Biserica parohială „Sf.Apostoli” din Tg-Jiu în cursul anului 1903 (IV)

În Biblioteca Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale se regăsește un Raport despre starea morală și materială a bisericii parohiale ,,Sf.Apostoli” din Tg-Jiu din anul 1903 publicat de către președintele Epitropiei Icon. Ion Malaescu la Tipografia Romana Marin Predescu în anul 1904. În acest raport sunt surprinse extrem de bine și de detaliat realitățile anului 1903 raportate la situația parohiei gorjene din acea perioadă.

Cei mai fideli enoriași au fost totdeauna persoanele vârstnice
Cei mai fideli enoriași au fost totdeauna persoanele vârstnice

Finalizăm în acest număr raportul din anul 1903 despre bisericile “Sfinții Appostoli” și “Sfântul Nicolae” din Târgu-Jiu.
„Biblioteca parohială
Potrivit art.30 din Regulamentul legii clerului mirean, această parohie are un început de bibliotecă parohială, care este instalată în cancelaria parohiatului și care conține până în prezent cam vreo 134 volume. Cea mai mare parte din ele sunt cu cuprins religios, și multe au fost date pentru citire. Pe zi ce trece numărul lor crește considerabil, aceasta fiind una dintre cele mai mari dorințe de care este însuflețit parohul parohii care nu aduce decât bine celor ce știu să o prețuiască și să se intereseze de ea.

Cancelaria și arhiva

Cancelaria și arhiva, despre a căror finanțare se rostește clar în art.35 din Regulamentul legii clerului mirean era instalată în una din cele două camere ale chilii din curtea bisericii ,,Sfinții Apostoli” și era prevăzută cu tot ceea ce este necesar pentru purtarea corespondenței cu autoritățile. Toate registrele și imprimantele care erau necesare pentru astfel de lucrări erau procurate de Epitropie, Onor.Primărie încetând a le mai procura precum înainte.
Nici o hârtie nu ieșea din cancelaria parohiatului până ce nu era semnată de unul dintre epitropi deoarece astfel era pus acesta în cunoștință despre orice problemă care privea parohia. De asemenea orice hârtie intrată era adusă la cunoștiința Onor. Epitropii spre a fi edificată asupra întregului mers al afacerilor bisericești. Numărul hârtiilor intrate în anul 1903 a fost de 46 iar al celor ieșite de 68.

Epitropia

Epitropia acestei parohii este compusă potrivit legii și Regulamentelor în vigoare din Parohul parohii, ca președinte, însărcinat de complectul Epitropii cu ținerea corespondenței și aprobat de Onor. Administrație a casei bisericii ca delegat însărcinat cu gestiunea bănească a veniturilor și cheltuielilor bisericilor împreună cu toate sarcinile și reponsabilitățile ce decurg din legile și regulamentele la mânuirea banilor publici potrivit art.59 din Regulamentul casei bisericilor. Numărul enoriașilor înscriși în listele electorale în drept a alege pe membru Epitrop, pentru anul 1903 au fost de 128. Ținem a observa în privința acestei chestiuni că lista aceasta de multe ori nu conține pe toți enoriașii în drept de a fi alegători, întrucât unii enoriașii fugurează și în listele altor parohii vecine, ceea ce constituie o anomalie în procedura de urmat cu privire la alegerea membrului Epitrop. De cele mai multe ori listele electorale nu sunt adevărata realitate, întrucât numărul alegătorilor este cu mult mai redus, dacă s-ar socoti la un loc de la toate parohiile din orașe, decât numărul cel adevărat al celor ce au drept de a fi votatori și aceasta din pricina neinteresării celor în drept.

Inventarierea avutului bisericilor

Potrivit art.29 din Reg. Legii clerului, Parohul împreună cu ceilalți epitropi, fiind obligați a ține un inventariu de toate obiectele bisericești, zestrea sf.lăcașuri, bunuri imobiliare și diferite alte bunuri, pentru bisericile ce compun această parohie s-a întocmit un asemenea inventariu odată cu instalarea ca paroh a Pr.Icon. I.Mălăescu în 1900, februarie 2, și care se păstrează în arhiva parohii. Pentru anul 1903, nu avem de notat nici lipsuri nici adaosuri, așa că inventariul întocmit conține aceleași obiecte ca și în anul trecut, exceptându-se cărțile ce compun biblioteca și arhiva, care pe fiecare an se măresc cu câte ceva.”

Nicoleta-Bianca Bărbuceanu