Acțiuni de informare preventivă ISUJ Gorj

În cazuri grave cum a fost alunecarea de la Seciuri, Roșia de Amaradia, din 2006, e nevoie de voluntari care să sprijine formațiunile ISU
În cazuri grave cum a fost alunecarea de la Seciuri, Roșia de Amaradia, din 2006, e nevoie de voluntari care să sprijine formațiunile ISU

Pe parcursul anului 2012, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj, prin Inspecţia de Prevenire, va desfăşura la nivelul judeţului acţiuni de informare preventivă a autorităţilor publice locale şi a cetăţenilor CAMPANIA „VREAU SĂ FIU VOLUNTAR”. Campania are drept scop sensibilizarea cetăţenilor cu privire la rolul şi importanţa voluntariatului în situaţii de urgenţă.
Printre obiectivele campaniei se numără: cunoaşterea şi respectarea de către autorităţile publice locale a reglementărilor privind voluntariatul în situaţii de urgenţă; creşterea interesului autorităţilor publice locale pentru dimensionarea şi dotarea reală şi corectă a structurilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă existente la nivelul localităţilor judeţului; creşterea numărului de solicitări din partea cetăţenilor pentru intrarea într-un serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă.
În acest sens, pentru atingerea obiectivelor, cadrele Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.S.U.J. Gorj vor desfăşura pe parcursul acestui an o serie de activităţi, astfel: instruiri şi seminarii de informare a primarilor cu privire la reglementările specifice referitoare la voluntariatul în situaţii de urgenţă; acţiuni comune cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă în scopul recrutării voluntarilor; acţiuni comune cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă (puncte mobile de informare preventivă, exerciţii demonstrative, Ziua Porţilor Deschise) în scopul cunoaşterii activităţii de voluntariat; popularizarea materialelor folosite în campanie pe posturile locale, panourile stradale şi pe site-urile I.S.U.J. Gorj, respectiv ale primăriilor judeţului, acolo unde acestea există.