Boierii gorjeni din Catagrafia întocmită în anul 1829

După cum ştim proprietatea la români încă din Evul Mediu era de două feluri: comună şi individuală sau privată. Cea comună formată exclusiv din păşuni şi păduri a persistat până în secolul XX şi s-a rezumat numai la obştile de moşneni ce deţineau proprietăţi în munţi iar cea individuală era formată până la reforma agrară din anul 1864 din proprietăţile boiereşti, mănăstireşti, domneşti dar şi din locurile de cultură ale moşnenilor care erau împărţite pe moşi în cadrul fiecărei comunităţi. După anul 1864 proprietari de terenuri au devenit şi ţăranii clăcaşi care au fost împroprietăriţi.

Gheorghe Bibescu domn al Tarii Romanesti (1842-1848)
Gheorghe Bibescu domn al Tarii Romanesti (1842-1848)

Un rol aparte în istoria ţării noastre l-au avut boierii, aceştia la început, au dobândit moşii prin donaţii domneşti sau prin ocuparea de terenuri pustii pe care le defrişau şi apoi le cultivau iar ulterior prin cumpărare de proprietăţi. Astfel şi în judeţul Gorj dea lungul timpului au existat familii de boieri din rândul cărora nu puţini s-au afirmat în istoria acestei ţări, aici putem da ca exemplu pe marele boier Stoichiţă Rioşanu sau pe neînfricatul căpitan Fota Bălăcescu dar şi pe domnitorul de mai târziu Gheorghe Bibescu ori pe marele luptător pentru dreptate Gheorghe Magheru şi mulţi alţi.
În anul 1829, administraţia provizorie rusă din ţara noastră a dat un ordin în data de 10 septembrie, reînnoit ulterior de două ori la 22 septembrie şi 22 noiembrie prin care ordona întocmirea în fiecare judeţ a unei „Delă pentru catagrafia boierilor caftanlâi”. Administraţia Rusă fiind direct interesată de această catagrafie, la 5 decembrie acelaşi an trimite volnici în toate judeţele pentru urgentarea lucrărilor „în 24 ceasuri”. Evidenţele întocmite pe judeţe aveau următoarele rubrici: numele şi porecla, locul naşterii, vârsta, sinul sau al cui fiu era, locul hălăduirii sau locuinţei şi starea materială pe care o avea fiecare din aceşti boieri. Lucrarea fiind făcută în grabă a avut numeroase omisiuni aşa încât a trebuit reluată şi în anii următori fiind definitivată la 21 octombrie 1831, dar aceste completări nu mai cuprindeau toate datele menţionate în catagrafia iniţială ci doar suma veniturilor moşiilor care va fi trecută în paranteze.

