Ajutoare de încălzire pentru târgujieni

Primăria Târgu Jiu a demarat, începând cu data de 19.10.2015, înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor. Ca și în anii trecuți, solicitanții vor trebui să prezinte, o dată cu cererea, actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, precum și acte doveditoare privind locuința sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

Târgujienii cu venituri mici ajutați să-și încălzească locuințele
Târgujienii cu venituri mici ajutați să-și încălzească locuințele

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere au fost puse la dispoziţia solicitanţilor, începând cu data de 19.10.2015, în centrele de primiri cereri organizate de către Direcția Publică de Protecție Socială Târgu Jiu.
Cererile pentru încălzirea locuinţelor cu gaze naturale se depun la următoarele centre: Clubul “Vârstei a Treia” – str. Olteniţei: Luni – Vineri: ora 800 – 2000 și Sâmbătă: ora 900 – 1300; Clubul “Vârstei a Treia” – str. Mioriţei: Luni – Vineri: ora 800 – 1800 și Sâmbătă: ora 900 – 1300; Clubul “Vârstei a Treia” – str. Debarcader: Luni – Vineri: ora 800 – 1600; Clubul “Vârstei a Treia” – T. Vladimirescu; Luni – Vineri: ora 800 – 1600
Cererile pentru încălzirea locuinţelor cu combustibili solizi (lemne) se depun la Clubul “Vârstei a Treia” din str. Olteniţei.
Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţelor cu energie electrica se depun la Sediul Direcției Publice de Protecție Socială Târgu Jiu – B-dul C.Brâncuşi, bl.3, parter.
Persoanele singure sau familile care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege pentru acordarea dreptului şi depun cererile până la 20 noiembrie 2015, vor beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor începând cu 01 noiembrie 2015.

Anchete sociale

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale se pot efectua anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.
În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.
Fac excepţie beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale.

One Comment on “Ajutoare de încălzire pentru târgujieni”

Comments are closed.