CNTV, calitate şi performanţă

Şcoală cu tradiţie
Şcoală cu tradiţie în învăţământul românesc, Colegiul Naţional ”Tudor Vladimirescu” şi-a câştigat numele prin calitatea actului învăţării datorită standardelor înalte la care se ridică pregătirea celor 96  de cadre didactice, dintre care: 5 profesori doctori în specialitatea lor, 6 profesori cu master şi cursuri postuniversitare, 11 profesori înscrişi la master şi cursuri postuniversitare.
colegiul-tudor-vladimirescuLa CNTV, fundamentarea dezvoltării de curriculum se bazează pe experienţa copiilor, pe cerinţele comunităţii şi pe experienţa profesională a cadrelor didactice. Fiecare contribuie, prin realizarea obiectivelor operaţionale, la instruirea şi educarea completă a elevilor, cu disponibilităţile sale specifice, cu valenţele instructiv- educative deosebit de largi, cu extinderea şi diversificarea modalităţilor de organizare şi realizare a procesului de predare- învăţare- evaluare, cu mijloace şi metode preponderent active, care prezintă o reală valoare formativă.
Numărul de angajaţi ai instituţiei este distribuit astfel:
– cadre didactice: 96
– personal didactic auxiliar: 10,5
– personal nedidactic angajat: 21,5.

Dotări moderne
Colegiul dispune de laboratoare moderne dotate cu aparatură necesară bunei desfăşurări a orelor de curs: 4 laboratoare informatică, 2 cabinete de biologie, un laborator de fizică, 2 laboratoare chimie, 2 săli de sport, un amfiteatru, numeroase săli de clasă, o bibliotecă, un muzeu şi un cabinet de consiliere.

Performanţe deosebite
Elevii CNTV sunt beneficiarii procesului instructiv- educativ pe care dascălii îl desfăşoară în decursul unui an şcolar. Din numărul total de 1361 de elevi ai colegiului, peste 500 au participat la olimpiade şi concursuri în anul şcolar 2008- 2009, iar mai mult de 1000 au desfăşurat activităţi extraşcolare în cadrul proiectelor locale, naţionale sau internaţionale. Un număr de 96 de elevi au obţinut premii şi menţiuni la olimpiadele şcolare judeţene, iar 10 dintre aceştia au fost premiaţi la fazele naţionale.

Planul de şcolarizare
2009- 2010

Învăţământ primar:
2 clase a I-a
2 clase a II-a
3 clase a III-a
2 clase a IV-a
Învăţământ gimnazial:
2 clase a V-a
2 clase a VI-a
3 clase a VII-a
3 clase a VIII-a
Învăţământ liceal:
matematică- informatică intensiv -3 clase
matematică- informatică – 1 clasă
ştiinţele naturii – 2 clase
filologie – 2 clase cu program de limbi moderne (se vor studia trei)
limba engleză
limba franceză/ germană
limba italiană
Aveţi posibilitatea de a alege profilul care vă defineşte aptitudinile.

Programe/proiecte de integrare europeană
În anul şcolar 2008- 2009, semestrul I au fost depuse proiectele ”Eco- şcoală”, ”Euro- Şcoala”, ”Agenda Europa” şi un proiect ”Comenius” bilateral.
Proiectul ”Eco- Şcoala” a primit acceptul pentru derulare şi se vor desfăşura activităţi timp de doi ani până la certificarea finală (decembrie 2010). Elevii au iniţiat concursuri între clase în cadrul proiectului, iar activităţile desfăşurate de ei sunt monitorizate şi jurizate de către Comitetul Eco, din care fac parte elevi şi profesori, dar şi reprezentanţi ai părinţilor şi comunităţii locale. Toţi sunt preocupaţi de aspectul şcolii şi fiecare iniţiază acţiuni de colectare a deşeurilor, de plantare de copaci şi flori în curtea şcolii, expoziţii de pictură sau grafică, elemente decorative din deşeuri reciclabile, ş.a.
Un alt proiect important la care lucrează elevii CNTV este ”Euro- Şcoala”. Scopul proiectului este implicarea activă, critică, a tinerilor liceeni în probleme de interes naţional şi european, pregătirea pentru o cetăţenie responsabilă, bazată pe competenţe precum: cunoaşterea, înţelegerea, interpretarea, analiza, dialogul, comunicarea, lucrul în echipă. Proiectul îşi propune aprofundarea actului educativ, prin implicarea elevilor în procesul de formare a abilităţilor de dezbatere şi cooperare şi, nu în ultimul rând, sensibilizarea opiniei publice cu privire la alegerilor europarlamentare şi efectul votului asupra deciziilor europene (raportate la România). Activitatea principală a proiectului s-a desfăşurat pe 9 mai 2009 şi s-a axat pe informarea cetăţenilor cu privire la importanţa alegerilor europarlamentare, realizată prin prezentarea de panouri informative pe temele: ”Cum ne alegem reprezentanţii?”, ”Parlamentul European- Ştiaţi că?”,”Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea… ”, ”Parlamentul European – importanţa alegerilor”.
Întreaga activitate extracurriculară a şcolii este îndreptată spre asigurarea unei calităţi corespunzătoare a procesului educaţional şi îndeplinirii misiunii şcolii prin educaţia tinerilor în spiritul respectării valorilor europene şi a celor naţionale.
Calitatea activităţilor extracurriculare desfăşurate în perioada analizată s-a concretizat prin evidenţierea în presa locală şi  naţională şi popularizarea de către mass- media locală a tuturor activităţilor desfăşurate. Eficienţa s-a concretizat în implicarea unui număr din ce în ce mai mare de elevi în activităţi extraşcolare.
De remarcat ar fi: deschiderea festivă a anului şcolar, Balul Bobocilor 2008, Reapariţia revistei Jiul, concursuri- proiect (”Europa – unitate în diversitate”; ”Pentru o nouă Europă”), activităţi extraşcolare organizate cu ocazia sărbătorii de Halloween, pregătirea spectacolelor pentru sărbătorile de iarnă la CNTV pentru toate clasele I-IV, expoziţii organizate cu ocazia diferitelor evenimente: ”Culorile toamnei” (septembrie- octombrie 2008); ”Obiceiuri şi tradiţii la români” (decembrie 2008); ” 1 Decembrie- ziua naţională a românilor”.
Trupa de dansuri populare a CNTV, din care fac parte 16 elevi de la clasele a X-a şi a XI-a, îndrumaţi de doamna profesor Popescu Eleonora a obţinut locul I la Festivalul Internaţional Şcolar, ediţia a VII-a, desfăşurat în Italia în perioada 20- 24 aprilie 2009, la San Nicandro Garganico. Grupul de elevi ai CNTV a primit Trofeul festivalului pentru secţiunea C- folk şi dansuri populare.
Date de contact:
Str. Unirii nr. 29,
Târgu Jiu, Gorj
Tel/Fax: 0253.218.730
Tel: 0253.213.517

