Colegiul Tehnic Mătăsari

Str. Principală, nr. 75, Mătăsari, Gorj
Email: colegiultehnicmatasari @yahoo.com
Tel/fax: 0253/376883

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2010- 2011
Clasa a IX-a, învăţământ liceal de zi:
1 clasă/30 elevi, profil uman, filologie;
1 clasă/ 30 elevi, profil real, matematică – informatică;
2 clase/ 60 elevi, domeniul economic;
1 clasă/30 elevi, domeniul mecanică;
1 clasă/ 30 elevi, domeniul industrie alimentară;

Clasa a XI- a, an de completare:
1 clasă/ 30 elevi, domeniul electronică şi automatizări, zi;
1 clasă/ 30 elevi, domeniul mecanic, zi;

Clasa a XII- a, ruta progresivă:
1 clasă/ 30 elevi, domeniul mecanic, zi.

De ce Colegiul Tehnic Mătăsari?

DEOARECE…

  • COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI este o şcoală a dialogului deschis şi a deschiderii către un nou mod de gândire şi abordare.
  • COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI este o investiţie rentabilă chiar şi pe termen scurt, atât pentru copiii dumneavoastră dar, mai ales, pentru voi, elevii noştri.
  • COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI este un loc unde teoria şi practica “comunică” mai bine decât oriunde.
  • COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI este şcoala unde învăţăm să ne respectăm pe noi înşine şi, mai ales, unii pe alţii.
  • COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI există prin elevi, cu elevi şi pentru aceştia.

AM ÎNCEPUT…
În 1970, ca Şcoală Generală cu 10 clase, cu clase de liceu afiliate la Liceul Motru şi L.T.V. Tg. – Jiu. Din 1980, am devenit Grup Şcolar Industrial Minier pentru ca, din
1999, să devenim Grup Şcolar Tehnologic. Din data de 9.11.2000, prin ordin de ministru, am primit titulatura de Colegiu, devenind Colegiul Tehnic Mătăsari, singurul colegiu din ţară, din mediul rural.

AM AJUNS SĂ AVEM…
Resurse materiale:
27 de sali de clasa, dintre care 16 sunt laboratoare şi cabinete
Amfiteatru modern
Două laboratoare de informatică, cu server şi sistem educaţional informatizat AEL
Calculator, cu acces la internet, în fiecare sală de clasă, laborator sau cabinet
Televizor color în fiecare sală de clasă, laborator sau cabinet
Videoproiectoare, retroproiectoare, ecrane de proiecţie, de asemenea, în fiecare sală de clasă, laborator sau cabinet
Biblioteca, utilată corespunzător
Centrală proprie
Cabinet medical şcolar
Cabinet de consiliere şcolară
Două microbuze şcolare, de ultimul tip.

Resursele umane:
34% profesori gradul didactic I
18% profesori gradul didactic II
44% profesori cu gradul didactic definitiv
5 grupe de grădiniţă
15 clase la învăţământul primar
13 clase la învăţământul gimnazial
23 clase la liceu
4 clase la şcoala de arte şi meserii

Promovabilitate la examene:
la evaluarea naţională, pentru elevii din clasa a VIII-a, procent de promovabilitate de 93 %
la examenul de bacalaureat, procent de promovabilitate de 87,75 %
absolvenţii noştri sunt, fie absorbiţi de piaţa muncii, ajungând să câştige propriul lor salariu, fie sunt admişi la facultăţi de renume din ţară

Parteneriate naţionale şi internaţionale:
Proiect Comenius 1.1 – proiect şcolar – cu şcoli din Franţa, Belgia, Italia, Polonia. La activităţile din cadrul acestui proiect au participat elevi şi cadre didactice şi au fost efectuate două vizite de lucru în Italia şi Polonia.
Proiect Comenius 1.3 – proiect de dezvoltare şcolară – a fost organizată vizită pregătitoare în Grecia la care am participat ca reprezentant al şcolii pentru definirea obiectivelor proiectului şi a organizării acestuia şi viitor coordonator al proiectului. Parteneri ne sunt şcoli din Italia, Olanda, Letonia şi Turcia.
parteneriate educaţionale cu şcolile Istituto Comprensivo di Scuola Materna Elementare e Media di Vezzano Ligure, Italia, Ojāra Vācieša Gaujienas Vidusskola – Gaujiena, Letonia, Bonnefanten College – Maastricht, Olanda, Liceul „Ion Creangă” – Chişinău, Republica Moldova, Şcoala „Titu Maiorescu” – Iaşi, Liceul Gătaia, Jud. Timiş.
Toate au făcut ca, elevii noştri să petreacă clipe de neuitat la şcoli din afara ţării.

Rezultate la concursuri:
La olimpiada judeţeană de Limba şi literatura română: GAŞPAR OANA, VI A-95 p; FUSU ELENA, VII C-91p; TĂNĂSOIU MĂDĂLINA, VII C-89 p; PURCEL ANDREEA, VIII B-93 p; CATRINOIU ANDRADA, VIII B-95 p; ZELIN LARISA, VIII B-97 p; OLTEANU DRAGOŞ, XA-89 p.
La olimpiada judeţeană de Discipline tehnice: BOŞTINARU ANDREI, XII C-premiul II.
La olimpiada judeţeană de Informatică: PURCEL FLAVIUS, XII B-premiul III.
Diplomă obţinută la concursul „Micii Biologi”, Tg.Jiu.
Locul III la etapa zonală, Motru, la concursul „Sanitarii Pricepuţi”.
La concursul naţional „Tinerii dezbat”: DĂDĂLĂU LOREDANA, IX A-locul II, LA SECTIUNEA „Cel mai bun vorbitor”.
La concursul „Cangurul lingvist-franceză”: locul II, obţinut de ecipajul clasei a VI-a A.
La etapa judeţeană de cros: locul II, obţinut de elevii claselor V-VIII.
Elevi în Cartea Recordurilor: MARICA DUMITRU, XII C şi SUSMĂ CONSTANTIN. XII D

AŞADAR… DE CE COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI?
PENTRU CĂ OFERIM…

educaţie, într-un mod modern şi european.
diverse modalităţi de petrecere a timpului liber.
posibilităţi de consolidare a unui prestigiu care să vă ajute, mai târziu, în viaţă.
burse de studiu, merit, orfan, sociale, Bani de liceu, Euro 200.
decontarea abonamentelor pentru elevii navetişti.