Cereri pentru ajutoarele de motorină

Loading

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează producătorii agricoli că mai pot depune cererea de acord prealabil pentru anul 2014, pentru acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, în perioada 5 mai 2014 – 10 iunie 2014 inclusiv.

Fermierii mai pot depune în perioada 5 mai 2014 – 10 iunie 2014 inclusiv cererile pentru ajutorul pentru motorină
Fermierii mai pot depune în perioada 5 mai 2014 – 10 iunie 2014 inclusiv cererile pentru ajutorul pentru motorină

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea: a) să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier); b) să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz; c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi solarii), după caz; d) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; e) suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
f) să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat; g) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice. Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursarea diferenţei de acciză se depune la centrul judeţean APIA sau al municipiului Bucureşti, pe raza căruia este situată exploataţia agricolă pentru care se solicită ajutorul de stat, sau centrul APIA unde a fost depusă cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă ori cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură aprobată prin H.G.408/2010.