Alarmă pe Jiu

În perioada 01 – 02.07.2009, Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă organizează un exerciţiu de simulare privind apărarea împotriva inundaţiilor, a accidentelor la construcţiile hidrotehnice, în bazinul hidrografic mijlociu al râului Jiu, în judeţul Gorj. Se urmăreşte verificarea: modului de funcţionare a fluxului informaţional-decizional hidrometeorologic privind avertizarea – alarmarea  populaţiei la nivel de bazin hidrografic, la nivel de judeţ, până la nivelul cetăţenilor; modului  de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, la nivel judeţean; modului în care administraţia publică locală cunoaşte procedurile elaborate de Ministerul Mediului conform Manualului Prefectului, Manualului Primarului, pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii, prevederile Planurilor de Apărare Împotriva Inundaţiilor, conştientizarea populaţiei asupra riscului pe care îl reprezintă acest tip de dezastru – inundaţiile – , asupra măsurilor preventive şi de intervenţie operativă ce trebuie întreprinse de fiecare cetăţean in zonele supuse acestor riscuri, pentru salvarea propriei vieţi şi bunurilor personale, a sarcinilor, obligaţiilor şi măsurilor ce trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor.