ARHIVE Căsătoria soților Tătărescu reflectată în documente de arhivă

                                                                                  

Continuăm seria de mărturii documentare referitoare la familia Tătărescu.   Un alt document pe care vrem să îl aducem în atenția celor interesați de istoria locală, despre care nu cunoaștem să fie publicat până la această dată, este ACTUL DE CĂSĂTORIE AL SOȚILOR TĂTĂRESCU.

Căsătoria celor doi tineri a avut loc la Craiova, din acest motiv documentul se află în păstrarea Serviciului Județean Dolj al Arhivelor Naționale. Conform actului de căsătorie, putem afla că în ziua de 14 octombrie 1916, orele 11, domnul Gheorghe Tătărescu, june major ortodox în vârstă de 30 ani, de profesie avocat, născut și domiciliat în Craiova, fiu al domnului Nicolae Tătărăscu, de profesie militar general domiciliat în Craiova și domnișoara Aretia Piteșteanu, în vârstă de 26 de ani, june majoră ortodoxă, de profesiune menajeră, născută în București, domiciliată în Craiova, fiică a domnului Gheorghe Piteșteanu și a doamnei Maria, s-au înfățișat pentru a li se celebra căsătoria.

Căsătoria a fost precedată de un contract de căsătorie, autentificat la Tribunalul Dolj, sub nr. 2636/1916. Ofițerul de stare civilă al comunei Craiova, după ce a prezentat celor de față toate actele cerute de lege și regulamente, precum și prevederile din codul civil despre căsătorie, despre drepturile și datoriile soților, a întrebat pe fiecare dintre cei doi, unul după altul, dacă voiesc a se lua în căsătorie, fiecare dintre ei răspunzând: DA, pronunțând în numele legii căsătoria părților. Martori la căsătorie au fost Iorgu Policrat, în vârstă de 50 de ani, de profesie funcționar și I. Rusescu, tot de 50 ani și de profesie funcționar, ambii domiciliați în Craiova.

Actul cuprinde semnăturile olografe ale celor celor doi soți

Contractul de căsătorie la care se face referire în actul de naștere este de fapt un act dotal prin care Aretia Piteșteanu, în vederea căsătoriei, își constitutie următoarea dotă: partea pe care o stăpânește în moșia Polcești Piteșteanca, din comuna Călăreți, jud. Ilfov, reprezentând partea din averea succesorală rămasă de pe urma defunctului său tată, cu o valoare de aproximativ 200.000 lei. Este stipulat că va putea oricând, cu autorizația soțului, să vândă partea sa din moșie sau să o schimbe cu un alt imobil în valoare egală, suma rezultată din vânzare să poată fi folosită la cumpărarea oricărui imobil rural sau urban sau suma obținută să poată fi împrumutată, asigurată prin ipotecă, cu orice bun rural sau urban. Sau, pentru achiziționarea titlurilor de rentă de stat a Casei rurale a Societății de Credit Român Financiar, urban și rural, precum și a oricăror instituții garantate de stat. Orice altă avere prezentă sau viitoare rămâne în afara regimului stabilit în act. Gheorghe Tătărescu, în calitate de viitor soț, primește condițiile de constituire a dotei.

Redăm în articol actul de căsătorie al lui Gheorghe Tătărescu cu Aretia Piteșteanu!

  Paula-Cristina VASILOIU, arhivist