Arhiviştii gorjeni se simt umiliţi de autorităţile guvernamentale

Asociaţia Arhiviştilor Gorjeni, membră a  Federaţiei Arhiviştilor din România, asociaţie profesională non-guvernamentală, protestează faţă de reducerile de posturi din acest domeniu şi salariile mici şi discriminatorii faţă de alte domenii. Arhiviştii spun că prin aceste măsuri s-a atins punctul culminant al unei atitudini de nepăsare, dezinteres şi umilire a acestui corp profesional şi a activităţii pe care o desfăşoară, atitudine manifestată de-a lungul întregii perioade post-revoluţionare.

Arhiviştii sunt nemulţumiţi de salarii, statutul social şi mediul de lucru
Arhiviştii sunt nemulţumiţi de salarii, statutul social şi mediul de lucru

În ultimele două decenii, Arhivele Naţionale au fost resursa de bază pentru toate actele necesare retrocedărilor, despăgubirilor, recalculărilor şi tuturor celorlalte măsuri reparatorii acordate de Statul român. Cu toate acestea, guvernele României nu au considerat necesar să acorde instituţiei minime facilităţi pentru desfăşurarea activităţii. De asemenea, cu toate că instituţia deţine cel mai mare depozit de informaţii unice din România, niciodată nu s-au găsit fonduri pentru informatizarea ei şi, cu toate că volumul de muncă a crescut proporţional cu nevoile societăţii româneşti, angajaţii au în continuare ca instrumente de lucru – creionul şi hârtia – la fel ca în urmă 50 de ani.

Din rău în mai rău
Profesorul Ion Hobeanu, preşedintele Asociaţiei Arhiviştilor Gorjeni, spune: „Suntem în postura celor care adresează  Guvernul României semnale disperate de a-şi reconsidera poziţia faţă de instituţia Arhivelor şi faţă de corpul profesional. Nici în cea mai neagră perioadă a comunismului, Arhivele nu au fost coborâte din rangul de Direcţie generală, din minimum de respect pentru unicitatea meseriei şi identitatea profesională.
În acelaşi timp, din cauza lipsei cronice de personal, suntem datori să atragem atenţia asupra costurilor formării acestor specialişti, motiv pentru care Guvernul României trebuie să oprească reducerile de personal din instituţie. Suntem convinşi că salvarea bugetului României nu stă în salariile celor 1000 de lucrători din Arhive, dar pagubele aduse prin ignorarea nevoilor instituţionale poate fi imensă şi de nerecuperat.”

Contra discriminării
Proiectul de lege al salarizării unice promovează o discrepanţă nejustificată între posturi ce necesită aceeaşi pregătire şi aceleaşi competenţe.
Ion Hobeanu spune: “Nu poate fi calificată decât ca o atitudine de surprinzătoare neglijenţă atribuirea de coeficienţi salariali diferiţi arhiviştilor din ministerul Culturii, arhiviştilor din Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securităţii sau a celor din cadrul Arhivelor Naţionale, din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Aceşti coeficienţi conduc la salarizări diferite cu până la 600 RON, ceea ce reprezintă o stranie formă de uniformizare a salariilor din România, în dauna lucrătorilor din Arhivele Naţionale.
Solicităm Guvernului României să facă publice criteriile ascunse care au stat la baza acestor încadrări, deoarece, în baza art. 2, lit. e din proiect, situaţia ar fi trebuit să fie complet diferită. În ciuda celor cunoscute de guvernanţii, arhiviştii din Arhivele Naţionale sunt cei care au, prin lege, atribuţii sporite faţă de celelalte categorii de lucrători din arhive, sunt cei care se supun unor condiţii de incompatibilitate crescute şi a căror muncă este cu un mai mare impact social. Prin lege, arhiviştii din Arhivele Naţionale sunt cei care dau tonul practicilor şi procedurilor profesionale, la nivelul întregii ţări, care sunt urmate de ceilalţi colegi cu profesii similare, din mediu public sau privat. Lucrătorii din Arhivele Naţionale sunt cei care trebuie să administreze documente vechi de 10 secole, şi nu doar dosare sensibile politic, create în ultimii 50 de ani. În plus, arhiviştii din Arhivele Naţionale sunt cei care pregătesc, prin activitatea specifică de control, scrierea adevărurilor viitoare, pe care colegii din mediul cultural le vor analiza şi le vor examina când prezentul va fi istorie. Acestea sunt câteva din caracteristicile unei profesii cu caracter transversal, cu funcţii administrativ-culturale, care sunt exercitate în toate aspectele şi formele exclusiv de arhivişti şi arhivarii din cadrul Arhivelor Naţionale.”