COLEGIUL TEHNIC MOTRU

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ

Strada Molidului Nr. 1 municipiul Motru Judeţul Gorj
Telefon/fax: 0253 410 160; 410 161; 410088
Email: colteh_motru@yahoo.com; colteh_motru@k.ro

“Pentru anul şcolar 2011-2012 am luat toate măsurile care se impun pentru a nu organiza clase sub efectivul minim admis de lege şi pentru a respecta prevederile HG nr. 1618/2009 privind finanşarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010, cu completările şi modificările ulterioare”;
„Propunerile de plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2011-2012 respectă prevederile Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea cu completări şi modificări a OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. Prin urmare, în proiect am cuprins numai propuneri pentru unităţi de învăţământ, niveluri de învăţământ, forme de învăţământ, filiere, profiluri specializări, domenii de pregătire, calificări profesionale, ramuri sportive, acreditate sau autorizate prin ordin de ministru până la data prevăzută în Nota M.E.C.T.S. nr. 49315/22.10.2010”;
DIRECTOR, Porf. BOOVEANU ELENA

PLANUL DE ŞCOLARIZARE 2011-2012

LICEU TEHNOLOGIC
CLASA a IX-a: PROFIL SERVICII:
– tehnician în activităţi economice    – 1 clasă
– tehnician în administraţie    – 1 clasă
PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI:
tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului    – 1 clasă
tehnician în industria alimentară    – 1 clasă
PROFIL TEHNIC:
– tehnician operator tehnică de calcul    – 1 clasă
– tehnician în automatizări    – 1 clasă
– tehnician în instalaţii electrice    – 1 clasă
– tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii    – 1 clasă
– tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii    – 4 clase
– tehnician în industria textilă şi pielarie    – 1 clasă
LICEU TEORETIC – FRECVENŢĂ REDUSĂ
CLASA a IX-a matematică-informatică    – 1 clasă
CLASA a XII-a, ruta progresivă:
PROFIL TEHNIC:
– tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii    – 2 clase
– tehnician în instalaţii electrice    – 1 clasă
PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI:
– tehnician în industria alimentară    – 1 clasă
LICEU TEHNOLOGIC- SERAL- RUTA PROGRESIVĂ:
tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii    – 1 clasă