Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu Jiu

Loading

Oferta educațională 2012-2013

LICEU

filiera tehnologică
*profil resurse ( nivel 3 de calificare)
cursuri de zi ( durata studiilor  4 ani )

    Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
2 clase (56 locuri)
*profil tehnic ( nivel 3 de calificare)

    Tehnician operator tehnică de calcul
1 clasă(28 locuri)
    Tehnician în automatizări
1 clasă(28 locuri)

*profil tehnic (curs seral)
    Tehnician transporturi – domeniul mecanic
Clasa a IX-a seral – 1 clasă (28 locuri)
    Tehnician mecanic întreținere și reparații – domeniul mecanic
Clasa a XII-a seral – 2 clase (56 locuri)

ŞCOALA POSTLICEALĂ

SPECIALIZAREA
1.    TEHNICIAN ECHIPAMENTE PERIFERICE ȘI BIROTICĂ – 2 clase(56 locuri)
2.    TEHNICIAN TRANSPORTURI AUTO INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE – 2 clase (56 locuri)
(durata studiilor 3 semestre)

ŞCOALA PROFESIONALĂ

SPECIALIZAREA
Tinichigiu – Vopsitor Auto
(durata studiilor 2 ani)
Se oferă:
– permis de conducere categoria ”B”
– bursă lunară în cuantum de 200 lei
Condiții de înscriere
– elevii înscriși în clasa a IX-a (an școlar 2011-2012) învățământ liceal indiferent de filieră, profil sau domeniul de pregătire
– candidați din seriile anterioare care au absolvit cel puțin clasa a IX-a, învățământ liceal
– absolvenții din seriile anterioare care au finalizat Școala de Arte și Meserii
Candidații și absolvenții pot fi înscriși în învățământul profesional dacă nu au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii anului școlar
Perioada de înscriere:  Etapa I – 7-31 Mai 2012
Etapa II – 11-25 Iunie 2012
Etapa III – 27-31 August 2012
1 clasă(28 locuri)

ŞCOALA DE MAIȘTRII

SPECIALIZAREA
Maistru Mecanic
(durata studiilor 3 semestre)
2 clase (56 locuri)

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TEL: 0253.215550 SAU ÎN TG.JIU, STR. ISLAZ NR.2

Pentru anul şcolar 2012-2013 Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” din Tg-Jiu (fostul Liceu Nr. 5) îşi prezintă oferta educaţională, punând accent  pe o nouă specializare în învăţământul profesional.
Această specializare, denumită TINICHIGIU-VOPSITOR AUTO, are durata cursurilor de 2 ani, oferă PERMIS DE CONDUCERE CATEGORIA B şi o BURSĂ LUNARĂ ÎN VALOARE DE 200 LEI pentru fiecare elev, iar primii 5 absolvenţi au POSIBILITATEA ANGAJĂRII cu forme legale de muncă.
Pot opta pentru formare profesională iniţială prin învăţământul profesional următoarele categorii:
– elevii înscrişi în clasa a IX-a a învăţământului liceal (anul şcolar 2011-2012) indiferent de filieră, profil sau domeniu de pregătire;
– candidaţii din seriile anterioare care au absolvit cel puţin clasa a IX-a învăţământ liceal, fără a finaliza învăţământul profesional sau învăţământul liceal;
– absolvenţii din seriile anterioare care au finalizat Şcoala de Arte şi Meserii, cu sau fără certificat de calificare profesională;
– elevii prevăzuţi la punctul a) pot fi înscrişi în învăţământul profesional numai dacă au promovat clasa a IX-a;
– candidaţii şi absolvenţii prevăzuţi la punctul b) şi c) pot fi înscrişi în învăţământul profesional dacă nu au împlinit vârsta de 18 ani de la data începerii anului şcolar.

Referitor la DOSARUL de ÎNSCRIERE, trebuie depuse următoarele documente:
– cerere tip de înscriere (secretariatul şcolii);
– copie după certificatul de naştere sau cartea de identitate;
– documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat (foaie matricolă pentru clasa a IX-a sau, după caz, certificat de absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării Şcolii de Arte şi Meserii).
ÎNSCRIEREA se poate face în 3 etape:
Etapa I de înscriere: 07-31 mai 2012
Etapa a II-a de înscriere: 11-25 iunie 2012
Etapa a III-a de înscriere: 27-31 august 2012.
Doar la Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” puteţi obţine PERMIS DE CONDUCERE CATEGORIA B și Specializarea TINICHIGIU-VOPSITOR AUTO