Audiere publică la Colegiul Comercial „Virgil Madgearu”

La Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” s-a desfăşurat în data de 14 mai 2012 audierea publica cu tema: ”Autoevaluarea participării pentru buna guvernare prin aplicarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă”, etapă a proiectului POSDRU „Standarde de participare pentru cetăţenie activă“.

În amfiteatrul CCVM s-a desfășurat o adevărată audiere publică
În amfiteatrul CCVM s-a desfășurat o adevărată audiere publică

Activitatea a beneficiat de prezența unor  invitaţi speciali ca Ion Călinoiu – preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Marcel Romanescu – subprefect, reprezentanţi din partea Primăriei Municipiului Târgu-Jiu: Mihail Tătaru – director adjunct Direcţia Publică de Patrimoniu,  Dan Ion – inspector Direcţia Publică de Patrimoniu,  Cristina Peagu – director executiv Fundaţia „SOS Copiii Gorjului”, iar din partea Universităţii „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu: conferenţiar Mariana Văduva, conferenţiar Cecilia Văduva, lector Mirabela Curelar.
Deschiderea acestei activităţi a fost efectuată de domnul director al Colegiului Comercial „Virgil Madgearu”, prof.dr. Petre Ciungu. Din partea Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltare Rurală a participat  Florin Păsătoiu, expert IPD şi facilitator pentru audiere publică.
CCVM este partener în cadrul proiectului mai sus menţionat, proiect care oferă posibilitatea elevilor de a se implica activ în luarea de decizii în şcoală. Participarea oferă posibilitatea fiecărei persoane de a avea locul său în societate şi de a contribui la dezvoltarea acesteia.
Proiectul are ca parteneri principali: Asociaţia Regională Pentru Dezvoltare Rurală – beneficiar; Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România; Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe Sociale; Agenţia Naţională pentru Tineret – Marea Britanie; Consiliul Judeţean Norfolk, Marea Britanie- Direcţia Servicii pentru Tineri
Proiectul îşi propune introducerea pentru prima dată în România a unei metodologii de evaluare a gradului de participare activă a tinerilor prin prisma acţiunilor şi activităţilor întreprinse de instituţiile de învăţământ în scopul încurajării şi promovării cetăţeniei active în rândul tinerilor, prin procesul de educaţie.
Proiectul are ca obiectiv principal  construirea, dezvoltarea şi testarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă în vederea evaluării acţiunilor de promovare în educaţie a cetăţeniei active în rândul tinerilor.
În CCVM există un Centru pentru Cetăţenie Activă în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea un grup de lucru format din:profesor Viorica Baloşin, coordonatorul grupului de lucru; Budulan Ovidiu, consilier local si membru in Consiliul de Administraţie; Vasilescu Florentina , elevă cls. a X a F; Fudulache Ovidiu, elev cls. a XI a B.
Încă din luna august 2011, membrii grupului de lucru participă  la cursuri de formare pentru aplicarea corectă a standardelor de participare pentru cetăţenie activă.  Prin intermediul grupului de lucru, elevii  din unitatea noastră şcolară au posibilitatea de a se implica activ în luarea deciziilor în şcoală. În urma aplicării acestor standarde, în luna octombrie 2012 va avea loc o Conferinţă Naţională pentru prezentarea rezultatelor.
Acest proiect este o iniţiativă-pilot care, prin obiectivele propuse, îşi asumă misiunea de încurajare a sustenabilităţii proceselor de educaţie în relaţie cu idealul de autonomie şi putere decizională a elevului. Acest deziderat se doreşte a fi promovat la nivel naţional, dincolo de nivelul regional la care se limitează în prezent această iniţiativă.

Coordonator proiect, Prof. ec. Viorica Baloşin