Premiile obţinute la Olimpiadele Naţionale anul şcolar 2008- 2009, acordate de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării

Numele şi Prenumele clasa Premiul obţinut Disciplina Profesor
DRĂGHICI ROXANA XIA PREMIUL I BIOLOGIE ANTON CAMELIA
DIŢOIU OANA XIG PREMIUL I LB. GERMANĂ PROIECT CANALE BIANCA
SCHILERU ANDREEA XIIH MENŢIUNE LB. ITALIANĂ VÎLCEANU DANIELA
ACHIM IOAN ALEXANDRU XIIB MENŢIUNE INFORMATICĂ GOGA E. NODEA G. NODEA E.
ACHIM IOAN ALEXANDRU XIIB MENŢIUNE ECONOMIE, INFORMATICĂ VELŢAN E. GOGA E.
GIURCONIU ADRIAN XIIB MENŢIUNE ENGLEZĂ POPESCU SILVIA
DIŢOIU OANA XIG MENŢIUNE LB. GERMANĂ MODERNĂ CANALE BIANCA
FĂSUI BIANCA IXD MENŢIUNE ROMÂNĂ ROATĂ ELENA
SCURTU LUCIAN MIHAI IXD MENŢIUNE GEOGRAFIE ZAHARIA VASILE
ŢÂRCĂ SILVIA ELENA IXD MENŢIUNE GEOGRAFIE ZAHARIA VASILE
SCURTU LUCIAN IXC MENŢIUNE SPECIALĂ CHIMIE TEOTEOI VALERIA
RĂDUŢOIU MIRUNA XC MENŢIUNE SPECIALĂ CHIMIE TEOTEOI VALERIA

PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI NAŢIONALE , ANUL ŞCOLAR 2008- 2009

Numele şi Prenumele clasa Premiul obţinut Disciplina Profesor
DRĂGHICI ROXANA XIA PREMIUL I BIOLOGIE ANTON CAMELIA
DIŢOIU OANA XIG PREMIUL I LB. GERMANĂ PROIECT CANALE BIANCA
SCHILERU ANDREEA XIIH MENŢIUNE LB. ITALIANĂ VÎLCEANU DANIELA
ACHIM IOAN ALEXANDRU XIIB MENŢIUNE INFORMATICĂ GOGA E. NODEA G. NODEA E.
ACHIM IOAN ALEXANDRU XIIB MENŢIUNE ECONOMIE, INFORMATICĂ VELŢAN E. GOGA E.
GIURCONIU ADRIAN XIIB MENŢIUNE ENGLEZĂ POPESCU SILVIA
DIŢOIU OANA XIG MENŢIUNE LB. GERMANĂ MODERNĂ CANALE BIANCA
FĂSUI BIANCA IXD MENŢIUNE ROMÂNĂ ROATĂ ELENA
SCURTU LUCIAN MIHAI IXD MENŢIUNE GEOGRAFIE ZAHARIA VASILE
ŢÂRCĂ SILVIA ELENA IXD MENŢIUNE GEOGRAFIE ZAHARIA VASILE
SCURTU LUCIAN IXC MENŢIUNE SPECIALĂ CHIMIE TEOTEOI VALERIA
RĂDUŢOIU MIRUNA XC MENŢIUNE SPECIALĂ CHIMIE TEOTEOI VALERIA

sarbatoarea-robelor-cntvSărbătoarea Robelor, ediţia a IV-a

Elevii din anul terminal al Colegiului Naţional ”Tudor Vladimirescu” au îmbrăcat, vineri- 12 iunie 2009, roba de absolvent. A fost momentul crucial, în care tinerii zburdalnici, fără griji, de mai ieri, au privit viitorul în faţă. A fost momentul în care lacrimile au izbucnit din ochii părinţilor, elevilor, profesorilor. Moment solemn, în care absolvenţii au simţit, pentru prima dată, mândria de a fi fost CNTV-işti. De când au intrat în acest colegiu, ei au conştientizat că se înscriu într-o competiţie la nivel înalt, dovadă notele de absolvire, care au fost, majoritatea, între 9 şi 10, iar acum îşi îndreaptă privirea către cele mai importante facultăţi din ţară şi poate, de ce nu, din străinătate.
(Aura Stoenescu)