Boierii gorjeni la 1829
Pentru judeţul Gorj în această catagrafie au fost menţionaţi următorii boieri: Grigore Călinescu – născut în Bucureşti, 40 ani, vel clucer, locuia în oraşul Târgu Jiu şi Bucureşti, deţinea o moşie, 2 vii, case şi câţiva ţigani; Barbu Viişoreanu – născut în Craiova, 70 ani, vel stolnic, fiul lui Ştefan, locuia în Târgu Jiu, avea 3 moşii, 3 vii, o moară, case şi câţiva ţigani (4500 lei); Costandin Bâlteanu – născut în Târgu Jiu, 60 ani, vel stolnic, fiul lui Ion, locuia în Târgu Jiu, avea o moşie, 2 vii, o moară, case şi câţiva ţigani (2000 lei); Dumitrache Zătreanu – născut în Craiova, 40 ani, vel serdar, fiul lui Ioniţă, locuia în Târgu Jiu, avea 2 moşii, 2 vii, o moară, case şi câţiva ţigani (2500 lei); Costache Măldărescu – născut în Târgu Jiu, 35 ani, vel medelnicer, fiul lui Dumitraiche pitar, locuia în Târgu Jiu, avea o moşie, o vie şi case (1200 lei); Grigore Bălteanu – născut în Târgu Jiu, 38 ani, vel medelnicer, fiul lui Ion clucer za arie, locuia în Târgu Jiu, avea o moşie, 2 vii, o moară, case şi o zalhana (720 lei); Răducan Sărdănescu – născut în Târgu Jiu, 50 ani, vel medelnicer, fiul lui Gheorghe, locuia în Târgu Jiu, avea 2 moşii, 2 vii, o moară, case şi câţiva ţigani (2500 lei); Simion Peştenaru – născut în Turcia, 50 ani, vel medelnicer, locuia în Târgu Jiu, avea 3 moşii, 2 vii, o moară şi case; Costi Radoşanu – născut în Turcia, 65 ani, vel sluger, locuia în judeţul Gorj, avea o moşie şi 2 vii de zestre (600 lei, se numea „Costi ot Gorj, al lui Samurcaş”); Dumitrache Urdăreanu – născut în judeţul Gorj, 42 ani, vel sluger, fiul lui Ioniţă, locuia în Târgu Jiu, avea 3 moşii, 2 vii, o moară, case şi câţiva ţigani (5000 lei); Barbu Gănescu – născut în judeţul Vâlcea, 42 ani, vel sluger, fiul lui Stoian căpitan de husari, locuia în Târgu Jiu, avea o moşie, o vie, o moară şi câţiva ţigani (2000 lei); Nicolae Otetelişanu – născut în judeţul Vâlcea, 41 ani, vel sluger, fiul lui Barbu clucer za arie, locuia în Târgu Jiu, avea 2 moşii, 2 vii, 2 mori, case şi câţiva ţigani (2000 lei); Zamfirache Bălteanu – născut în Târgu Jiu, 50 ani, vel sluger, fiul lui Ioan, locuia în Târgu Jiu, avea o moşie, 2 vii şi case (1000 lei); Grigore Săftoiu – născut în judeţul Vâlcea, 45 ani, vel şătrar, fiul lui Grigore, locuia în Târgu Jiu, avea o moşie, 2 vii, o moară şi case (1000 lei); Chiriţă Corbeanu – născut în Bucureşti, 55 ani, vel şătrar, fiul lui Costandin polcovnic, locuia în Târgu Jiu, avea o moşie, o vie şi case de zestre (1000 lei, zis „Chiriţă Costantin”); Mihalache Bălăcescu – născut în Turcia, 60 ani, vtori portar, locuia în judeţul Gorj, avea o moşie şi o vie de zestre (100 lei); Ioniţă Pârâianu – născut în judeţul Gorj, polcovnic za Craiova, fiul lui Costandin, locuia în judeţul Gorj, avea o moşie şi o vie; Ştefan Părâianu – născut în judeţul Gorj, 36 ani, polcovnic za Cerneţi, fiul lui Costandin, locuia în judeţul Gorj, avea 2 moşii şi o vie; Ştefan Românescu – născut în Târgu Jiu, 45 ani, treti logofăt, fiul lui Dumitraşcu, locuia în judeţul Gorj, avea 2 moşii, o vie, o moară şi ţigani (2000 lei); Costandin Frumuşanu – născut în judeţul Gorj, 46 ani, treti logofăt, fiul lui Ion, locuia în Târgu Jiu, avea 2 moşii, 2 vii, o moară şi case (1500 lei); Vasile Mongescu – născut în Târgu Jiu, 60 ani, treti logofăt, fiul lui Nicolae companist, locuia în Târgu Jiu, avea o vie, o moară şi case (450 lei); Zamfirache Bălăcescu – născut în judeţul Gorj, 35 ani, treti logofăt, fiul lui Ioan, locuia în judeţul Gorj, avea o moşie, o vie şi câţiva ţigani; Ianache Sănătescu – născut în judeţul Gorj, 38 ani, vtori vistier, fiul lui Costandin, locuia în Târgu Jiu, avea 2 moşii, 2 vii şi 2 mori; Dincă Rovinaru Şomănescu – născut în judeţul Gorj, 30 ani, treti vistier, fiul lui Ianache neam, locuia în judeţul Gorj, avea o moşie şi o vie (400 lei); Lăudat Frumuşanu – născut în judeţul Gorj, 42 ani, treti vistier, fiul lui Ioan neam, locuia în Târgu Jiu, avea o moşie, 2 vii, o moară şi case (2000 lei); Gheorghe Magheru – născut în judeţul Gorj, 26 ani, treti vistier, cu cavaleria Sf. Ana a 4-lea clas, fiul lui popa Ion, locuia în judeţul Gorj, avea o moşie, o vie, o moară şi un munte (2000 lei).

O altă Catagrafie în 1831

Danciu Paraianu Milescu, mare postelnic. Ctitorul principal al manastirii Polovragi
Danciu Paraianu Milescu, mare postelnic. Ctitorul principal al manastirii Polovragi

