Clubul Copiilor Novaci se bucură de un palmares bogat

În septembrie 1974 lua naştere Clubul Pionierilor şi Şoimilor Patriei cum se numea atunci, actualul Club al  Copiilor  Novaci. Chiar dacă de câţiva ani instituţia  nu are personalitate juridică, activitatea sa este foarte importantă pentru comunitatea din Novaci.

Foşti  şi actuali dascăli de la Clubul Elevilor Novaci au participat la manifestarea omagială
Foşti şi actuali dascăli de la Clubul Elevilor Novaci au participat la manifestarea omagială

Cu o anticipare de circa 6 luni, dascălii şi fostele cadre didactice de la Clubul Elevilor Novaci au sărbătorit cea de-a 40 aniversare. Le-au fost alături  oficialităţi  locale şi judeţene dar şi un numeros public alcătuit din foşti profesori şi instructori dar şi foşti elevi. A fost o întâlnire emoţionantă  şi mai ales plină de aduceri aminte. După cum spunea directorul Teodor Meseşan în cuvântul de deschidere, sunt 65 de cadre didactice, personal auxiliar si TESA care au trecut prin această unitate, unii părăsind această lume.

O istorie de 40 de ani

Casele Pionierilor şi Şoimilor Patriei au fost înfiinţate prin HCC al PMP, Consiliului de Miniştri, Ministerul Învăţământului Public şi UTM din noiembrie 1952 în reşedinţele de judeţ  şi oraşele unde existau clădiri şi personal didactic necesare desfăşurării activităţilor.
După  1 iunie 1990 CPSP îşi schimbă denumirea în Clubul Copiilor  şi  Elevilor prin hotărâre de guvern, iar din 1994 în reşedinţele de judeţ, denumirea acestora va fi de Palatul Copiilor.
Odată cu Legea 84/ 1995 a Învăţământului apare si noul regulament de organizare si funcționare actualizat cu apariția Legii educației naționale nr. 1/2011. Casa Pionierilor şi Şoinilor Patriei Novaci a apărut  la 5 septembrie 1974 când  prin dispoziţia ISJ Gorj  se numea  director prof. Nicolae Berca şi  prof.  Eugenia Glăvan – coordonator cerc Cenaclu literar si folclor. Potrivit lui Teodor Meseşan,  ,, naşterea CPSP, cu frământările fireşti acestei operaţiuni, se produce în luna septembrie 1974 când în ziua de 19, prin decizia nr. 51 a Consiliului Popular Novaci,  reprezentat de primarul de atunci, domnul profesor  Serghie Leuştean, ii da certificatul de naştere într-o clădire înconjurată de brazi falnici cu fântâna la poartă, o clădire nou nouţă  gata să îşi primească locatarii pe strada Parângului, nr .46 A.

Manifestări în anul aniversării

Toţi participanţii şi-au adus aminte de trecut
Toţi participanţii şi-au adus aminte de trecut

Sub egida aniversării a 40 de ani de la înfiinţarea Clubului Elevilor,  se vor desfăşura în unitate a 1X-a ediţie a Concursului Judeţean de Electronică, ediția a VII-a a  Simpozionului naţional şi expoziţiei naţionale –Electronicus, Simpozionul Internaţional « Cultura şi voluntariatul » in parteneriat cu ARDR, ISJ Gorj, Primăria Novaci, Liceul Novaci si Palatul Copiilor  Tg. Jiu.

Perioada de vârf

Potrivit directorului Teodor Meseşan, «  în perioada 1990-1995  a fost atins vârful de funcţionare , în Clubul Elevilor Novaci înregistrându-se  un  nr.  de 14  cercuri si 6 TESA. Acest avânt  s-a” potolit treptat”prin pensionări, restructurări, transferări, lipsa titularilor, astfel încât azi CE  Novaci funcţionează  cu 5 catedre(au mai rămas cu tradiţie muzica populară, prin reînfiinţarea în 1999 a Cercului si Ansamblului “Plaiuri novăcene”, electronică, karturi şi creaţie confecţii), dar solicitările din partea părinţilor şi copiilor sunt în fiecare an diverse cum ar fi: dans sportiv, pictură, tenis de câmp, patinaj, înot, iar noi îi îndrumăm din lipsă de spaţiu şi personal şi nefinanţare la Palatul Copiilor TG-JIU, Şcoala Populară de Artă, Liceul Sportiv, etc. Multe si frumoase rezultate au obţinut elevii cercurilor din club de-a lungul anilor, dar azi voi aminti doar câţiva, în monografia care va fi editată într-un volum, un capitol  întreg va fi dedicat premianţilor, celor care ne-au făcut cinste în competiţiile  judeţene, naţionale şi  internatţionale – Pătraşcu Iulian, Gojdu Pantelimon, Tică Honcea la sculptură, prof. Duţă Ion- Bondoc Radu, Piluţă Romeo, Gheban Sergiu la karturi-prof. Piluţă Gheorghe- Porumbel Georgiana, Ilie Otilia, Buse Bogdan la cenaclul literar .  prof. Chiriac Viorica- Navlea Mirabela la Protecția mediului prof. Cosma Cristina- Burghiu Ionut, Nitu Alin, Tabac Constantin, Gheorghiţoiu Daniel la electronică prof. Meseşan Teodor.”

One Comment on “Clubul Copiilor Novaci se bucură de un palmares bogat”

Comments are closed.