Comuna Pociovaliştea în anii celui de-al Doilea Război Mondial

Loading

În perioada interbelică şi până la instaurarea regimului comunist, una din atribuţiile prefectului era de a inspecta comunele din judeţ pentru a vedea la faţa locului care sunt problemele comunităţii locale şi cum pot fie ele remediate. Cu această ocazie erau vizitate primăria, şcoala, bisericile şi alte instituţii importante din comună, iar procesele verbale de control, întocmite atunci, reprezintă o adevărată radiografie a localităţii din punct de vedere economic, demografic, sanitar, şcolar etc. Un asemenea control are loc la 6 august 1941 în fosta comună Pociovaliştea, care este descrisă în detaliu în rândurile de mai jos:
,,Noi, colonelul Teodor Graur, prefectul judeţului Gorj, însoţit de dl. C. Pacoste, şeful Biroului Contabilităţii Judeţene, inspectând comuna Pociovaliştea de la orele 8:30 la 15, am constatat următoarele:
1. Starea sanitară: Serviciul sanitar este foarte bine asigurat de medicul circumscripţiei Novaci, care inspectează de 4 ori pe lună comuna, luând măsuri pentru buna stare sanitară. Fişele sanitare ale şcolarilor sunt aproape complete (95%). Moaşa comunală activează bine, interesându-se de femeile gravide, precum şi de lehuze, copiii sunt examinaţi la spitalul Novaci, în şedinţele speciale de puericultură. Agentul sanitar patrulează aproape zilnic comuna aplică măsurile ordonate de medic, în comună există 17 fântâni, toate având capace de lemn; analiza bacteriologică a apei nu s-a făcut încă.
2. Mişcarea demografică: De la 1 ianuarie a.c. până în prezent: născuţi 19 (din care 11 au fost asistaţi de moaşă), 37 morţi (din care 5 copii şi 4 sugari). Excedent natural: 18.
3. Şcoala: Pe întreaga comună nu este decât şcoala din Pociovaliştea. Şcoala are 7 învăţători (din care 2 utilizaţi) şi un maestru lemnar. Localul este compus din 4 săli mari de clasă şi una cancelarie, două din săli sunt astfel construite pentru a servi ca sală de spectacole şi scenă. Sobele fiind de zid este de dorit a fi înlocuite cu altele de teracotă. Întreţinerea întregului local este foarte bună, iar curăţenia bine făcută, astfel că şcoala poate să reînceapă în foarte bune condiţiuni. Cataloagele au fost bine întocmite şi completate. Matricola completată cu toate datele inclusiv fişele. Situaţia şcolară pe anul 1940-1941: înscrişi 286, cu frecvenţă regulată 280 (aproape 98%) şi promovaţi 252, adică 88%. Destoinica directorului şi a învăţătorilor se evidenţiază prin frumoasele rezultate obţinute, iar prezenţa aşa de bună se datoreşte perseverenţei cu care s-au urmărit elevii ce au absentat de la început, dând imediat în urmărire 16 elevi, care prezentându-se nu au mai fost urmăriţi şi amendaţi. Şcoala are un atelier de tâmplărie care funcţionează într-o cameră închiriată, dar prea departe de şcoală; este necesar a fi mutată mai aproape şi a i se completa sculele, dând posibilitatea elevilor de a lucra efectiv. Şcoala nu are teren de lucru. În faţa localului de şcoală este o mică grădiniţă în suprafaţă de 1 870 m.p. plantată cu zarzavaturi şi pepinieră, modul cum este lucrată face cinste şcolii şi elevilor. Cantina a funcţionat prin grija doamnelor învăţătoare, care au reuşit să obţină adeziunea a 70 de gospodării, care pe rând au dat masa la 22-25 de elevi, servindu-li-se gratuit 2-3 feluri. Este de dorit ca din plantele şi florile uscate de elevi să se prepare ceaiul pentru un număr mai mare de elevi, iar cantina aşa cum a fost organizată, să funcţioneze şi în noul an şcolar. Atât elevii şcolii primare cât şi elevii şcolii secundare au prestat în mod real munca de folos obştesc.
