ARHIVE 100 de ani de la Încoronare. Manifestările organizate la Târgu-Jiu.

Documentele de arhivă reprezintă o sursă inepuizabilă de cunoaștere prin care sunt prezentate astăzi, celor interesați, evenimente din istoria noastră. În acest context, așa cum se știe, anul acesta s-au împlinit 100 de ani de la încoronarea Majestărilor Sale Regele Ferdinand și Regina Maria, la Alba Iulia, ca regi ai României Mari.

Sursele de arhivă ne arată că au fost organizate manifestări ample în toate orașele municipii reședință de județ și nu numai, bineînțeles că și Târgu-Jiul s-a aflat pe harta celor care au sărbătorit acest eveniment. Programul manifestărilor de la Târgu Jiu s-a întins pe 3 zile, între 15 și 17 octombrie 1922.

În fondul arhivistic “Școala Pedagogică de Băieți Târgu Jiu” a fost identificat programul acestor manifestări organizate la nivelul reședinței județului Gorj, un program amplu și plin de semnificație, având participări alese. Astfel, la 15 octombrie, autoritățile locale aveau să înceapă desfășurarea evenimentului la ora 10 dimineața cu un Te-Deum la Biserica Catedrală, în prezența prefectului județului, a comandantului garnizoanei și a primarului orașului. Prezenți la manifestări au fost ofițerii activi și în rezervă ai garnizoanei, magistrații, membri comisiei interimare a orașului, membri comisiei interimare ai județului, corpul avocaților, corpul didactic, corpul medical, funcționarii administrației financiare, ai consilierului agricol, inginerul județului și al orașului, funcționarii acestor servicii, șeful serviciului de telegraf și poștă, șeful stației, membri Camerei de Comerț, membri Societății Crucea Roșie, membri Societății Ocrotirea Orfanilor de Război, membri Societății Invalizilor de Război, ai Cercului Comercial, ai Corporației și Societăților recunoscute etc. Înaintea de începerea Te-Deumului, trupele, școlile și societățile aveau să fie aliniate în piața Bisericii Catedrale.

La 10,30, ora încoronării, toate clopotele bisericilor din oraș urmau să bată iar tunurile să tragă. La 10,35 după ce clopotele și tunurile aveau să înceteze, comandantul Garnizoanei urma să citească Proclamația Regală, ascultată de populația civilă cu capetele descoperite, iar de ofițeri cu mână la vizeră. Anunțul începerii citirii Proclamației se va face prin semnalul de “Drepți”. După încetarea citirii Proclamației, începând cu ora 10,40 clopotele aveau să reînceapă să sune până la 10,50 iar tunurile să tragă până vor număra 101 lovituri.

La ora 11,00, în fața statuii lui Tudor Vladimirescu avea să înceapă defilarea elevilor, societăților și a trupelor, în următoarea ordine: Muzica Regimentului Nr. 18 Gorj, copiii orfani, școlile primare de fete și de băieți, Școala Profesională de Fete, Școala de Cântăreți, Școala Normală, Liceul, Societatea Veteranilor Grad Inf. Valea Jiului, Societatea Ajutorul, Societatea Unirea, Societatea Tinerimea Română, Societatea Meseriașilor, Corporația Tudor Vladimirescu, Societatea Funcționarilor Comerciali, Societatea Fraternitatea, Cercul Comercial și Industrial, Regimentul 18 Gorj, Regimentul 57/58, Regimentul 38 Obuziere.

La încheierea defilării saloanele Palatului Comunal aveau să găzduiască recepția finală, când prefectul județului și comandantul Garnizoanei urmau să primească felicitările din partea șefilor autorităților civile și militare, într-o ordine prestabilită: Armata, Magistratura, Clerul, Comisia Interimară a orașului, Comisia Interimară a județului, Baroul, Corpul Didactic, Corpul Medical, Administrația Financiară și R.M.S., Serviciul Tehnic, Consilieratul Agricol, Serviciul Telegraf Poștal, Șeful Stației Târgu Jiu, membri Camerei de Comerț, președinții tuturor societăților.

Între orele 16,00-18,00 Muzica Regimentului 18 Infanterie urma să încânte audiența în Piața Palatului Comunal, iar la Statuia lui Tudor Vladimirescu un taraf cu lăutari. La ora 20,00 un moment frumos de retragere cu torțe.

A doua zi, la 16 octombrie, manifestările urmau să fie deschise de serbarea școlară a Liceului de Băieți în sala Tetrului Milescu și în intervalul 16,00-18,00 Regimentul 18 Infanterie avea să încânte publicul, în piața din fața Statuii lui Tudor Vladimirescu, cu muzica aleasă iar lăutarii în piața Primăriei. La ora 20,00 același moment de retragere cu torțe.

Serbările se încheiau în ziua de 17 octombrie, după serbarea școlară de dimineață a Școlii Normale și Școlii Profesionale de Fete, muzica militară a Regimentului 18 Gorj și a tarafului de lăutări în cele două piețe din fața Primăriei și a Statuii lui Tudor Vladimirescu, la ora 20,00, cu retragerea de torțe.

Paula-Cristina VASILOIU – Serviciul Județean Gorj  al Arhivelor Naționale