Codurile Civil şi Penal, în sfârşit, în Parlament

După două luni şi jumătate de dezbateri intense, săptămâna aceasta, Parlamentul va finaliza şi vota proiectul Codului Penal şi al Codului Civil. În calitate de coordonator al subcomisiei de Cod Penal, insist asupra faptului că avem în faţă un proiect diferit faţă de cel al Guvernului, însuşit de toţi parlamentarii, cu modificări substanţiale, menite să transmită un mesaj cât se poate de clar – România îşi doreşte să îndepărteze pata aflata de 20 de ani pe domeniul justiţiei, să asigure protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti la standarde europene şi, mai presus de orice, să faciliteze accesul cetăţeanului de rând la justiţie.

victor-pontaNu am trecut cu vederea obligaţiile asumate pe 1 ianuarie 2007, la intrarea României în UE cu privire la continuarea reformei în domeniul justiţiei şi a luptei împotriva corupţiei. Multe din textele introduse în Codul Penal răspund exigenţelor şi reglementărilor impuse de Comisia Europeană. Ne punem, astfel, speranţa că aceste acte normative vor reprezenta punctul de pornire în modernizarea întregului sistem judiciar din România.

Siguranţa cetăţeanului, primordială
Ne-am îndreptat atenţia cu precădere către sporirea gradului de siguranţă resimţit de cetăţean atât în propria locuinţă cât şi în adunările publice. În acest sens, am adoptat articolul privind legitima apărare intr-o formă care nu a mai existat în România, pentru că îţi protejezi propria persoană cât şi locuinţa, atât ziua cât şi noaptea. “Se prezumă ca eşti în legitimă apărare atunci când respingi, în timpul nopţii, pătrunderea unei persoane într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept, prin violenţă, viclenie, efracţie, sau alte modalităţi nelegale ori în timpul nopţii”. Am fost deosebit de duri cu infracţiunile contra ordinii şi liniştii publice; constituirea de grupuri infracţionale organizate se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani, incitarea la ură sau discriminare de la 6 luni la 3 ani. Am decis că portul de arme albe, fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, sau în locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţie sau agrement, sau in mijloace de transport în comun să fie incriminat şi atunci când arma nu se află la vedere ( pedeapsa fiind de la 3 luni la 10 ani sau cu amendă).

Pedeapsa, proporţională cu fapta
Am păstrat echilibrul intre gravitatea infracţiunii şi pedeapsă, scopul acestor legi fundamentele nefiind întemniţarea cât mai multor oameni, ci oferirea pârghiilor necesare pentru a se reintegra în societate, bineînţeles atunci când vorbim de o infracţiune cu consecinţe minore. Toţi membrii subcomisiei au fost de acord ca este necesară o diferenţiere mai tranşantă între cel care fură un ou, de exemplu şi cel ce foloseşte violenţa pentru a-şi însuşi anumite bunuri. Am operat modificări privind vârsta de la care se răspunde penal, începând cu 14 ani şi nu 13, aşa cum era iniţial propus în proiect. Am insistat asupra suprimării unor fenomene care au escaladat în România în ultimii ani, violenţa în familie, tâlhărie, traficul de persoane, viol, tortură, cu diferitele forme agravante, prin ridicarea nivelului pedepselor.

Pedepse aspre pentru incest şi pornografie
Pe parcursul întâlnirilor noastre, am ţinut cont mai puţin de latura politică şi mai mult de argumentele serioase, susţinute în favoarea cetăţeanului. A fost un proces decizional transparent şi eficient, la care au luat parte si reprezentanţii societăţii civile ce şi-au manifestat interesul faţă de coduri. De altfel, acest lucru se poate observa şi în deciziile luate la nivelul unor articole mai disputate. Am reintrodus in Cod incestul, inclusiv între persoanele majore, având o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani, acceptând un punct de vedere puternic susţinut de Biserica Ortodoxă. Sugestiile propuse de organizaţia „Salvaţi Copiii” privind un subiect sensibil, pornografia infantilă, au fost luate în considerare, “producerea, deţinerea în vederea expunerii sau distribuirii, achiziţionarea, expunerea, promovarea, distribuirea de materiale pornografice cu minori” fiind sancţionate cu închisoarea de la 1 la 5 ani şi cu închisoare de la 2 la 7 ani atunci când infracţiunile au fost comise printr-un sistem informatic. Trasarea unor direcţii de acţiune unitare, corespunzătoare noilor realităţi infracţionale, acoperirea tuturor zonelor de impact asupra cetăţeanului precum şi redactarea unor texte inteligibile şi pentru cetăţeanul obişnuit au constituit printre premisele aflate la baza discuţiilor din subcomisiile de Cod Penal şi Cod Civil. O premieră în acest sens o reprezintă introducerea in Codul Penal a infracţiunilor referitoare la sistemele informatice, care nu puteau fi anticipate în Codul Penal din 1968.

Coduri adaptate la dezbateri
Dincolo de modificările propuse sub aspectul pedepselor, unele de fineţe, altele de fond, noile Coduri, Penal şi Civil, s-au bucurat de o mediatizare fără precedent. Au fost dezbătute şi disputate în presa scrisă, pe site-uri şi blog-uri, în emisiuni de radio şi televiziune, aşa cum este şi normal, de altfel, într-o societate democratică. Am ţinut cont de absolut toate observaţiile şi sugestiile trimise, în dorinţa de a avea coduri cât mai bune şi mai ales de durată, care să răspundă provocărilor continue din societatea noastră. Săptămâna aceasta, miercuri cel mai probabil, vom da votul final pe întregul proiect, urmând ca să se stabilească cursul pe care îl vor urma toate cele patru coduri, pentru a fi adoptate.