Consfătuirea profesorilor de geografie din județul Gorj

Marți, 26 septembrie 2023, Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” a găzduit Consfătuirea profesorilor de geografie din județul Gorj. Manifestarea a fost organizată de Inspectoratul Școlar Județean Gorj și a presupus retragerea oficială din activitate a profesorului Vasile Zaharia.

La întâlnirea anuală a profesorilor de geografie au participat doamna inspector școlar general, prof. dr. Marcela Mrejeru, doamna inspector școlar proiecte educaționale, prof. Teodora Dragotă și doamna inspector școlar de specialitate, prof. Angelica Necșulea.

Cu ocazia întâlnirii metodice a profesorilor de geografie, i-a fost înmânat un act de prețuire domnului profesor Vasile Zaharia , cel care a predat această disciplină timp de 33 ani, să-i fie amintire pentru a marca întreaga activitate în care și-a lăsat amprenta asupra tuturor celor care au avut onoarea de a-l cunoaște, având parte de numeroase rezultate excepționale de-a lungul acestor ani. Proaspăt pensionar, Vasile Zaharia s-a bucurat de felicitările colegilor care au fost prezenți cu ocazia acestui eveniment, cărora le-a mulțumit cu emoție pentru colaborare, sprijin, amintind că „Oricâtă experiență am avea, poți găsi lucruri noi pe care le poți valorifica.” Colegii au subliniat că „Totuși nu se poate scoate la pensie toată experiența câștigată în zeci de ani .”
În cadrul întâlnirii s-a realizat o diagnoză a procesului educațional la disciplina geografie pentru anul școlar 2022-2023. De asemenea, s-au discutat următoarele: Prof. Zăvoianu Ilie, președintele Societății de Geografie, Filiala Gorj, fiind prezent la Consfătuirea Națională a Inspectorilor Școlari de Geografie care a avut loc la Galați, a scos în evidență aspecte privind aplicarea curriculumului național în anul școlar 2023-2024, planurile-cadru, programe si manuale școlare, cadrul normativ în vigoare, a procesului educativ la disciplina GEOGRAFIE, în vederea atingerii de ținte si obiective stabilite prin documente de politică educațională/metodologii.

La finalul activității s-a stabilit planificarea activității cercurilor pedagogice pentru anul școlar în curs.