Centrul Cărbunești, în reabilitare

Loading

Miercuri, 13.11.2013, președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, a efectuat o vizită de lucru la beneficiarii COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE DIN TÂRGU-CĂRBUNEȘTI, unitate aparținătoare Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție ce se află în subordinea Consiliului Județean Gorj. În perioada  imediat următoare, unitatea din Târgu-Cărbunești va intra într-un amplu proces de reabilitare și modernizare.

Ample lucrări de investiții la COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE DIN TÂRGU-CĂRBUNEȘTI
Ample lucrări de investiții la COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE DIN TÂRGU-CĂRBUNEȘTI

În data de 10.12.2012, a fost semnat contractul de finanţare nr. între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei  Publice,  prin  Agenţia pentru Dezvoltare Regională  Sud-Vest Oltenia şi D.G.A.S.P.C. Gorj, Cod SMIS 16907.
Proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA COMPLEXULUI  DE  SERVICII COMUNITARE PENTRU  COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU CĂRBUNEŞTI”, JUDEŢUL GORJ, a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale, având un buget total de 3.018.842,84 lei din care finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene este în sumă de 1.881.044,90 lei, contribuţia Guvernului României de 814.028,42 lei şi contribuţia  beneficiarului de 323.769,52 lei.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu Cărbuneşti în vederea încadrării în standarde minime obligatorii
Realizarea acestui obiectiv conduce la  îmbunătăţirea nevoilor şi condiţiilor  de viaţă a copiilor cât şi a mamelor , dar şi a altor beneficiari în vederea respectării standardelor minime de calitate , realizându-se  astfel un cadru securizant şi suportiv pentru următoarele tipuri de servicii din cadrul complexului: Serviciul de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispuse să îşi abandoneze copilul;  Centrul maternal; Centrul de îngrijire de zi ; Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau părăsit în maternitate; Centrul de plasament de tip familial pentru copilul în vârstă de peste 2 ani; Compartimentul administrativ-contabilitate

Rezultate

Rezultatele proiectului sunt: Creşterea şanselor de acces la servicii sociale pentru persoanele defavorizate social, pentru copiii şi familiile acestora; Prevenirea şi tratarea consecinţelor legate de problemele datorate separării de familie, abandon familial prin asigurarea unor condiţii de îngrijire, suport afectiv , care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea beneficiarilor; Asigurarea funcţionalităţii centrului prin dotarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi mobilierului, dotări strict necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii curente a centrului; Creşterea calităţii îngrijirii de tip rezidenţial a serviciilor oferite în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu Cărbuneşti


Date tehnice
Execuţie lucrări de construcţii are termen 16 luni începând cu data de 11.11.2013 în baza emiterii ordinului de începere a construcţiilor, conform contractului de execuţie lucrări nr. 21890/55 din 25.10.2013, încheiat între DGASPC Gorj şi SC ROMTAM CONSTRUCT SRL din Bucureşti.
Tot în cadrul proiectului, pe lângă lucrările de reabilitare se va proceda la  achiziționarea de dotări în  valoare totală de  470.000 LEI:  birouri, paturi, mese, scaune piele ecologică, canapele, fotolii, masă inox, mobilă bucătărie etc.
Lucrările de investiție sunt:  lucrări acoperiş şi tinichigerie, lucrări de amenajări exterioare ,lucrări aferente reorganizării funcţionale a complexului, finisaje exterioare ,finisaje interioare (pardoseli, gresie, parchet laminat, covor trafic intens tip tarket, placaje de faianţă ,vopsele superlavabile pentru protecţie coridoare,spaţii circulabile, pazie lemn la coridor),  instalaţii sanitare, instalaţii termice, instalaţii climatizare, instalaţii electrice.
Valoarea execuţiei lucrărilor este de 1.098.999 lei fără TVA, iar durata de implementare a proiectului este de 20 luni de la data semnării contractului de finanţare cu autoritatea de management.