Concurs de eseuri „Destine culturale europene”

Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj organizează, în perioada 28 martie – 3 mai 2016, Concursul de eseuri filosofice dedicat elevilor de liceu, având ca scop constituirea unui cadru deopotrivă formal şi nonformal de consolidare a cunoștințelor și intereselor culturale și ştiinţifice ale acestora, dar și repoziționarea operei filosofului George Uscătescu (de origine gorjenească), în patrimoniul cultural local și național.

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” îi provoacă pe elevi la creație
Biblioteca Județeană ”Christian Tell” îi provoacă pe elevi la creație

Această iniţiativă propune dezvoltarea unei gândiri reflexive asupra timpului și spațiului existențial reliefate prin actul creator al artei (Constantin Brâncuși) și meditativ al filosofiei (George Uscătescu). Principalul obiectiv al concursului este acela de a oferi elevilor oportunitatea de a scrie eseuri filosofice, adecvate unor teme stabilite.
Patronul spiritual al concursului este filosoful George Uscătescu, (n. 5 mai 1919, Crețești, Gorj – d. 11 mai 1995, Madrid) filosof, estetician, eseist, poet și sociolog român, membru de onoare din străinătate al Academiei Române de la 10 septembrie 1991.  profesor universitar la Universitatea Complutense din Madrid  titular al catedrei de filozofie care a fost a lui Ortega y Gasset și a lui Eugenio D’Ors, a desfășurat o activitate enciclopedică abordând subiecte de cultură, estetică, filozofie, de istorie, politologie etc. Operele lui sunt scrise în majoritate în spaniolă, dar și în limbile italiană, franceză, germană și traduse în engleză, portugheză, greacă. A fost profesor de onoare al Universităților din Roma, Buenos Aires, Moderna Ciudad de Mexico, Strassburg, Florența, Genova, Valencia, Veneția, Trieste, Palermo, Bologna. La Madrid a înființat revista Destin care, sub conducerea sa, timp de peste 25 de ani a fost un adevărat focar de cultură al exilului românesc, la ea colaborând Grigore Gafencu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Ștefan Lupașcu și alte personalități românești proeminente. A predat de asemenea cursuri universitare la Barcelona, în Argentina, în Italia. George Uscătescu a fost președintele societății Ibero-Americane de filozofie, președintele Societății de Studii Umaniste „Giovani Gentile” din Roma.

Condiţii de participare

Concursul constă în realizarea unui eseu filosofic care răspunde temei propuse.
Concursul de Eseuri este dedicat exclusiv elevilor (clasele XI – XII) de la Colegiile și Liceele din Gorj. Începând cu data de 28 martie, participanții vor trimite lucrările în format electronic pe adresa de e-mail tell.scrinium@gmail.com
Perioada de desfășurare: 28 martie 2016 – 3 mai 2016, Gala laureaților – 9 mai 2016, la Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj.

Reguli de redactare

Lucrările trebuie să fie redactate în format Word, font Times New Roman, corp 12, la un rând și jumătate, cu un număr minim de 3 pagini și maxim de 6 pagini / A4. Eseurile trebuie să fie originale și să aibă un singur autor. Eseurile trebuie să aibă o pagină de gardă care să indice: titlul eseului, numele și prenumele autorului, antetul proiectului ”Concursul de eseuri – DESTINE CULTURALE EUROPENE”.

Criterii de evaluare. Premii

Întrucât abordările sunt direcţionate numai prin dimensiunile tematice sugerate, în evaluarea materialelor vor fi aplicate criterii de analiză standard a eseurilor filosofice, urmărind, preponderent: claritatea exprimării; respectarea temei; folosirea creativa a limbii; originalitatea poziţiei prezentate; creativitatea travaliului filosofic.
Juriul este format din specialiști în literatură și filosofie, iar lucrările se vor evalua și nota de către fiecare membru
al juriului, ierarhia stabilindu-se în funcție de media notelor obtinute. Locul desfășurării jurizării: Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj. Pentru cazuri excepționale juriul își rezervă dreptul de redistribuire a premiilor. Un participant poate înscrie în concurs un singur eseu şi poate participa la etape consecutive doar dacă nu a fost declarat câştigător al unei etape anterioare.
Vor fi alocate 3 premii, în valoare totală de 1000 de lei.