Căpitanul Emanoil Părăianu și bravele sale fapte sociale (III)

Loading

Una dintre cele mai importante personalităţi culturale ale Gorjului, Emanoil Părăianu a lăsat urmaşilor un testament care a intrat de curând în patrimoniul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale. Continuăm în acest număr să îl redăm în exclusivitate pentru cititorii noștri.

În imagine o parte din ofițerii Regimentului 18 Gorj la începutul secolului trecut
În imagine o parte din ofițerii Regimentului 18 Gorj la începutul secolului trecut

Finalizăm în acest număr prezentarea primului testament al căpitanului Emanoil Pârâianu. În numărul următor o să venim cu un nou testament care aruncă în aer pe precedentul și credem că ar putea aduce probleme de proprietate și pentru contemporani. Deci nu ratați episodul următor!

Ultimele prevederi

„De asemenea Biblioteca, care am citat-o la n. 5 tot în acest testament, compusă aproape din 800 volume, precum şi albumurile, revistele, hărţile şi atlasele şi dulapurile în care se păstrează, o las Regimentului Gorj nr. 18 în semn de dragoste şi pentru a mai retrăi cu numele printre camarazii din acel corp în care am servit neîntrerupt ţării ca ofiţer 23 de ani.
Cu deosebire că Regimentul se va pune în stăpânirea ei, imediat după încetarea mea din viaţă, fără obligaţiunea prevăzută la nr. 5 alineatul b tot din acest testament, de a-i rezerva în special numai pentru ea o cameră de instalare – Însă în camera sau în sala în care se va pune în locul tablei de metal sau de marmură deasupra uşii, se va instala în interiorul sălii sau al camerei, deasupra dulapurilor cu cărţi, această tablă pe care se va incrusta sau săpa cu litere mari ”Biblioteca Căpitan Emanoil Părăianu” iar celelalte condiţiuni prevăzute tot la nr. 5, alineatul b relativ la fotografie şi la placa de inscripţiune, se va executa întocmai.
Soţia mea Constanţa cu executarea testamentară se va încredinţa dacă dorinţele mele au fost îndeplinite întocmai de către Regiment şi în caz de neîndeplinire va avea dreptul să desfiinţeze donaţiunea aceasta, reluând înapoi Regimentului Biblioteca pe care va deveni stăpână şi va dispune de dânsa în alte vederi, pe care ştie că le-am avut în viaţă.
Doresc dacă se va putea să fiu înmormântat în cimitirul oraşului Târgu Jiu – Din avutul, care îmi va rămâne – Să mi se ridice un monument modest de piatră sau de metal; o piramidă cu cruce pe care să se încrusteze sau să se sape citeţ: Căpitan Emanoil Părăianu – Cavaler al ”Coroanei” şi al ”Stelei României” şi al ordinului Rus ”Sfânta Anna” – Descendent al Marelui Postelnic Danciu Părăianu, fondatorul Mănăstirii Polovragi (1633-1654) – Militar şi Poet – Născut la anul 1860 martie 11 – Isvoarele (Gorj) Mort …
Acestea sunt dorinţele mele în viaţă pentru care rog pe Dumnezeu să ajute oamenilor să le îndeplinească.
Las executor testamentar pe scumpa mea soţie Constanţa născută T. Frumuşeanu; fiind încredinţat, că şi după moartea mea îmi va îndeplini dorinţele pentru mângâierea sufletului meu, cu aceiaşi credinţă şi iubire, cum mi le-a îndeplinit în viaţă.
Acest testament l-am făcut astăzi la 2 martie, anul 1914 în oraşul Târgu Jiu scris şi subscris de mine Căpitan Emanoil Părăianu.”

Meritele lui Emanoil Părăianu

Fără modestie putem spune cu mândrie şi o deosebită apreciere că prin această faptă Căpitanul Emanoil Părăianu a fost şi va rămâne în conştiinţa tuturor gorjenilor, şi nu numai, o distinsă personalitate culturală, militară, politică şi socială a vremii prin faptul că imobilul pe care la rândul său l-a primit moştenire, tot printr-un testament, de la mătuşa sa Efima Pleşoianu, în anul 1894, după moartea acesteia, l-a lăsat moştenire unei instituţii militare în vederea propăşirii culturii printre ofiţerii din garnizoana aflată pe teritoriul judeţului nostru. Ţinem să precizăm că Efima Pleşoianu a fost soră cu Maria Părăianu, mama lui Emanoil iar după moartea sa aceasta a lăsat prin testament averea sa rudelor, în special nepoţilor astfel: proprietatea de la Poiana din judeţul Gorj lui Matilda Constantinescu fiica lui Iancu Constantinescu; casele din Târgu Jiu, strada Parângul, nepotului său de soră Căpitanul Emanoil Părăianu; 9000 lei, sumă importantă la vremea respectivă, pe care îi avea împrumutaţi la Constantin Crăsnaru au fost lăsaţi moştenire lui Zoraida Urbeanu, fiica doctorului Ion şi Emilia Urbeanu; din suma de 5000 lei avuţi împrumut la Ioan Mongescu, 1000 lei pentru Ionel Urbeanu şi încă 1000 lei pentru Virgil Urbeanu, fii lui Ion Urbeanu; tot cu 1000 lei a fost înzestrată şi domnişoara Mariana Darbeşi fiica lui Ioan şi Anica Darbeşi; 1000 lei avea să fie lăsată pentru înmormântarea sa iar 1000 lei a lăsat-o bisericii din satul Jupâneşti pentru reparaţii. Cu executarea acestui testament au fost delegate două persoane, sora Maria Părăianu împreună cu Nicolae Iunian. (Va urma)

Daniel Cismașu