Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

colegiul-economic-virgil-madgearucolegiul-comercial-virgil-madgearu-2 colegiul-comercial-virgil-madgearu-3 colegiul-comercial-virgil-madgearu-4 Situat pe axa geografiei spirituale brâncuşiene, Colegiul Economic „VIRGIL MADGEARU” Tg-Jiu împrumută verticalitatea operei din vecinătate şi spiritul modern, dinamic al omului contemporan.
Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, reprezintă o şcoală care şi-a câştigat, în timp, prestigiul şi personalitatea demonstrate de rezultatele deosebite obţinute de elevi la bacalaureat, la admiterea în învăţământul superior, la olimpiadele şi concursurile naţionale.
Nu numai că ne onorează vecinătatea cu ascensionala „COLOANA FARĂ SFÂRSIT” a lui BRANCUSI, dar alăturarea spaţială obligă liceul nostru la performanţe, succese si sincronizare cu viaţa didactică de pe alte meridiane.

Principii pe care le promovăm:

– Calitatea educaţiei
– Egalitatea şanselor
– Formarea elitei
– Competitivitate europeană
– Spiritul de echipă
– Obiectivitate si corectitudine

PROGRAME DE COOPERARE EUROPEANĂ DERULATE

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU„, a obtinut titlul de „ȘCOALĂ EUROPEANĂ„ la trei competiții consecutive (2009, 2012, 2015), fiind printre cele 8 școli din țară.
Firma de exercițiu activități practice, clasele a XI-a – a XII-a, desfășurate prin rețeaua ROCT, cu participare la târguri județene, regionale, naționale și internaționale.
Program de lucru “PLM” – programul LEONARDO DA VINCI, ”Formarea profesorilor pentru o practică competitivă”, Palermo – Italia
Parteneriat Educational România – Serbia – Macedonia
POSDRU 2007-2013:
– Firma de exercitiu un prim pas in constituirea properiei cariere ! POSDRU /175/2.1/S/149975
-„Practica teoria!” POSDRU/175/2.1/S/150619
-„TOP MANAGEMENT SV-BI – firme de exerciţiu pentru accesul elevilor la poziţii de top management, cercetare şi inovare în viaţa profesională”, POSDRU/175/2.1/S/149902.

NOI ÎŢI OFERIM:

O viziune asupra lumii profesionale, calificări şi profesii din domeniile economic, comerţ, turism şi alimentaţie.
Facilităţi privind integrarea socio-profesională a absolvenţilor, în firme sau instituţii publice.
Deschidere spre mediul social-economic, colaborări si parteneriate cu instituţii şi firme in scopul formarii si dezvoltării de competenţe personale şi profesionale.
O ofertă educaţională fundamentată pe previziunile de dezvoltare economică, locală şi regională.
O şcoală modernă bazată pe calitatea învăţării şi orientată spre viitor, cu cadre didactice de un înalt profesionalism şi vocaţie pedagogică.
Programe de promovare a tinerilor talentaţi .

De ce școala profesională? pentru că….

poţi dobândi o calificare profesională care îţi permite să obţii mai rapid un loc de muncă şi să ai salariu mai devreme decât colegii tăi, care optează pentru bacalaureat;
vei beneficia, prin intermediul unui program naţional de susţinere a învăţământului profesional, de o bursă de studiu lunară în cuantum de 200 RON;
angajatorii îi vor susţine pe cei mai buni dintre elevi oferindu-le șansa de lucra sezonier în timpul vacanțelor de vară;
după finalizarea acestui program poţi să lucrezi şi să îţi continui studiile în cadrul liceului.
Școala noastră are contracte de parteneriat educațional cu importanți agenți economici din oraș unde poți să desfășori pregătirea practică de specialitate.
La absolvirea școlii profesionale vei dobândiun certificat de calificare profesională cu care te poţi angaja imediat după terminarea studiilor, dacă dorești sau… poți să continui studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a) tot în cadrul liceului nostru.
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu , nr. 124, Tg-Jiu, Judetul GORJ
Tel: 0253/ 211702
Tel/Fax: 0253/223370
www.ccvm.ro
colegiuleconomic_vm@yahoo.com

Oferta educațională 2016 – 2017

DOMENIUL SERVICII
* Clasa a IX-a, zi
tehnician în activităţi economice – 4 clase;
tehnician în activităţi de comerţ – 1 clasă;
turism şi alimentaţie – 2 clase;
școala profesională: – bucătar -1/2 clasă;
Lucrător hotelier-1/2 clasă;
* Clasa a X-a, zi
tehnician în activităţi economice – 4 clase;
tehnician în activităţi de comerţ -1 clasă;
turism – 1clasă;
alimentaţie – 1 clasă;
* Clasa a XI-a, zi
tehnician în activităţi economice – 5 clase;
tehnician în activităţi de comerţ – 1 clasă;
tehnician în turism – 1 clasă;
organizator banqueting – 1 clasă;
* Clasa a XII-a, zi
tehnician în activităţi economice – 5clase;
tehnician în activităţi de comerţ – 1 clasă;
tehnician în turism – 1 clasă;
organizator banqueting- 1 clasă;
* Seral
clasa a XI-a – tehnician în hotelărie – 1 clasă;
clasa a XII-a – tehnician în hotelărie – 1 clasă;
clasa a XIII-a – tehnician în hotelărie – 1 clasă;
* Programul ”A doua șansă”
clasa a IX-a – Lucrător hotelier;
clasa a X-a- Lucrător hotelier.

Școala profesională
Calificarea BUCĂTAR – 15 locuri;
Calificarea LUCRĂTOR HOTELIER – 15 locuri