Atribuire ilegală de lucrări la UCB

Universitatea „Constantin Brâncuşi” continuă să încalce legea, atribuind o lucrare direct, cu toate că aceasta fusese scoasă la licitaţie, iar procedura a fost suspendată de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC), fiind contestată de una dintre părţi. Este vorba despre dirigenţia de şantier pentru o construcţie ce urmează să fie ridicată în Campusul Debarcader al Universităţii „Constantin Brâncuşi”, cazul fiind dezvăluit de VERTICAL cu câteva săptămâni în urmă.

Licitaţie suspendată,  lucrare începută ilegal
Licitaţie suspendată, lucrare începută ilegal

Cu toate că preşedintelui comisiei de licitaţie i-a fost desfăcut contractul de muncă de către rectorul Universităţii, Adrian Gorun, în urma licitaţiei care l-a scos câştigător pe un fost angajat al instituţiei, cei care se ocupă de achiziţii publice tot nu  s-au speriat. Ei au încredinţat direct lucrarea, pe o perioadă de câteva luni, până la rezolvarea contestaţiei, unui alt diriginte de şantier, care nu a participat la licitaţia organizată prin Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP). Cu alte cuvinte, au început lucrările la obiectivul „Spaţii de Învăţământ în Campusul Universitar Debarcader” încă din 26 iunie 2009, după cum scrie pe panoul de lucrări, cu toate că răspunsul de la CNSC a venit de câteva zile, iar termenul de contestaţie al acestuia este de 10 zile. Întrebat de noi cum se face că Universitatea a făcut contract cu un diriginte de şantier pentru o lucrare aflată în perioada de suspendare a procedurii de licitaţie, directorul Direcţiei Economice, Ion Bâzoc, ne-a declarat: „Cred că e legal, doar n-o să stăm cu lucrarea nefăcută până se rezolvă contestaţia la licitaţie. Direcţia Achiziţii a făcut contract pe una sau două luni cu alt diriginte, până se dă o soluţie.”

Ilegal
Contrar credinţei directorului economic cum că totul s-ar fi făcut legal,  Ordonanţa 34/2006, care reglementează modul cum se fac achiziţiile publice, la art. 277 alin (1) precizează:„Depunerea contestaţiei în faţa Consiliului suspendă de drept procedura de atribuire până la data soluţionării contestaţiei de către Consiliu. Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută”.
facsimil-ucb
Contestaţie la decizia CNSC
Firma care a pierdut licitaţia, SC ISTOCOM SRL din Târgu Jiu nu este mulţumită nici de decizia CNSC, motiv pentru care a contestat-o la Curtea de Apel Craiova. Asta pentru că, deşi  în documentaţia de atribuire era precizat că persoanele juridice trebuie să prezinte certificarea calităţii ISO9001 sau similar şi licitaţia a fost câştigată de persoana fizică autorizată Romeo Popoi, cu toate că nu a avut respectiva certificare, contestaţia contracandidatului a fost respinsă. E drept că în documentaţie e precizat că „Autoritatea contractantă solicită: certificări, autorizări ale societăţii emise de către organisme abilitate prin care se atestă că serviciile respectă standardele de asigurare a calităţii: ISO sau similar”, de unde comisia de licitaţie şi, se pare, şi CNSC au tras concluzia că persoana fizică autorizată nu intră la acest capitol, deşi e persoană juridică. În acest caz, însă, autoritatea contractantă poate fi acuzată de nerespectarea legii la întocmirea documentaţiei, pentru că aceeaşi ordonanţă mai sus citată prevede la Art. 2 alin (2) că: „Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal. Ori, numai de tratament egal nu poate fi vorba, dacă la societăţi caietul de sarcini al UCB cere ISO, iar la persoane fizice autorizate nu.
Oricum, nici justificarea reprezentanţilor UCB că s-a atribuit lucrarea până la soluţionarea contestaţiei altui diriginte nu ţine, pentru că, potrivit panoului de prezentare a lucrării, aceasta trebuie să fie gata într-un an, ori, dacă contestaţia e continuată la instanţă, soluţia finală poate veni când construcţia va fi gata.