Averea imobilă a comunei Drăgoieni satul Preajba Mică în anul 1940

preajba-dragoieniÎn fondul arhivistic ,,Primăria comunei Drăgoieni”, deținut de către Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale se regăsește și dosarul privind situația averii imobile a satului Preajba Mică, comuna Drăgoieni, din Plasa Ocolu jud.Gorjiu din anul 1940.
Dosarul cuprinde Procesul verbal întocmit la 16 aprilie 1940 în urma verificării imobilelor ce aparțin comunei Drăgoieni, satul Preajba Mică, cu inventarierea acestora, formularul în care acestea sunt înscrise și prezentate mai detaliat, schițe simple ale imobilelor ce sunt cuprinse în inventar, acestea fiind însoțite și de fotografii, precum și un Tablou al drumurilor aflate în satele ce compun comuna Drăgoieni.
În Formularul referitor la terenurile imobiliare din Vechiul Regat și Basarabia, aparținând Comunelor, Ținuturilor și Statului apar înscrise un număr de 7 imobile ca aparținând satului Preajba Mică din comuna Drăgoieni în anul 1940.
Primul imobil înscris este localul de primărie, alcătuit din două camere din lemn acoperite cu șindrilă, imobil dobândit cu actul autentic nr.1086 din 12 oct. 1935, transcris la Tribunalul Gorjiu la N.4051 din 12 octombrie 1935. Localul este folosit doar de către primărie care are totodată și răspunderea întreținerii acestuia începând cu anul 1935, imobilul având o suprafață totală de 54 m2. Valoarea imobilului clădit estimată de către organele competente ale Comunei Vădeni înscrisă în formular este de 17.500 lei.
Biserica parohială, constrcție nouă din anul 1930, făcută din cărămidă, acoperită cu tablă, care servește la slujba creștină-ortodoxă, are o suprafață totală de 200 metri 2 și este estimată de catre organele competente ale Comunei la o valoare de 1.000.000 lei.
De asemenea este înscrisă și una biserică cimitir, construit din lemn cu turba din cărămidă, folosită de către biserică din anul 1870, estimată la o valoare de 100.000 lei.
La o altă poziție este deasemenea înscrisă și una bucată de pământ lată de 16 m., lungă de 30 m. adică 480 metri suprafață, vecină cu șoseaua națională N.23 Tg.-Jiu – Rm.Vâlcea la mează noapte, cu Andrei Pănoiu și Dumitru Arțăriș la miază zi, Petre Arțăriș la apus și Polina. D. Manoilă la răsărit. Acest teren a fost dobândit cu actul autentic N.1086 din 12 oct.1935, transcris la Tribunalul Gorjiu la N.4051 din 12 octombrie 1935 și este folosit de către Primărie din anul 1935 pe acesta fiind construit localul acesteia. Valoarea estimată a acestui teren este de 8.500 lei.
O altă suprafață prevăzută este o bucată de pământ în suprafață de 1200 m2, vecină la nord cu terenul cimitirului, la sud cu Nicolae Neacă, la vest cu șoseaua comunală Drăgoieni – Preajba Mare și la est cu Ioan. V. Bercan, dobândită cu actul autentic N. (indescifrabil) din 31 august 1925, suprafață dobândită de către Biserică și pe care aceasta este construită, teren estimat la o valoare de 2.000 lei.preajba-dragoieni-2
Un alt teren înscris se referă la bucata de pământ în suprafață de 1152 m2, vecină la nord cu Nicolae Neacă, la sud cu terenul Bisericii parohiale, la est cu Ioana V. Bercan și la vest cu șoseaua comunală Drăgoieni – Preajba Mare. Această suprafață de pământ este donată de către Gh. Nacă la 1870, fără acte însă, și este locul pe care se află cimitirul, construit din lemn și turla din cărămidă. Această suprafață este evaluată la suma de 1.800 lei.
În cele din urmă este înscrisă conform formularului și una bucată de pământ în suprafață de 4 ha., vecină la sud cu hotarul Toma C. Mărășescu, la nord cu hotarul Negreanu, la vest cu moștenitorii Preotul Petre Pănoiu și la est cu Nicolae Neacă. Această suprafață este folosită de către Biserică de la 1864 și este estimată la 80.000 lei.
Conform datelor contabilizate, suprafața totală a averii imobile deținute de către comuna Drăgoieni, satul Preajba Mică este de 4 2830 ha în valoare totală de 92.300 lei.
Conform procesului-verbal din 16 aprilie 1940, întocmit de către Grigore P. Băloi, primarul comunei Drăgoieni și Grigore I. Bercan, secretar, în urma verificării la fața locului a imobilelor înscrise ce aparțin comunei Drăgoieni, satul Preajba Mica, s-a constatat că averea prevăzută în procesul verbal, care este anexat la Chestionar, conține date reale și că altă avere nu mai există în acel sat, decât cea declarată.
Este întocmit de asemenea și un Tablou de drumurile și pădurile aflate în satele ce compun comuna Drăgoieni. Drumurile înscrise în acest tablou sunt : drumul comunal Drăgoieni-Grui cu un pod de tuburi din beton, drumul comunal Drăgoieni- Budieni cu un pod de tuburi din beton, drumul comunal Drăgoieni – Șasa Budieni cu un pod de tuburi din beton, drumul comunal Drăgoieni- Preajba Mare cu un pod de lemn și drumul comunal Drăgoieni- Șasa punctul Monești cu un pod de tuburi din beton.
Bărbuceanu Bianca-Nicoleta