Activităţi pro europene la Gr. Şc. Ind. „Constantin Brâncuşi”

La Grupul Școlar Industrial Minier “Constantin Brancusi”  Peștișani  s-au desfăşurat în perioada 1 – 30 octombrie 2012, în cadrul campaniei  «Europa, casa noastră»  o serie de activităţi  care au avut ca scop evidenţierea unităţii europene, a diversităţii istorice, culturale şi lingvistice care caracterizează Uniunea Europeană.

Elevi şi cadre didactice de la Peştişani dedicaţi activităţilor proeuropene
Elevi şi cadre didactice de la Peştişani dedicaţi activităţilor proeuropene

După cum se ştie, „Europa, casa noastră” este o campanie de informare şi comunicare anuală menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene în mediul şcolar. Campania îşi propune să informeze elevii şi profesorii cu privire la proiectul de integrare europeană (istoria, prezentul şi viitorul acestuia), priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene, dar şi informaţii care îi privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra în statele membre, implicarea în activităţi de voluntariat, schimburi între tineri, participarea la internship-uri). Campania este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale), precum şi liceelor din România. Elevii participanţi trebuie să fie coordonaţi de învăţători sau profesori.
Campania de informare „Europa, casa noastră” are patru componente importante:Vizite în școli; Concursul Lider European pentru licee; Ziua Europei; Concursul de desene.

200 de elevi la activităţi

În această campanie s-au desfăşurat activităţi în care cei 200 de elevi de la clasele: VIII-a A,  IX-a A, B, cls. a X-a A, cls. a XI-a A, cls. a XI-a B, XII-a A, B, au fost înștiințați despre campania  «Europa, casa noastră»  și despre concursurile desfășurate în această campanie.
Una dintre activităţile înscrise pe agenda campaniei noastre şi care a avut un rol important în rândul elevilor cu totul deosebit a fost cea intitulată “Oraşele culturale ale Uniunii  Europene”  având ca obiectiv consolidarea informaţiilor elevilor despre istoricul, tradiţiile, personalităţile culturale, obiectivele turistice ale unor mari şi reprezentative centre culturale europene.
În această activitate elevii participanți împărțiți în grupe de cate 4-5 elevi au realizat prezentări PPT prin care au evocat personalități, obiective turistice, capodopere ale arhitecturii europene precum Turnul Eiffel, muzeul Louvre, Palatul Parlamentului din Londra.
O contribuție deosebită au avut-o elevii clasei a XI-a B care au realizat o prezentare PPT a locurilor vizitate de ei în Germania cu ocazia deplasării prin Programul “Leonardo da Vinci”, finanțat de Comisia Europeană ca parte a Programului de învățare pe tot parcursul vieții. Elevii si-au împărtășit impresiile colegilor despre frumusețile văzute, despre cultura și despre tradițiile locurilor respective şi  despre modul de viață din Germania.
O alta activitate desfășurată a fost confecționarea de drapele ale țărilor din Uniunea Europeană de către elevii claselor a VIII-a A și a IX-a B.  Această activitate a avut scopul cunoașterii statelor membre și realizarea unei cooperări între elevii.
Elevii participanți au fost informați despre etapele de constituire a Uniunii Europene, despre statele membre UE, despre Drapelul UE, imnul UE, moneda Uniunii Europene, ziua Europei  și despre motto-ul UE  „Unitate în diversitate”
La aceste activități au fost invitați: domnul primar al comunei Peștișani de la acea vreme d-nul Tivig Pantelimon, d-na director Iliescu Liliana Marinela, d-nul director adjunct Sandu Laurențiu, d-na prof. documentarist Susanu Anca, vicepreședinta comitetului de părinți Tisaru Cornelia, prof.  Jucatoru Marian și din partea presei: dl. Cornel Șomâcu – Vertical și dl Cosmin Pigui – Gorj Exclusiv.
Adrian Popescu