A X-a ediţie a concursului „Brâncuşi – cioplitorul în duh”

Loading

Liceul din Peştişani nu îl uită pe Brâncuşi
Liceul din Peştişani nu îl uită pe Brâncuşi

Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi“ Peştişani în parteneriat cu Consiliul Judeţean Gorj anunţă Proiectul “Brâncuşi – cioplitorul în duh”, proiect ce se desfăşoară în perioada 19.02.2014 – 16.05.2014 şi are ca obiectiv sporirea contribuţiei în cunoaşterea vieţii şi operei marelui sculptor Constantin Brâncuşi, a aportului acestuia la sporirea zestrei culturale a umanităţii, promovarea meleagurilor româneşti în care s–a plămădit şi s–a exprimat genialul creator.
Proiectul se desfăşoară anual în unitatea noastră de învăţământ şi este la a X-a ediţie. În cadrul proiectului va avea loc concursul cu acelaşi nume, ce se adresează elevilor de la Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” Peștișani. Concursul are trei secţiuni:
Secţiunea I: Cunoaşterea vieţii şi a operei lui Constantin Brâncuşi;
Secţiunea a II–a: Eseu liber având ca suport un aforism brâncuşian;
Secţiunea a III–a: Creaţii plastice raportate la biografia şi opera brâncuşiană.
Se primesc premii în bani, albume pentru toate cele trei secţiuni, lucru ce sperăm să atragă cât mai mulţi participanţi. Pe parcursul derulării proiectului se vor realiza portofolii, expoziţii de fotografii, CD–uri cu materialele obţinute.
“Implicarea Consiliului Judeţean Gorj în organizarea concursului din acest an va contribui la asigurarea condiţiilor optime de organizare a acestuia, dar va spori si prestigiul unităţii noastre şcolare. Prin această activitate dorim să formăm atitudini de respect faţă de valorile culturale româneşti şi universale, dar şi să promovăm arta şi ştiinţa în rândul tinerilor” a declarat d-na director a Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Peştişani, prof. Liliana Marinela Iliescu.
Prof. Maria Cristina Surdilă