Activitate metodică demonstrativă la Ţicleni

Grupul Şcolar Industrial de Petrol Ţicleni a găzduit miercuri, 7 noiembrie 2012, Cercul Pedagogic al Profesorilor de Istorie din Gorj. La acţiune au luat parte peste 40 de cadre didactice care predau istoria în liceele gorjene.

40 profesori de istorie din liceu au mers la Ţicleni
40 profesori de istorie din liceu au mers la Ţicleni

Profesorii de istorie prezenţi la această activitate au asistat la o lecţie demonstrativă susţinută de prof. Crina Elena Oprişor, la clasa a XI-a, profil matematică-informatică, cu tema „Migraţii în lumea contemporană”. Prin această lecţie, doamna profesoară şi-a propus să transmită elevilor cunoştinţe despre formele, cauzele şi tipurile migraţiilor în lumea contemporană, evoluţia migraţiilor în lumea contemporană, dar şi de a dezvolta capacităţi de analiză, corelare şi sistematizare a elevilor. Printre obiectivele propuse în cadrul proiectului didactic al acestei lecţii s-au remarcat deprinderile elevilor de a sesiza notele esenţiale ale subiectului tratat, de a face corelări şi analogii, sistematizări şi generalizări. Folosirea corectă a termenilor noi în contexte noi, să se interpreteze corect informaţiile provenite din documente şi scheme, elevii să identifice cauzele, tipurile şi consecinţele migraţiilor în lumea contemporană, s-au numărat şi acestea printre obiectivele propuse în proiectul didactic al lecţiei.
Au făcut aprecieri asupra activităţii didactice susţinută de prof. Crina Elena Oprişor, prof. dr. Mihaela Ioniţă (coordonator Cercul pedagogic al profesorilor de istorie de liceu), prof. dr. Marcela Mrejeru, prof. Nicolae Negrea ş.a.

Dezbateri metodico-ştiinţifice

Lecţia demonstrativă a fost urmată de dezbateri metodico-ştiinţifice în care profesorii de istorie prezenţi la această activitate au abordat problematica istoriografiei actuale.
Prof. dr. Maria Cornoiu şi prof. dr. Mihaela Ioniţă au diseminat activităţile derulate în cadrul Proiectului de Istorie Orală „Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale” la care au participat în acest an sub egida Universităţii „Babeş-Bolyai”. Doamna prof. dr. Mihaela Ioniţă a prezentat o serie de cărţi despre problematica abordării istoriei orale, precum şi Ghidul de pregătire intensivă pentru examenul de Bacalaureat 2013, recent apărut la Editura Nomina din Bucureşti.
Prof. dr. Dorina Nichifor, inspector de specialitate ISJ Gorj, a făcut aprecieri la adresa lecţiei susţinută de prof. Crina Elena Oprişor, a prezentat volumul al II-lea al Mapei Profesorului de Istorie şi a adus la cunoştinţa profesorilor prezenţi în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de istorie desfăşurat la G.Ş.I. Ţicleni, o serie de precizări cu privire la activităţile metodico-ştiinţifice desfăşurate de profesorii de istorie din Gorj.