Asociaţia cercetătorilor şi autorilor de carte gorjeni “Alexandru Doru Şerban”

Este firesc ca la petrecerea anilor, asociaţiile culturale să îşi treacă în revistă cele mai relevante momente ale unui an de activitate. Astfel s-a întâmplat şi în viaţa Asociaţiei cercetătorilor şi autorilor de carte gorjeni “Alexandru Doru Şerban”.  S-a plecat la drum cu un număr de 44 de oameni de cultură gorjeni. La scurt timp s-au retras din asociaţie criticul literar, prof. dr. Z. Cârlugea, umoriştii M. Dobreanu şi N. Vasile. Au trecut în lumea veşnică prof. jurist A. D. Şerban, prof. jurnalist G. Manoniu, prof. N. Dragotă.

Membrii Asociaţiei, aici la începuturi, au continuat să joace un rol important în viaţa culturală gorjeană
Membrii Asociaţiei, aici la începuturi, au continuat să joace un rol important în viaţa culturală gorjeană

Asociaţia şi-a respectat graficul întâlnirilor lunare şi a realizat programe de parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”, Muzeul Judeţean “Alex. Ştefulescu”, Şc. Populară de Artă Tg.-Jiu, Serv. “Salvamont” Gorj. Bilanţul literar al membrilor asociaţiei pe anul 2012 se concretizează în următoarele împliniri:
Nicolae Bâzu, “Despre viaţă”, poezie;
Nicolae Brelea, două apariţii ale revistei “Bolta Verde”, articole în  “Gorjeanul”;
Dorin Brozbă, “Prometeii de la Rovinari”, proză, Albumul de muzică populară al D. Trop  “M-a mânat mama la vie”;
Dumitru Dănău, «De la “Piatra de hotar” din Neolitic la “Piatra de hotar” a lui Constantin Brâncuşi şi după…», articole în  “Gorjeanul”;
Ion Duguleanu, “Strada Unirii”, vol. V din “Enciclopedia Târgu-Jiului;
Ion Elena, “Adio, frumoaselor zăpezi!”, reportaj literar, redactor editorialist la ziarul “Vertical”  Tg.-Jiu, de peste 40 de ani – colaborator la “Gorjeanul”;
Gheorghe Filiş, constant cu articole în “Gorjeanul”;
Doru V. Fometescu, “Naiv în colţii libertăţii pentru duioasele tăceri” (poezie); numai medicul Fometescu, “poetul visurilor gingaşe”, putea crea astfel de versuri minunate;
Ion Gociu, autor al romanului “Maia”,  prezent cu proză în “Gorjeanul”;
Emil Huidu, dr. ing., fost ministru adjunct în Ministerul Minelor, autor al unui valoros tratat ştiinţific “Exploatarea prin lucrări miniere la zi a zăcământului de cărbune”, lucrare de referinţă pentru specialiştii din minerit;
Grigore Haidău, autorul unui vol. de caricaturi, a colaborat la realizarea iconografiei şi copertelor de cărţi ale autorilor gorjeni;
Vasile Marinoiu, vol. «Manuscrise ale Bisericilor “Sf. Nicolae” şi “Sf. Andrei” din Tg.-Jiu din sec. al XIX-lea»;
Ion Mocioi, prof. dr. la Univ. “C. Brâncuşi” Tg.-Jiu, a scris circa 10 cărţi. A lansat la începutul acestui an cărţile “Tăcerea statuilor” şi  “E. Teodoroiu”;
Titu Pânişoară, autor al vol. “Cea de-a X-a ediţie a Simpozionului Naţional prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi”, colaborator al dl. I. Duguleanu la vol. “Strada Unirii”, coautor cu I. Şoldea la vol. “Gorjul cultural”;
Marin Dumitru, “Oameni adevăraţi, fapte adevărate de odinioară”, proză;
Ion Ungureanu, “Băile de la Ţicleni – Amintiri şi speranţe”, proză, prezent cu articole în “Gorjeanul”;
Marin Colţan, profesor şi pictor, a publicat articolele: “Spiru Haret, haretismul şi Şcoala Normală”; “Preotul-profesor şi profesorul-preot Cicerone Paralescu, discipolul lui Haret şi al haretismului”; are în lucru „Dicţionarul artei”;
Victor Troacă, autor al vol. de carte ştiinţifică “Bazele contabilităţii”;
Constantin Ispas, general, la cei 87 de ani ai săi, lucrează la o carte a cărţilor despre eroii gorjeni din cele două războaie mondiale ş.a.
Este bine să amintim că, în ziua de 28 iulie 2012, am participat la ceremonia dezvelirii unei plăci comemorative la casa părintească a scriitorului, şi omului de cultură – fondatorul asociaţiei noastre – prof. Alexandru Doru Şerban.
Multe dintre evenimentele culturale iniţiate şi organizate de noi s-au desfăşurat în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Gorj iar cărţile colegilor au intrat în dotarea bibliotecii. Bucuriile şi împlinirile de până acum ne determină să credem că, în acest an, asociaţia va genera noi sărbători culturale în care cartea va fi fructul aşteptat de iubitorii de cultură şi literatură din judeţul Gorj. Colegilor noştri scriitori le dorim putere de muncă, gând luminos şi rezonant, inspiraţie dăruitoare de rod artistic.
Titu Pânişoară,
vicepreşedinte al Asociaţiei “Alexandru Doru Şerban”