Comunicat de lansare – Orizonturi – România

Loading

Asociaţia de tineret VIITORUL Căpreni  implementează, în parteneriat cu Asociaţia Narodno Citalişte „Nadejda 1871” din Bulgaria, în  perioada august-decembrie 2013 proiectul ORIZONTURI, finanţat de Comisia Europeană prin Programului Tineret în Acţiune, pe teritoriul celor două ţari europene-România și Bulgaria,grupul ţintă fiind alcătuit din 16 tineri- 8 tineri români și 8 tineri bulgari-  selectaţi ţinându-se cont de necesitatea respectării principiilor de egalitate de şanse şi gen.
Proiectul ORIZONTURI oferă posibilitatea celor 16 tineri de a continua activităţi educative non-formale, care să-i antreneze să lucreze în echipă,într-o manieră unită, constructivă, în scopul dezvoltării personale,de a fi puşi să-şi cunoască viziunile asupra obiectivelor proiectului, să-şi cunoască și să-şi inţeleagă obstacolele,să găsească soluţii impreună. Ei se vor implica în viaţa comunitaţilor din care fac parte prin promovarea potenţialului turistic al zonei în care trăiesc şi vor manifesta interes crescut  pentru conservarea şi transmiterea tradiţiilor,obiceiurilor şi meşteşugurilor în comunităţile Căpreni și Oreahovo.
Prin seminarul de ghid turistic tinerii vor cunoaşte câteva secrete ale acestei meserii,vor exersa chiar ei rolul de ghid în cadrul vizitelor la diverse obiective turistice,la pensiuni agro-turistice.
Prin deplasările în teren în scopul de a descoperi obiceiuri,tradiţii și meşteşuguri, tinerii vor avea ocazia să-şi dezvolte capacitatea antreprenorială,să reflecte la ce meserii s-ar putea orienta profesional în viitor, vor fi puşi în contact cu persoane care practică aceste meserii, care au demarat afaceri de succes şi care își vor prezenta poveştile lor pentru a da un răspuns întrebărilor celor interesaţi de domeniul antreprenorial.
Prin întâlnirile cu autoritățile locale din Căpreni și Oreahovo, tinerii vor lansa semnale asupra responsabilităților care le revin în protejarea şi susţinerea tinerilor în demersurile lor prosociale.
Mariana Badea