4. Bisericile: a) Biserica parohială din satul Pociovaliştea: Sfântul locaş este construit în anul 1909 din paianţă, fiind bine întreţinut, pardoseala din tindă a început să putrezească, este necesar să fie înlocuită. Curăţenia nemulţumitoare, se constată că nu se dă destulă atenţie curăţeniei, în special la icoane. Sf. vase nu au fost bine pregătite, observându-se pe sf. potir urme de sf. împărtăşanie; preotul aduce scuza că slujba făcându-se în ,,sobor” a fost un preot însărcinat cu rânduiala sf. vase. Cimitirul este bine întreţinut şi închis.
b) Biserica din satul Siteşti: Construită în 1889 din paianţă, se prezintă ca întreţinere în stare mulţumitoare. În interior curăţenia lasă mult de dorit, icoanele nefiind curăţite de foarte mult timp. Părintele Protoereu va observa aspru pe cântăreţ şi va atrage luarea aminte a preoţilor. Obiectele şi vasele sfinte curate şi bine păstrate. Cimitirul îngrădit cu ştachet se prezintă mulţumitor.
c) Biserica filială Tomeni: Construită în 1927 este din paianţă acoperită cu şiţă. Se prezintă în bună stare de curăţenie, iar întreţinerea este bună. Sfintele obiecte şi vase, bine şi curat păstrate. Se constată că biserica nu mai are sf. mir şi se va interveni la protoierie spre a i se da. Cimitirul se prezintă mulţumitor, fiind nevoie de a pun ordine mai multă. În această parohie fiind 2 preoţi (unul ajutător) şi având 3 biserici, este necesar a se face slujbele de fiecare preot în câte o biserică, astfel că în loc de a se face slujba odată pe lună la fiecare biserică, se va putea face la 2 săptămâni.
5. Primăria: Localul este din bârne tencuite, având acoperişul de şiţă foarte uzată. Se compune din 2 camere, una din ele utilizată pentru birourile primăriei este mai bine întreţinută, cealaltă trebuie reparată, căci pătrunzând apa va putrezi. Mobilierul suficient este în stare mulţumitoare. Registrul inventar al averilor mobile şi imobile este în valoare de lei 31 080, trebuie refăcut eliminându-se arhiva ce greşit s-a trecut. Registrul de valori şi solduri conţine recipise în valoare de 3 725 lei. Suma fiind prea redusă, serviciul financiar va controla conturile de gestiune pe ultimii 10 ani spre a vedea ce recipise nu sunt înregistrate. Registrul de prestaţii este întocmit, dar primăria nu are încă înaintat spre aprobare regulamentul prestaţiei pe anul 1941-1942. De asemenea planul lucrărilor ce trebuie a fi executate în acest an nu este aprobat de dl. pretor, iar deciziile întocmite de primar nu sunt înaintate. Să se execute în cel mult 2 săptămâni. În procesul verbal de recepţie al lucrărilor efectuate pe anul 1940-1941, se constată că din prestaţiile prevăzute în valoare de lei 119 250 s-au efectuat lucrări în valoare de lei 102 500, realizându-se 548 m³ pietriş şi 13 940 metri de săpături de şanţuri. Planul de cultură a fost detaliat pe gospodării grupate pe sectoare, realizându-se 45 ha grâu şi 605 ha porumb. Ancheta agricolă ce s-a întocmit nu corespunde cu adevărul, întrucât sunt terenuri agricole ce nu sunt înregistrate. (…) Comuna nu are grajd comunal şi nici masculi de reproducţie, cu toate că locuitorii au 115 vaci. (…) Deciziile pentru ajutorarea familiilor de concentraţi s-au întocmit în număr de 146, dar nu se dispune de un tabel cu evidenţa lor. (…) Din toate cele constatate  precum şi din reclamaţiile locuitorilor, constatând că primarul comunei nu corespunde aşteptărilor şi nu este un destoinic conducător al comunei se va înlocui cu un altul recomandat de pretură.
6. Situaţia financiară: Bugetul comunei pe exerciţiul în curs nici până astăzi nu  a fost întocmit şi înaintat spre aprobare. (…)
Starea de spirit bună, populaţia a cerut şi are porumbul pentru hrană, asigurat de centrul cooperatist Novaci.”
Grecoiu Cristian