Grupul Şcolar Bîrseşti

Tîrgu Jiu, Gorj, cartier Bîrseşti, nr. 8, tel/fax: 0253/214002, web site: www.barsesti.go.ro
Prezentarea şcolii
Grup Şcolar Bîrseşti este situat la periferia Municipiului Tîrgu Jiu, la 3 km de reşedinţa judeţului Gorj. Istoricul acestei şcoli îşi găseşte originea începând cu anul 1947, când la nivelul localităţii Bîrseşti funcţiona Şcoala Practică de Horticultură cu un număr redus de clase şi elevi.
În anul 1996, s-a înfiinţat în localitatea Bîrseşti Liceul Agricol – cu specialitatea horticultură. La nivelul judeţului Gorj exista, în acea perioadă şi la Tîrgu Cărbuneşti un liceu cu profil agricol, dar prin desfiinţarea acestuia, numărul specializărilor existente la nivelul liceului nostru a crescut, considerabil, astfel că, pe lângă specializările existente, de horticultură, protecţia plantelor şi contabilitate a apărut şi cea de veterinar.
În prezent, la nivelul Grupului Şcolar Bîrseşti, se pregătesc elevi şi adulţi în diferite specializări: tehnician în activităţi economice, tehnician agromontan, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician veterinar. Filiera liceului este atât Tehnologică, cu profil Resurse Naturale şi servicii cu specializările: tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician agromontan, tehnician veterinar pentru animale de companie, tehnician în agricultură, tehnician în activităţi economice, dar şi Teoretică cu profil Real, specializarea Ştiinţe al Naturii.
Unitatea noastră este singura unitate şcolară la nivelul judeţului Gorj care asigură pregătirea în aceste specializări, atât pe ruta directă cât şi pe ruta progresivă, astfel că la nivelul liceului există în prezent 9 clase la învăţământul seral şi 39 de clase la învăţământul cu frecvenţă redusă.
Pe termen lung, Grupul Şcolar Bîrseşti îşi propune adaptarea ofertei de şcolarizare la necesităţile şcolare şi profesionale impuse de aderarea la U.E. şi de permanentele transformări socio- economice.

Oferta educaţională 2011-2012
Învăţământ de Zi
Filiera: Tehnologică; Profil:
Resurse naturale şi protecţia mediului
Clasa a IX-a,
Domeniul Protecţia Mediului     1 clasă
Domeniul Agricultură    1 clasă
Învăţământ Frecvenţă Redusă
Clasa a IX-a
Filiera Teoretică; Profil: Real;
Specializarea: Ştiinţe ale Naturii    6 clase
Învăţământul Seral
Filiera: Tehnologică
Profil: Resurse Naturale şi Protecţia Mediului
Clasa a IX-a
Domeniul: Agricultură    1 clasă
Clasa a XI-a, an de completare
Domeniul: Zootehnist    1 clasă
Clasa a XII-a, Ruta progresivă
Domeniul: Tehnician în Agricultură    4 clase
Baza materială
La nivelul şcolii, spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt în număr de 55, din care:
Săli de clasă- 22, dotate cu câte două calculatoare Pentium IV
Cabinete- 7, dintre care: 1- Protecţia Mediului, 1 – Matematică, 1- Limba Română, 2- Geografie, 2- Istorie.
Alte spaţii- 16
Laboratoare- 9 dintre care: 2- Fizică, 2- Chimie, 2- Informatică, 2- Biologie, 1- Agrotehnică.
1 Atelier mecanic (Şcoala dispune, din anul şcolar  2011-2012, Prin Planul de învăţământ, de oportunitatea obţinerii permisului de conducere, categoriile B şi Tr)
1 Bibliotecă, dotată cu 20838 de volume cu 664 utilizatori activi.
Şcoala dispune de două laboratoare de informatică AEL, însumând 52 calculatoare ce ajută la implementarea sistemului educaţional de învăţământ AEL, din care: 50 calculatoare Pentium IV şi două servere, două table IQ Board, 1 multifuncţional.
Şcoala dispune de un Centru de documentare şi informare (CDI), dotat la standarde europene.
Grupul Şcolar Bîrseşti beneficiază de implementarea unui proiect de realizarea a unui campus şcolar, având drept componente: cantina, sala de festivităţi, internat, sala de sport şi 10 noi săli de clasă.
Un teren de sport
Un parc dendrologic în suprafaţă de 1,66 ha cu arbori şi specii ornamentale
O linie telefonică/fax şi de acces la internet prin fibră optică.
Un cabinet de consiliere psiho- pedagogică.
În unitatea noastră se editează o revistă şcolară- „Verde crud”.
Şcoala oferă posibilitatea cazării elevilor la internat şi servirea mesei.
Starea fizică a spaţiilor şcolare se încadrează în normele de igienă.
Mobilierul şcolar este modern, adaptat particularităţilor de vârstă a elevilor.