Asociația Obștea ARC, în prag de alegeri

Ajuns la finalul mandatului de 3 ani pe care l-a primit de la Adunarea Generală, Consiliul de Administrație al Asociației Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni din Crasna are tema de a organiza alegeri, conform statutului. Condițiile stabilite în ședința de pregătire a alegerilor sunt, însă, foarte drastice, candidații trebuind, printre altele, să garanteze cu bunurile proprii, putând fi executați silit dacă vor aduce prejudicii asociației prin activitatea lor.

Cei care vor să conducă destinele Asociației Obștea ARC vor garanta cu bunurile proprii
Cei care vor să conducă destinele Asociației Obștea ARC vor garanta cu bunurile proprii

La ultima ședință a Adunării Generale a Asociației Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni, care s-a desfășurat în data de 19 ianuarie 2014, au fost luate mai multe hotărâri, în special legate de alegerile care urmează să fie organizate în data de 30 martie 2014, sau la o săptămână după aceea, dacă în prima ședință nu va fi întrunit cvorumul necesar pentru ca aceasta să fie statutară. Printre acestea, se află și una care-i va pune pe gânduri pe unii dintre cei care și-au propus să-și depună candidatura pentru vreuna dintre funcțiile de conducere. Astfel, Adunarea Generală a decis că: „Alegerea membrilor viitorului Consiliu de Administrație, se va face prin depunerea de  candidaturi, până la data de 23.03.2014, urmând să fie votați în plenul Adunării atat consilierii cât și președintele, secretarul Asociației, împreună cu comisia de cenzori și să îndeplinească următoarele condiții: (…) Să garanteze cu bunuri mobile sau imobile (…)”

Măsură de prevenire

O altă măsură de prevenire a posibilelor fraude electorale, dacă putem spune așa, a fost aceea că s-a hotărât ca votul să nu se poată face prin procură notarială. În acest mod, s-a reușit ca să nu se poată folosi tertipul ca unii membri ai asociației să obțină, în mod mai mult sau mai puțin corect, drept de vot prin procură de la alți membri, pe motiv că aceștia nu ar avea posibilitatea să se deplaseze la ședință. În mod normal, se poate justifica faptul că unei persoane nedeplasabile i-a fost adus acasă notarul, ca să poată vota. Problema este că, în primul rând, o persoană atât de bolnavă încât nu poate fi adusă la ședință poate fi determinată să acorde dreptul de vot unei persoane care să nu-i reprezinte interesele proprii, putând fi ușor influențată și, mai mult, ar trebuie stabilit dacă persoana care dă procură are discernământ în momentul când face asta.

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ÎN SEDINȚA ORDINARĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI DIN DATA DE 19.01.2014

Membrii Asociației Obștea de Moșneni Aninișeni Radoșeni Cărpinișeni,
Prezenți la Adunarea Generală a membrilor, convocată în sedință ordinară, în data de 19.01.2014, au hotărât:
Se aprobă darea de seamă prezentată de președintele Consiliului de Administrație, Dumitru Parjol și a președintelui Comisiei de Cenzori, Costică Handoreanu;
În data de 30.03.2014, Consiliul de Administrație va convoca o ședință extraordinară a Adunării Generale a membrilor Asociației, ședință în care se vor face și alegeri, conform prevederilor Statutului de funcționare;
Alegerea membrilor viitorului Consiliu de Administrație, se va face prin depunerea de  candidaturi, până la data de 23.03.2014, urmând să fie votați în plenul Adunării atat consilierii cât și președintele, secretarul Asociației, împreună cu comisia de cenzori și să îndeplinească următoarele condiții:
A) Să fie membru cu drepturi depline al Asociației;
B) Să nu fie în litigii cu Asociația;
C) Să nu fie debitor față de Asociație;
D) Să nu aibă cazier judiciar, legat de activitatea în cadrul Asociației;
E) Să garanteze cu bunuri mobile sau imobile.
4. Vor vota doar membrii prezenți, în nume propriu.
5. Din beneficiul realizat pe anul 2013, se va distribui suma de 400 lei, pentru fiecare membru al Asociației, ca și cotă parte din drepturile ce le dețin.
PREȘEDINTE
SECRETAR

ANUNȚ IMPORTANT!

ASOCIAȚIA OBŞTEA  DE MOȘNENI ANINIȘENI, RADOȘENI, CĂRPINIȘENI
ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ ÎN DATA DE 23.03.2014, ORA 12.00, LA CĂMINUL CULTURAL CĂRPINIŞ, CU CANDIDAŢII LA FUNCŢIILE DE CONDUCERE ÎN CADRUL ASOCIAŢIEI.
La dezbatere vor fi prezentate planurile de management ale candidaţilor pentru perioada 2014-2017.
Sunt invitaţi să participe toţi membrii asociaţiei!