În catagrafia din 21 octombrie 1831 au mai fost adăugaţi: Iancu Sâmboteanu – sluger, venit 5000 lei; Vasile Pârâianu – polcovnic, venit 350 lei; Ion Dănciulescu – polcovnic, venit 350 lei; Ion Mongescu – polcovnic, venit 250 lei; Dinu Mongescu – polcovnic, venit 150 lei; Matei Răceanu – polcovnic, venit 200 lei dar şi următorii fii de boieri: Alecu Viişoreanu – fiul lui Barbu stolnic, venit 200 lei; Alecu Vulturescu – fiul lui Const., venit 2500 lei; Ioniţă Crăsnaru – fiul lui Bădiţă sluger, venit 150 lei; Matei Şişescu – fiul lui Stanciu pitar, venit 3500 lei; Dumitrache Măldărescu – fiul lui Dumitrache pitar, venit 250 lei; Nicolae Măldărescu – fiul lui Dumitrache pitar, venit 150 lei; Dumitrache Crăsnaru – fiul lui Răducanu şătrar, venit 100 lei; Enache Broşteanu – fiul lui Constantin vtori logofăt, venit 100 lei; Zamfir Broşteanu – fiul lui Constantin vtori logofăt, venit 2000 lei; Alecu Broşteanu – fiul lui Constantin vtori logofăt, venit 1000 lei; Bănică Politimos – fiul lui Manolache polcovnic, venit 400 lei; Dincă Rioşanu – fiul lui Ion vistier, venit 1000 lei; Gheorghe Rioşanu – fiul lui Ion vistier, venit 500 lei; Scarlat Carabatache – venit 500 lei; Ioniţă Bălăcescu – fiul lui Manolache, venit 100 lei; Costache Bălăcescu – fiul lui Manolache, venit 150 lei; Dincă Bălăcescu – fiul lui Bănică, venit 800 lei; Grigore Bălăcescu – fiul lui Iordache, venit 150 lei; Ghiţă Bălăcescu – fiul lui Iordache, venit 100 lei; Fotache Bălăcescu – fiul lui Ion, venit 70 lei; Răducan Busuioceanu – fiul lui Constantin, venit 2000 lei; Iancu Poenaru – fiul lui Iordache, venit 200 lei; Dumitrache Hurezeanu – fiul lui Gheorghe, venit 500 lei; Dumitraşco Urdăreanu – fiul lui Const., venit 250 lei; Zamfir Urdăreanu – fiul lui Dumitrache, venit 300 lei; Ion Urdăreanu – fiul lui Ion, venit 350 lei; Ioniţă Piteşteanu – venit 300 lei; Nicolae Moscu – fiul lui Constantin, venit 1500 lei; Barbu Moscu – fiul lui Constantin, venit 800 lei; Ioniţă Moscu – fiul lui Constantin, venit 5000 lei; Barbu Crăsnaru – fiul lui Dumitrache, venit 150 lei; Constantin Pârâianu – fiul lui Aniţa, venit 200 lei; Răducanu Pârâianu – fiul lui Aniţa, venit 200 lei; Matei Pârâianu – fiul lui Aniţa, venit 200 lei; Stoian Pârâianu – fiul lui Niţu, venit 500 lei; Manolache Pârâianu – fiul lui Niţă Constantin Pârâianu, venit 300 lei; Dumitrache Pârâianu – fiul lui Gheorghiţă, venit 500 lei; Andrei Pârâianu – fiul lui Tănase, venit 1000 lei; Dumitrache Pârâianu – fiul lui Tănase, venit 250 lei; Ioan Pârâianu – fiul lui Tănase, venit 250 lei; Alexandru Pârâianu – fiul lui Tănase, venit 200 lei; Vasile Pârâianu – fiul lui Ioniţă, venit 1200 lei; Constantin Pârâianu – fiul lui Ioniţă, venit 300 lei; Niţu Pârâianu – fiul lui Badea, venit 500 lei; Ştefan Pârâianu – fiul lui Nicolae, venit 500 lei; Constantin Pârâianu – fiul lui Nicolae, venit 200 lei; Răducan Pârâianu – fiul lui Constantin, venit 150 lei; Dumitrache Pârâianu – fiul lui Gheorghe Niţu Pârâianu, venit 300 lei şi Nicolae Pârâianu – fiul lui Gheorghe Niţu Pârâianu cu un venit de 300 lei.
În această catagrafie nu apar numele boierilor ce aveau proprietăţi în judeţul Gorj dar care îşi aveau domiciliul în alte judeţe sau în Bucureşti fiind înscrişi în catagrafiile de acolo, printre aceştia numărându-se: Costandin Brăiloiu, Titu Bengescu, Dimitrache Bibescu, Ion Sâmboteanu, Ion Rioşanu şi mulţi alţi.
Jr. Dan Cismaşu

One Comment on “Boierii gorjeni din Catagrafia întocmită în anul 1829”

  1. Buna ziua.as fi interesat de documente ce prezinta boierii de pe valea Amaradiei,mai precis comuna Bustuchin,satul negoiesti(fosta comuna Negoiesti),actula Prigoria.multumesc frumos.

Comments are closed.