Acuzații de fraudă la Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni

La Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni neregulile ies la iveală pe zi ce trece. În timp ce era președinte, Dorin Mituțoiu era și acționar și administrator la o firmă ce făcea afaceri cu asociația, în detrimental acesteia din urmă. Cea mai elocventă dovadă e aceea că s-a ajuns ca, după ce firma a cumpărat masă lemnoasă de la obște, tot obștea să aibă de plată, conform documentelor.

Molizii din Obârșia Lotrului au fost tăiați pe zeci de hectare și lemnul declasat pe motiv de atac de goange
Molizii din Obârșia Lotrului au fost tăiați pe zeci de hectare și lemnul declasat pe motiv de atac de goange

În perioada 2009-2011,  între Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni și SC Translemn SRL au fost încheiate contracte de vânzare masă lemnoasă pe picior, multe dintre ele sub prețul pieții, fiind invocate tăieri accidentale datorate unor atacuri de ipidae (niște insecte ce afectează scoarța și structura lemnoasă a arborilor, provocând uscarea acestora). În timp ce prețul lemnului scădea de la 47 până la 10 lei/mc, deși în caz de astfel de atacuri se trece la explatare în cel mai scurt timp posibil pentru ca lemnul să nu se deprecieze, prețul prestației de exploatare era mai mare decât prețul pieții. Astfel că, potrivit facsimilelor alăturate, afacerea dintre cele două părți a fost în avantajul firmei, aceasta luând și lemnul și având și de luat bani, în urma compensării costurilor.

Mituțoiu, dublu șef

În perioada precizată mai sus, Dorin Mituțoiu era asociat cu 50% din acțiuni și administrator al firmei Translemn, dar și președinte al Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni. Deși acesta ne-a declarat că nu a făcut afaceri între cele două părți, cu dublu rol, pentru că nu ar mai fi fost în firmă în perioada încheierii respectivelor contracte, de la Registrul Comerțului reiese că situația era exact pe dos. Mai précis, acesta a fost asociat cu Manasia Cosmin până la data de 12.10.2010, când Consiliul de Administrație al SC Translemn SRL a stabilit următoarele (după cum rezultă din Monitorul Oficial al României): „Se retrage din societate și din funcția de administrator numitul Mituțoiu Dorin, care anterior a cesionat numitului Manasia Ion- Cătălin, care a fost cooptat în societate, un număr de 1 (una) parte socială din părțile sociale deținute de acesta în societate, cu o valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare, respectiv suma de 10 lei și numitului Manasia Constantin- Cosmin, i-a cesionat un număr de 9 (nouă) părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, respective suma de 90 (nouăzeci) lei, astfel societatea se transformă în societate cu doi asociați în persoana numiților: Manasia Constantin- Cosmin- 95%- care va deține în societate un număr de 19 (nouăsprezece) părți sociale, cu o valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare, respective suma de 190 (una sută nouăzeci) lei; Manasia Ion- Cătălin – 5%- care va deține în societate un număr de 1 (una) parte socială, cu o valoare de 10 lei.”
Ori, numai două dintre contractile încheiate cu preț mic, dacă e să exemplificăm, sunt următoarele: nr. 22/05.09.2009, în care asociația vinde 1501 mc masă lemnoasă specia molid la 10 lei/mc, motivând tăieri accidentale și nr. 23/14.11.2009, în care se vând 888 mc molid la prețul de 20 lei/mc, tot prin tăieri accidentale. Iar cum am arătat mai sus, „accidental” erau ipidaele, adică goangele care au atacat pădurea, lemnul fiind declasat foarte mult, deși administratorii pădurilor au obligația să facă tăierile urgent, pentru ca lemnul să nu fie depreciate.

Tăcere
Deși a spus, mai întâi, că nu era președinte și patron în perioada când s-au făcut contractile păguboase pentru obște, Dorin Mituțoiu a revenit și a spus că nu declară nimic: „Nu am nici un punct de vedere. Aștept ca instanțele de judecată să dea verdictul dacă sunt sau nu vinovat și vorbim după aceea.”
Nu este pentru prima dată când Dorin Mituțoiu refuză să-și prezinte punctul de vedere, acest lucru întâmplându-se și cu ani în urmă, când era președinte al Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni și era acuzat de fraude de către o parte a membrilor asociației.