Conferința de diseminare a rezultatelor proiectului „Azi, copii, mâine, cetățeni!”

Asociația de Tineret pentru Dezvoltare Umană Gorj a implementat, în perioada 01 septembrie 2013 – 28 februarie 2014, proiectul „Azi, copii, mâine, cetățeni!”, finanţat de către Comisia Europeană, prin programul „Tineret în acţiune”, Acţiunea „Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 1.2. „Iniţiative ale tinerilor”, în cadrul Apelului lansat de către ANPCDEFP, la 1 mai 2013.
Asociația de Tineret pentru Dezvoltare Umană Gorj, în calitate de promotor al proiectului mai sus-menţionat, a fost sprijinită, în derularea activităţilor, de către cei doi parteneri ai săi, Primăria orașului Rovinari și Școala cu clasele I-VIII Nr 1 Rovinari.
Tema proiectului a reprezentat-o informarea tinerilor, de către tineri, asupra unor teme de interes general, în vederea dezvoltării personale și sociale a tuturor participanților implicați.
Obiectivele proiectului au constat în:
Utilizarea rezultatelor tangibile si intangibile ale proiectului « Tineri pentru viitor ! », (finanțat de către Comisia Europeană, prin programul „Tineret în acţiune”, acţiunea „Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 1.2. „Iniţiative ale tinerilor”, în cadrul Apelului lansat de către ANPCDEFP, la 1 octombrie 2012), în vederea dezvoltării abilităților unui grup de 11 tineri, de a derula sesiuni de informare, bazate pe metodele educației non-formale.
Dezvoltarea personală și socială a unui grup-tintă de 25 de elevi, din cadrul Școlii cu clasele I-VIII Nr. 1 Rovinari, prin organizarea și implementarea unor sesiuni de informare de interes general și european, utilizand metodele educației non-formale.
Realizarea unui studiu privind nevoile de dezvoltare socială și personală a adolescenților, prin aplicarea a 100 de chestionare, în rândul elevilor de clasele a VII-a și a VIII-a.
Vineri, 28 februarie, a avut loc, la sediul Primăriei orașului Rovinari, întalnirea de diseminare suplimentară a rezultatelor proiectului „Azi, copii, mâine, cetățeni!”.
La eveniment au participat membrii echipei de proiect, reprezentanţi ai partenerilor, elevii din grupul-țintă, specialiștii implicați în derularea proiectului și invitaţi din comunitatea locală.
Cu aceasta ocazie, au fost promovate organismul finanțator, programul Tineret în Acțiune, și rezultatele obținute pe parcursul celor 6 luni de implementare.
Întâlnirea a cotinuat cu dezbateri libere, privind necesitățile tinerilor și noile oportunități de finanțare ce ar putea veni în sprijinul soluționării acestora, punându-se accentul pe continuarea colaborării inițiate în cadrul proiectului „Azi, copii, mâine, cetățeni!”.

Proiect finantat de Comisia Europeana prin programul Tineret în acţiune. Aceasta publicatie reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi facuta responsabila pentru utilizarea informatiei pe care o contine.