Al doilea proiect cu finanţare europeană la Colegiul Tehnic Nr. 2

Începând cu 01 septembrie 2009, COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU a demarat derularea proiectului “STAGIILE DE PRACTICĂ-INVESTIŢIE PENTRU VIITOR”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul se derulează timp de 2 ani de zile, în perioada 01.09.2009-31.08.2011, şi se adresează elevilor din clasele XI- XII de la profilul „Resurse naturale” din cadrul şcolii noastre.

84 de elevi de la Colegiul Tehnic Nr. 2 se vor pregăti în domeniul tehnic
84 de elevi de la Colegiul Tehnic Nr. 2 se vor pregăti în domeniul tehnic

Promovarea prin acest proiect a unor obiective precum perfecţionarea continua şi accesul la înaltă calificare se înscriu pe linia politicilor Uniunii Europene în domeniul dezvoltării resurselor umane, având ca obiectiv pe termen lung enunţat de Consiliul European de la Lisabona ca „Uniunea Europeană să devină […] economia cea mai competitivă, bazată pe cunoaştere”.
Achizitia, actualizarea continua si ridicarea nivelului de cunoastere, de deprinderi si de competente, este o conditie preliminara pentru dezvoltarea tuturor cetatenilor si pentru participarea acestora in toate laturile societatii de la cetatenia activa la integrarea pe piata muncii. Formarea profesionala pentru tineri se regaseste în continutul tuturor programelor ce vizeaza relansarea economiei nationale şi urmareşte transformarea actualului sistem de institutii de pregatire profesională, completarea lui cu componentele necesare pentru prevederea şi realizarea reorientării profesionale şi pregătirii din timp a forţei de muncă pentru activităţi care utilizează noi tehnologii şi solicită creativitate, inovare şi înalt profesionalism. Ţinând cont de faptul că educaţia este recunoscută prin Constituţie ca o prioritate naţională şi, luând în considerare principalele coordonate ale Planului Naţional de Dezvoltare, prezentul proiect vine în întâmpinarea obiectivelor şi priorităţilor programelor nationale prin soluţiile moderne, inovatoare de instruire si educatie propuse şi abordarea orientată către creşterea competitivităţii viitoarei forţe de muncă, văzută ca premisă pentru dezvoltarea economică viitoare. De asemenea, obiectivele si rezultatele asteptate pentru grupul tinta se incadreaza in viziunea  PRAI: “Creşterea gradului de absorbţie (angajare sau continuarea studiilor) a absolvenţilor din sistemul TVET la 60%din total pana in anul 2010”, precum si in tintele strategice din PLAI care vizeaza integrarea socio-profesionala a absolventilor din invatamantul tehnic într-un procent crescător de la an la an;  asigurarea pregătirii resurselor umane in contextul invăţarii permanente se regaseste, de asemenea, ca tinta strategica in PAS.
Proiectul isi propune sa sprijine activitatea a 84 de elevi de la profilul Resurse naturale din şcola noastră in cadrul stagiilor de practica, in vederea cresterii competitivitatii acestora, prin dobandirea de cunostinte si competente mai bune in concordanta cu cerintele dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere.
Justificarea necesitatii acestei cereri de propunere de proiect se poate demonstra pornind de la rezultatelor studiilor nationale si europene care aduc in actualitate situatia tinerilor absolventi care simt acut problema gasirii unui loc de munca dupa terminarea studiilor, in special datorita inconsistentei dintre curricula scolara si nevoile locale ale pietei muncii, precum si lipsei unor competente transversale care sa largeasca paleta optiunilor de ocupare.
Rezultatele proiectului sunt corelate cu activitatiile proiectului si sunt atat rezultate imediate, cat si pe termen lung, prin angajarea membrilor grupului tinta si ai echipei de implementare in proiecte si strategii care isi continua derularea si dupa incheierea proiectului.
În contextul necesitatii cresterii nivelului de calificare a fortei de munca, aceasta cerere de propunere de proiect sprijina elevii de la profilul Resurse naturale, calificarea tehnician ecolog şi protecţia calitatii mediului, pentru ca acestia sa dobandeasca noi competente profesionale si de valorizare personala, in perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii ca proces complex, general, esential si necesar.
Prof. Bîzocu Codruţa
Prof. Peptan Anca