Atmosferă interbelică la Muzeul Judeţean Gorj

La finele anului trecut, Muzeul Judeţean Gorj a vernisat expoziţia temporară intitulată „De la civilizaţia culturală tradiţională la zestrea Maghierilor”. Aceasta a urmărit să recreeze două lumi interbelice: una ţărănească cu  meşteşugurile ei şi o lume urbană a elitelor politice şi culturale cu producţia ei industrială.

Corolarul expoziţiei îl constituie Zestrea Maghierilor donată de către Vlad Maghieru, strănepot strălucit al generalului Gheorghe Maghieru
Corolarul expoziţiei îl constituie Zestrea Maghierilor donată de către Vlad Maghieru, strănepot strălucit al generalului Gheorghe Maghieru

Civilizaţia populară reprezintă o infinitate de contribuţii anonime, integrate de-a lungul timpului într-o structură unitară şi armonioasă, definind geniul creator al poporului român.
Am căutat să reconstituim mai multe meşteşuguri – olăritul, ţesutul, tâmplăritul şi dogăritul. Predomină meşteşugurile legate de prelucrarea lemnului, care a reprezentat una dintre cele mai valoroase manifestări de civilizaţie şi artă populară, numeroşi istorici vorbind chiar de o adevărată  civilizaţie a lemnului la români.
În cadrul spaţiului dedicat civilizaţiei populare s-a dorit ilustrarea triadei habitat – trăire – creaţie tehnică, definită de V. G. Childe – „urzeala istoriei”.
Corolarul acestei expoziţii îl constituie Zestrea Maghierilor donată de către Vlad Maghieru, strănepot strălucit al generalului Gheorghe Maghieru, unul dintre liderii revoluţiei de la 1848.
Astfel, vizitatorul poate admira mobilier din perioada interbelică, unele corpuri fiind realizate în stilul Biedermeier, argintărie din anul 1876, cărţi din veacurile  IX – XX, blazonul Maghierilor, fotografii de familie, etc.
De asemenea, o piesă de rezistenţă a expoziţiei o constituie maşina de cizmărie marca Elastique, cu întreg instrumentarul la care s-a lucrat în perioada interbelică în Bucureşti.
Expoziţia temporară transmite mesajul a două lumi din perioada interbelică cu specificul lor aparte şi mai poate fi vizitată în cadrul secţiei de istorie şi arheologie a Muzeului Judeţean Gorj.