Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu

colegiul-comercial-virgil-madgearu-1 colegiul-comercial-virgil-madgearu-2 colegiul-comercial-virgil-madgearu-3 colegiul-comercial-virgil-madgearu-4Situat pe axa geografiei spirituale brâncuşiene, Colegiul Economic „VIRGIL MADGEARU” Tg-Jiu împrumută verticalitatea operei din vecinătate şi spiritul modern, dinamic al omului contemporan.
Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, reprezintă o şcoală care şi-a câştigat, în timp, prestigiul şi personalitatea demonstrate de rezultatele deosebite obţinute de elevi la bacalaureat, la admiterea în învăţământul superior, la olimpiadele şi concursurile naţionale.
Principii pe care le promovăm:
– Calitatea educaţiei
– Egalitatea şanselor
– Formarea elitei
– Competitivitate europeană
– Spiritul de echipă
– Obiectivitate si corectitudine
Nu numai că ne onorează vecinătatea cu ascensionala „COLOANA FARĂ SFÂRSIT” a lui BRANCUSI, dar alăturarea spaţială obligă liceul nostru la performanţe, succese si sincronizare cu viaţa didactică de pe alte meridiane.
Str. Tudor Vladimirescu , nr. 124,
Tg-Jiu, Judetul GORJ
Tel: 0253/ 211702
Tel/Fax: 0253/223370
www.ccvm.ro
colegiuleconomic_vm@yahoo.com

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2015 – 2016

DOMENIUL SERVICII
*Clasa a IX-a, zi
– tehnician în activităţi economice – 4 clase;
– tehnician în activităţi de comerţ – 1 clasă;
– turism şi alimentaţie – 2 clase;
-școala profesională: comerciant-vânzător –1 clasă;
*Clasa a X-a, zi
– tehnician în activităţi economice – 5 clase;
– tehnician în activităţi de comerţ –1 clasă;
– turism – 1clasă;
– alimentaţie – 1 clasă;
*Clasa a XI-a, zi
– tehnician în activităţi economice – 5clase;
– tehnician în activităţi de comerţ – 1 clasă;
– tehnician în turism – 1 clasă;
– tehnician în gastronomie – 1 clasă;
– organizator banqueting- 1 clasă;
*Clasa a XII-a, zi
– tehnician în activităţi economice – 5clase;
– tehnician în activităţi de comerţ – 1 clasă;
– tehnician în turism – 1 clasă;
– tehnician în hotelărie – 1 clasă;
– organizator banqueting- 1 clasă;
* Seral
– clasa a XI-a – tehnician în hotelărie – 1 clasă;
– clasa a XII-a – tehnician în hotelărie – 1 clasă;
*Postliceală, anul II
– agent fiscal – 1 clasă;
– asistent manager în unităţi hoteliere – 1 clasă.

 

BAZA MATERIALĂ
Corelând armonios preocuparea pentru calitatea învaţământului cu cea legată de constituirea unui cadru propice procesului de învaţământ, Colegiul Economic “Virgil Madgearu” a reuşit să pună la punct o bază materială care se ridică, din punctul de vedere al standardelor, la nivel european.

Nr. crt. Denumirea Destinaţia Nr.
1. Amfiteatru Sală pentru activităţi şcolaresi extracurriculare cu 250 locuri 1
2. Săli de clasă Ore de predare 11
3. Laboratoare ChimieFizicăBiologieInformatică cu acces la Internet 1112
4. Ateliere pentru pregătireapractică dotateprin programul PHARE TVET ComerţAlimentaţie publică şi turism 11
5. Cabinete Consiliere şi orientareLimbi StrăineCentru de resurse pentruinformare si documentare 111
6. Teren de sport Desfăşurarea orelorde Educatie fizică 1
7. Bibliotecă 18000 volume 1