gheorghiu
Şcoala externă de fete până în poarta lui Săftoiu, Taiche Ştefănescu, Ioniţă Teoc şi Achil
Poarta Gheorghe Magheru până în Matei Dănăricu şi pe uliţa din dos până la şcoala de băieţi
Răspântia Constantin Stanciovici până în R. Pop, Achil, Barbu Poenaru, Zamfir Bâlteanu şi pe uliţa dintre Pâhă şi Taiche Frumuşanu
N. Dobrotescu până în R. Pop, colţul Zamfir Gârbea şi până în Radu Brătuianu
Poarta Nastasie Păunovici până în Zamfir Gârbea, sfârşitul străzii spre Obreja şi pe Hodinăul mic până în prăvălia lui Teoteoi
Colţul Vasilaiche Hurezanu până în Zamfir Gârbea pe Hodinău până în fostul pârcălab Ionete şi Constantin Mehedinţeanu
Poarta protopopului Costaiche până în N. Măldărescu, I. Roşianu, Zamfir Gârbea şi pe strada din dosul casei Pleşoianu
Răspântia Barbu Poienaru până în T. Ştefănescu, poarta C. Stanciovici, I. Roşianu şi Luţa Măldăreasca
Temniţa veche până în Andrei Scorţeanu, Sărdănescu şi N. Măldărescu
Matei Dănăricu pe ulicioara din dos până în Mălculeasa şi Dumitru Mihail
Piaţa Bisericii Catedrale
Răspântia Ioniţă Teoc
Poarta Manolache Lascăr
Poarta C. Bengliu
Poarta C. Vulpescu
Alecu Bican până la Gg. Dimitriu şi pe Putna în sus până la C. Mihuleţu.

Personalitate culturală

Pe toată perioada celor două mandate, fiindcă a mai fost ales edil şi pentru o perioadă scurtă de timp în jurul anului 1891, Constantin Stanciovici nu a uitat însă de profesia lui de bază, cea care l-a consacrat, aceea de profesor fiind astfel alături la toate iniţiativele lăudabile referitoare la dezvoltarea învăţământului din oraşul Târgu Jiu şi chiar din judeţ. La fel a îngrijit şi de lăcaşurile de cult dar mai ales s-a implicat în reconstrucţia şi modernizarea bisericii catedrale din oraş iar pentru meritele şi devotamentul cu care s-a implicat a fost numit epitrop al acestei biserici.
Astfel, Constantin Stanciovici, a fost şi a rămas în memoria locuitorilor oraşului Târgu Jiu o personalitate remarcabilă şi un cetăţean exemplu al oraşului şi nu numai, epuizând în acest scop eforturi materiale dar şi fizice pentru a construi un oraş modern, curat şi civilizat, un oraş cu care ne mândrim şi astăzi.

Daniel Cismașu