Bilanț de activitate la SJAN Gorj

Loading

 

Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale(SJAN Gorj)  a avut şi în cursul anului 2017 o activitate complexă și foarte densă, fiind implicată în activităţile specifice relaţiei cu publicul, punerea la dispoziţia cercetătorilor prin sala de studiu a SJAN a unităţilor arhivistice solicitate, conform prevederilor legale, prelucrarea arhivistică a fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii, valorificarea documentelor deţinute, acordare asistenţă de specialitate creatorilor/deţinătorilor de documente de pe raza judeţului Gorj, controale specifice muncii de arhivă, completarea bazei documentare etc.

Biblioteca Serviciului Judeţean Gorj a Arhivelor Naţionale a fost completată în anul 2017 prin 38 de donaţii ale unor autori locali sau diferite publicaţii. Au fost preluate de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 3 sigilii, din perioada 2013-2016, reprezentând 0,20 m.l.
Au fost supuse operaţiunii de inventariere:
 Fondul arhivistic „Judecătoria Rurală Novaci” – anii extremi 1890-1916, reprezentând 5 m.l.;
 Fondul arhivistic „Judecătoria Rurală Târgu Cărbuneşti” – anii extremi 1892-1920, reprezentând 1,85 m.l. şi 117 u.a.;
A fost realizată tehnoredactarea fişelor de inventar ale fondului arhivistic „Primăria comunei Leleşti”, colaţionarea instrumentelor de evidenţă în urma activităţilor realizate în anii anteriori pentru Colecţia Registre de Stare Civilă comunele de la N la R, inventarul „Primăria comunei Câlnic”şi inventarul fondului arhivistic „Primăria comunei Şomăneşti”.
A fost efectuată verificarea cu existentul asupra:
 Fondului arhivistic „Primăria comunei Negomir”, în cantitate de 489 u.a şi 8,50 m.l. (ani extremi 1911-1980);
 Colecţiei Registre de Stare Civilă Comunele Tetila, în cantitate de 96 u.a şi 1,2 m.l., anii extremi 1833-1906, Tehomir, în cantitate de 90 u.a şi 1 m.l., anii extremi 1832-1906 şi Teleşti, în cantitate de 119 u.a şi 0,80 m.l., anii extremi1832-1910;
 Fondului arhivistic „Judecătoria Rurală Novaci”, pentru anii extremi 1890-1916, reprezentând 5 m.l. şi 116 u.a.;
 Fondului arhivistic „Judecătoria Rurală Târgu Cărbuneşti”, pentru anii extremi 1892-1920, reprezentând 1,85 m.l. şi 117 u.a..
Astfel, în total au fost supuse operaţiunii de verificare cu existentul 18,35 m.l. de u.a. şi întocmite 4 procese-verbale de verificare a existentului, a stadiului de prelucrare şi a stării de conservare a documentelor.
În ceea ce priveşte biblioteca, a fost efectuată inventarierea, topografierea şi ştampilarea a 38 de publicaţii primite ca donaţii.
Activitatea de îndrumare şi control la creatorii şi deţinătorii de arhive, de verificare a modului în care sunt cunoscute şi aplicate prevederile legislaţiei arhivistice, gradul de pregătire a documentelor în vederea preluării acestora în depozitele Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale au avut rezultate care s au înscris, în general, în obiectivele prevăzute pentru perioada analizată. Astfel, au fost realizate 63 de controale faţă de cele 58 planificate. Dintre acestea 25 au fost controale de fond, 27 au fost controale tematice şi 11 controale de revenire. Controalele au vizat, în acest interval, modul de cunoaştere şi aplicare a legislaţiei arhivistice la nivelul unităţilor verificate, stadiul de îndeplinire a măsurilor stabilite cu ocazia controalelor anterioare, în principal în cazul controalelor de revenire, dar şi a controalelor de fond. La acestea se adaugă şi controalele efectuate cu ocazia verificării unor lucrări de selecţionare sau a unor nomenclatoare arhivistice. Au fost aplicate 2 avertismente.
În anul 2017 au fost înregistrate 75 de nomenclatoare şi 180 de lucrări de selecţionare. Comisia de selecţionare din cadrul serviciului s-a întrunit de 18 ori, cu această ocazie fiind verificate şi soluţionate 83 de nomenclatoare şi 180 de lucrări de selecţionare, în total prin comisia de selecţionare a instituţiei au fost verificate 263 de lucrări. Activitatea acesteia s-a materializat prin confirmarea a 66 de nomenclatoare iar 17 lucrări au fost respinse, 140 de lucrări de selecţionare au fost aprobate, 34 lucrări de selecţionare au fost aprobate parţial iar 6 au fost respinse.
