COMPETIȚII Concursurile naționale ”Tinere condeie” și Reviste școlare la sfârșitul lunii aprilie 2018

Loading

 

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a stabilit calendarul de desfășurare a etapei județene pentru două dintre cele mai importante competiții școlare naționale-Concursul Național al Revistelor Școlare și Concursul Național de Creație Literată ”tinere Condeie”. Revistele și lucrările elevilor se depun la ISJ Gorj în perioada 24-26 aprilie 2018 iar evaluarea este programată pentru vineri, 27 martie a.c. În luna mai este programată etapa națională pentru ambele competiții școlare.


Concursul Național al Revistelor Școlare a cunoscut un puternic avânt după 1993 iar în ultimii ani s-a diversificat, elevii folosind foarte mult mijloacele electronice. Obiectivele enunțate de organizatori sunt următoarele: cunoaşterea şi popularizarea la nivel naţional a revistelor concepute şi conduse de elevi;evaluarea şi verificarea experienţei în domeniul publicisticii şcolare;polarizarea unui număr cât mai mare şi cât mai variat de talente în jurul revistei şcolii;cultivarea respectului pentru cuvântul scris, pentru exprimarea corectă şi expresivă în limba română;educarea tinerilor în spiritul respectului pentru adevăr, pentru reflectarea obiectivă a realităţii, prin aplicarea principiilor deontologice ale profesiei de jurnalist; sporirea nivelului de însuşire a tehnicilor clasice şi moderne de redactare, tehnoredactare, documentare, investigare, multiplicare, difuzare a unei publicaţii şcolare ș.a.
Concursul este organizat anual de Direcţia Generală Evaluare și Monitorizare Învățământ Preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naționale, împreună cu inspectoratele şcolare județene/al Municipiului București şi conține trei etape: locală/sector; judeţeană/municipală; naţională.
Pentru elevii și școlile din Gorj care participă la acest concurs national, reținem că din punct de vedere al ariei de adresare şi al conţinutului, la concurs pot participa reviste magazin (caleidoscop), oglindind complex întreaga activitate a clasei/a unității de îmvățământ, constituind şi un bogat documentar în toate sferele educaţiei, culturii şi cercetării (inclusiv cele realizate în cadrul proiectelor educative europene). Pot participa, de asemenea, reviste în limbi străine: engleză, franceză, germană, spaniolă sau ale minorităţilor sau reviste de nișă dedicate unor subiecte sau discipline bine circumscrise: reviste beletristice, ştiinţifice (de matematică, fizică, biologie, chimie, geografie, ecologie, informatică), tehnice, de cultură artistică, ştiinţifico-fantastice, umoristice, de atitudine. Foarte important, din punct de vedere al formei de prezentare, revistele pot fi: foi volante (minimum 8 pagini + copertă) cu un conţinut variat şi cu apariţii lunare;ziare, în format mare sau mic;reviste (minimum 24 de pagini + copertă) în format mic sau mare (număr trimestrial/anual, semestrial/anual); publicațiile pot avea și un format electronic (site/blog), care va fi evaluat în relație cu revista.
Profesorul Grigore Alexandrescu, inspector școlar pentru Educație Permanentă, ne-a dezvăluit că evaluarea revistelor se va face de o comisie specială a ISJ Gorj care va ține cont de o serie de criterii cum ar fi: adecvarea problematicii la interesele, preocupările şi nevoile grupului receptor; oferta conţinutului revistei pentru cunoaşterea istoricului, tradiţiei, iniţiativelor şi acţiunilor care definesc specificul şi personalitatea şcolii respective; modul atractiv, ingenios, original de tratare a subiectelor; valoarea instructiv – educativă a conţinutului; limbajul adecvat vârstei, dar situat în limitele obligatorii ale clarităţii, decenţei, corectitudinii gramaticale şi exigenţei stilistice, care atrag pe cititor şi-l determină să găsească în revistă nu numai o sursă de amuzament, dar şi de informare şi formare a sufletului şi a caracterului; estetica şi ingeniozitatea prezentării grafice, inventivitatea şi originalitatea tehnoredactării; apariţia ritmică; abordarea tradiţiilor zonei ș.a.

O nouă ediție ”Tinere Condeie”

Concursul naţional de creaţie literară „Tinere condeie” este cuprins în Calendarul activităților educative naționale finanțate de MEN (CAEN/2018 – poziţia 6) şi se desfăşoară pe baza regulamentului din 2012 aprobat cu nr. 33412/14.03.2012 și a precizărilor din adresa MECS nr. 36606/17.04.2015.
Conform acestui regulament se desfășoară:Etapa locală – până pe data de 14 aprilie 2018 se selectează lucrările care vor participa la etapa județeană. Se califică maximum 10 elevi/unitate școlară pentru etapa județeană. Etapa județeană – se va desfășura pe 27 aprilie 2018, la sediul I.S.J. Gorj.Etapa națională – se desfășoară în luna mai.
În conformitate cu adresa MECS nr.36606/17.04.2015 nicio lucrare nu va fi semnată de autorul ei. Pe fiecare lucrare elevul autor își va trece doar un motto, la liberă alegere. Numele și prenumele autorului, unitatea școlară și numele și prenumele profesorului îndrumător se trec, împreună cu motto-ul, pe o foaie separată și vor fi introduse într-un plic sigilat.
Creaţiile literare și plicul cu motto-ul se trimit însoţite de adresă oficială din partea şcolii, până pe data de 26 aprilie 2018, la secretariatul ISJ Gorj. Potrivit inspectorului școlar Grigore Alexandrescu, în adresă se precizează datele: Numele și prenumele elevului/autorului/ Clasa/ Unitatea școlară/Specie literară/Gen literar(poezie, proză, dramaturgie, eseistică)/Numele şi prenumele profesorului îndrumător
Lucrările de la o unitate școlară se trimit într-un singur dosar cu șină şi nu vor fi puse în folii transparente, respectând precizările acestei adrese și regulamentul concursului. Lucrările care nu au toate informaţiile solicitate vor fi descalificate. Jurizarea la etapa judeţeană se va face de către o comisie stabilită prin decizia I.S.J. Gorj iar rezultatele vor fi publicate.