Centru pentru TINEri la Căpreni

Asociaţia de tineret  VIITORUL Căpreni, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Gorj, Primăria Căpreni, Asociaţia Aurora Hurezani, Şcoala Generală Căpreni, Şcoala Generală Hurezani, implementează în comuna Căpreni proiectul CENTRU PENTRU TINEri .
Acest proiect are drept scop implicarea tinerilor din mediul rural  în viaţa comunităţii.
Participanţii la proiect au ocazia să-şi dezvolte competenţe lingvistice, antreprenoriale, de comunicare,  de lucru în echipă.
Viitorul CENTRU PENTRU TINEri oferă un spaţiu propice  pentru derularea de activităţi educative non-formale: sesiuni de informare, dezbateri, activităţi de protecţia mediului, activităţi sportive, cursuri de limba engleză şi arta plastică, cursuri de meştesuguri tradiţionale.
Tot aici, tinerii beneficiază de acces gratuit la internet si de o baza de date despre domenii de interes ale lor.
Acest proiect este o initiaţivă naţională ce se va implementa în perioada 02.09.2011 – 30.03.2012 finanţat în mare parte prin intermediul Programului Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 – Tineri pentru Europa, Sub- Acţiunea 1.2 – Iniţiative ale tinerilor.