De asemenea, au fost înaintate de către instituţiile controlate mai multe solicitări privind avizarea responsabilului cu arhiva, pentru acestea eliberându-se 36 de avize dintre care 22 avize temporare şi 14 avize.
Au fost înaintate şi soluţionate 8 notificări de la lichidatori şi de la operatori economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice privind intrarea în faliment sau preluarea de arhive ale unor societăţi comerciale desfiinţate.
Au fost depuse 2 cereri de eliberare autorizaţii de funcţionare pentru prestarea serviciului arhivistic de legătorie, fiind eliberate autorizaţiile de funcţionare. De asemenea, au fost depuse două solicitări de reînnoire a autorizaţiei de funcţionare pentru serviciul arhivistic de păstrare şi conservare a documentelor şi pentru serviciul arhivistic de utilizare a documentelor, fiind reînnoite cele două autorizaţii de funcţionare.
A fost acordată asistenţa de specialitate la diverşi creatori şi deţinători de documente, în total 9 instruiri dintre care 3 colective, fiind prezente aproximativ 204 persoane. În cadrul instruirile colective temele prezentate au fost legate de modalitate de întomire a nomenclatorului arhivistic, constituirea dosarelor, responsabilităţile creatorilor de documente, constituirea comisiei de selecţionare şi modalitatea de eliminare a documentelor cu termen de păstrare expirat, selecţionarea sigiliilor, ştampilelor, matriţelor timbru sec ieşite din uz.
Pentru cei interesaţi, dornici de a cunoaşte trecutul istoric pentru a l consemna în studii, monografii sau în scopuri practice, prin sala de studiu li s au pus la dispoziţia celor 596 de cercetători prezenţi în sala de studiu a instituţiei un număr de 2300 u.a. şi 78 de publicaţii. Au fost eliberate 122 de permise. Totodată, au fost realizate 726 de copii xerox precum şi numeroase copii digitale (138 de solicitări ale cetăţenilor pentru efectuare copii cu aparatul foto propriu), în total fiind achitate pentru serviciile din cadrul sălii de studiu 1696 lei. Pentru asigurarea condiţiilor de acces la cercetarea documentelor solicitate de cercetătorii sălii de studiu din cadrul Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale au fost numerotate 89384 de file şi certificate 813 de u.a.
Au fost efectuate depistări de documente pe teme date în urma solicitărilor înaintate de Arhivele Naţionale, respectiv pentru albumul Viaţa pe front în 1917 şi pentru expoziţia „Românii şi bulgarii în războiul din 1877-1878”. De asemenea, s-a acordat sprijin Serviciului Judeţean Ialomiţa al Arhivelor Naţionale privind organizarea unei miniexpoziţii în care urmează a fi expuse documente referitoare la Ecaterina Teodoroiu.
În cursul anului 2017 a fost înregistrat un număr de 2341 de solicitări din partea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, dintre acestea 872 au avut ca obiect al solicitării eliberarea de copii de pe rolurile agricole deţinute (şi BAP-uri), 787 au avut ca obiect eliberarea de copii de pe actele aflate în fondurile judecătoreşti şi notariale, 248 au reprezentat actele de stare civilă, 136 de cereri au avut ca obiect autorizaţiile de construcţie, 55 au reprezentat vechimile iar restul – decrete de expropriere, împroprietăriri, matricolele fiscale etc.
Pentru rezolvarea tuturor cererilor depuse au fost scoase din depozit şi rearhivate 3226 u.a.
Au fost furnizate informaţii la 3333 petenţi care s-au prezentat la ghişeul de relaţii cu publicul, iar aproximativ 888 de persoane au solicitat informaţii telefonic.
Activitatea de valorificare a documentelor a fost dezvoltată prin apariţia săptămânală în presa locală, cu diferite articole de către arhiviştii instituţiei noastre, în total fiind publicate 17 articole. Această activitate a fost completată prin organizarea mai multor simpozioane judeţene, manifestări ştiinţifice, expoziţii în colaborare. Astfel, au fost organizate în colaborare:
• Manifestare ştiinţifică “Unirea Principatelor – piatra de temelie a statului naţional românesc”, organizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Societatea de Ştiinţe Istorice din România-Filiala GorjPalatul Copiilor Târgu Jiu ş,a.,
• “Manifestare ştiinţifică – Constantin Brâncuşi, omul şi opera sa”, organizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială Antonie Mogoş Ceauru, Universitatea din Petroşani, Societateade Ştiinţe Istorice – Filiala Gorj, Palatul Copiilor Târgu Jiu în data de 20 februarie 2017;
• Simpozionul Judeţean “Gorjul – vatră de istorie românească”, având ca temă “CENTENAR ECATERINA TEODOROIU”, eveniment organizat în colaborare cu Societate de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”;
• Expoziţia temporară fotodocumentară “24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene”, organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, vernisată la 20 ianuarie 2017, ora 11;
• Expoziţia temporară fotodocumentară “9 MAI ZIUA INDEPENDENŢEI DE STAT, ZIUA VICTORIEI, ZIUA EUROPEI”, vernisată în data de 9 mai 2017, organizată în colaborare cu Consiliul Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean “Alexandru Ştefulescu” Gorj, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Târgu Jiu;
• Evocare istorică “Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor”, organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Gorj;
• În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti, Primăria comunei Băleşti şi Universitatea din Petroşani a fost organizat “CONCURSUL REGIONAL MOŞTENIREA MAGHERILOR – Contribuţii ale Generalului Gheorghe Magheru la Făurirea României Moderne”, în data de 20 mai 2017;
• În data de 19 mai 2017, în urma invitaţiei Primăriei Municipiului Târgu Jiu, cu ocazia organizării Zilelor Municipiului Târgu Jiu, Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale a participat la Salonul de Carte Istorică Gorjeană, eveniment organizat la Sala Maură a Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj. Instituţiei noastre i-a fost repartizat un stand împreună cu Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Gorj, fiind prezentate 12 volume, publicaţii ale instituţiei şi angajaţilor. La eveniment, au mai participat cu câte un stand Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Târgu Jiu şi Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”. Evenimentul a fost completat şi de o serie de lansări de carte.
• Expoziţie Foto-documentară “CENTENAR ECATERINA TEODOROIU” EROINA DE LA JIU, vernisată la 22 august 1917, ora 14,00, realizată în colaborare cu Muzeul Judeţean “Alexandru Ştefulescu” Gorj şi Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Gorj;
• Expoziţia de fotografie documentară “Case şi locuri de altădată din Băleşti”, vernisată în data de 7 septembrie 2017, în colaborare cu Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru – Băleşti şi Asociaţia Cultural-Istorică “Dumitru şi Maria Pleniceanu”;
• Proiect Educaţional “Unirea Românilor”, organizat în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2017, în colaborare cu Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru – Băleşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean “Alexandru Ştefulescu” Gorj, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria” Filiala Gorj etc.
Cu ocazia organizării evenimentelor închinate centenarului Ecaterina Teodoroiu, Eroina de la Jiu, în data de 22 august 2017, la această manifestare instituţia noastră a contribuit prin reeditarea ziarului “GORJANUL, nr. XII, Nr. 37, Târgu Jiu, 16-22 Septembrie 1935”, prin grija Primăria Municipiului Târgu Jiu, în care apare prezentată Dezvelirea Mausoleului Ecaterinei Teodoroiu, dezvelire realizată de către însuşi Regele Carol al II-lea
În data de 5 octombrie 2017, urmare a invitaţiei AV STUDIO, N-SAT TV şi VERTICAL prin care au fost acordate mai multe premii culturale, instituţiei noastre i-a fost acordată DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ pentru efortul de conservare şi valorificare a tezaurului documentar al judeţului Gorj şi contribuţia adusă la scrierea istoriei locale.
În data de 30 octombrie 2017 a avut loc lansarea lucrării “Oltenia în Primul Război Mondial –album de documente”, realizată în colaborare cu Serviciile Judeţene ale Arhivelor Naţionale Dolj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, lansare realizată prin intermediul emisiunii PANORAMIC la N SAT-TV.
În ceea ce priveşte asigurarea unor condiţii corespunzătoare de păstrare şi conservare a documentelor, activitatea laboratorului de legătorie s a concretizat în anul 2017 prin legarea şi copertarea corespunzătoare a 3 inventare în urma finalizării inventarierii unui fond şi legarea unui număr de 180 u.a. având 4930 de file. Pe lângă aceste activităţi, atelierul a mai realizat diverse confecţii necesare bunei desfăşurări a activităţii instituţiei.