2011, un an bun pentru Stăneşti

Deşi anul 2011 a fost un an de criză în întreaga lume, consider că pentru comuna Stăneşti, al cărei primar sunt, împreună cu Consiliul Local, am făcut tot ce se putea face, pentru continuarea unei dezvoltări durabile. E drept că au fost şi lucrări pe care nu le-am putut realiza, dar asta s-a întâmplat numai din cauze obiective, iar ele rămân teme ale noastre pentru anii următori.

Comuna Stăneşti,  o localitate în plină dezvoltare
Comuna Stăneşti, o localitate în plină dezvoltare

În fiecare dintre domeniile de care răspundem, ca autoritate locală, am făcut de aşa natură încât să realizăm cele mai importante obiective, în ordinea priorităţilor, după cum urmează:

ÎNVĂŢĂMÂNT
În acest domeniu sau realizat: reparaţii grup social Şcoală Generală Căleşti – fiind vorba de un grup social mai amenajat în incinta clădirii simetric cu cancelaria cadrelor didactice, grup social care are 3 compartimente placate cu gresie şi faianţă posibilitatea de a fi racordată la reţeaua de apă curentă; asigurarea transportului gratuit al elevilor cu menţiunea că datorită comasării acesta aproape s-a dublat fiind necesare mai multe curse pe serii în funcţie de programul şcolar. Deşi am solicitat în scris la ISJ Gorj microbuz şcolar până la această dată n-am primit nici măcar un răspuns oficial, solicitarea aceasta făcându-se în fiecare an; asigurarea combustibilului solid pentru Şcoala Căleşti şi lichid (gaze) pentru încălzirea şcolilor Stăneşti şi Curpen; vidanjarea grupurilor sociale igienizarea şi deratizarea instituţiilor şcolare.

INVESTIŢII
În anul 2011 s-au continuat lucrările la Proiectul integrat obţinut pe Măsura 322 „ Modernizare drum comunal şi procurare utilaje pentru serviciul public, alimentare cu apă şi canalizare menajeră, păstrarea şi promovarea tradiţiilor locale în comuna Stăneşti, judeţul Gorj realizându-se următoarele: modernizarea drumului DC 145 Curpen – Vaidei pe o lungime de 2,2 km până la cantonul Vaidei; executare de şanţuri dalate pe o lungime de 3000 metri liniari; executat 2 podeţe noi.
De asemenea, lucrările pentru îmbunătăţirea alimentării cu apă în comună au fost următoarele: montat conductă de apă pe o lungime de 2,7 km în satul Căleşti, uliţă Comănescu (Cucu), satul Măzăroi, satul Obreja cu cele două uliţe; executat cămine de vane şi s-au montat hidranţi conform proiectului; montat pompă în puţul forat; finalizat fundaţie la gospodăria de apă, montat bazinele, executat împrejmuire şi racord electric, montat stâlpi şi lămpi pentru iluminat pe timpul nopţii.
Alimentarea cu apă a satelor Vaidei – Curpen – Alexeni – Stănesti, investiţie promovată pe HG 577 /1997 a început în anul 2011 realizându-se următoarele: s-a executat săpătură şi s-a montat conducta în satul Stăneşti – linia principală cu extindere până la limita intravilanului cu comuna Leleşti, linia Mică Stăneşti cu extindere tot până la limita intravilanului, linia Mică pe DC 143 spre Obreja tot cu extindere până la limita intravilanului sat Stăneşti;  în satul Curpen pe uliţele Ciulavi până la Ciută Nicolae şi-n stânga spre Vălari pe DC 146 până dincolo de ultima casă; uliţa Dudăi, uliţa Filipeşti, uliţa Udroi şi pe Ciorăşti până dincolo de familia Udrescu spre cele trei familii din gornei; s-au achiziţionat bazinele de apă şi ţeava pentru porţiunea Stăneşti – Alexeni – Curpen.
Şi canalizarea menajeră a fost o prioritate a anului 2011 pentru noi, astfel:  s-a executat reţea de canalizare pe o lungime de 5 km în satele Bălani, Căleşti, Măzăroi, Obreja inclusiv cămine; s-a executat staţie între Căleşti Mari şi Căleşti Mici, împrejmuire, racord electric, stâlpi şi lămpi pentru iluminat; s-a executat staţie de pompare între satele Bălani şi Căleşti; s-a executat staţie în satul Bălani şi islazul comunal, împrejmuire, racord electric, stâlpi şi lămpi pentru iluminat; s-a achiziţionat tractorul şi remorca . Investiţia este în stadiul final urmând să fie executată şi reparaţia drumului pe porţiunea afectată de lucrările de canalizare şi alimentare cu apă.

DRUMURI

„Am căutat să investim în ordinea priorităţilor comunei”
„Am căutat să investim în ordinea priorităţilor comunei”

La capitolul „Drumuri”, de asemenea, s-a lucrat în anul 2011, după cum urmează:  a-a continuat Modernizarea drumului DC 143 Stăneşti – Obreja pe o lungime de 1,2 km şi s-au finalizat lucrările la podeţul din poiană;
Tot la capitolul drumuri a stat în atenţia noastră şi reparaţiile celorlalte drumuri şi anume: drumul Alexeni – Vălari, Curpen – Ciulavi, Vălari – Pîrvuleşti, Alexeni – Vălari; s-a aprovizionat cu material şi transportul acestuia iar împrăştierea s-a efectuat cu buldoexcavatorul din dotare; poduri şi podeţe; s-a executat reparaţia la podul din satul Alexeni care devenise impracticabil traficului şi s-a executat reparaţia capitală la puntea Dudăi din satul Curpen.

SALUBRIZAREA ŞI COLECTAREA DEŞEURILOR
Această activitate se realizează cu firma Polaris de la care am închiriat trei platforme care ridică deşeurile ori de câte ori este nevoie. Colectarea deşeurilor se realizează cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 dar cu toate acestea problema deşeurilor rămâne o problemă foarte importantă şi foarte grea datorită fondurilor insuficiente, chiar dacă s-a stabilit acea taxă de salubrizare care nu a fost achitată de nimeni, fiind în imposibilitatea achitării serviciilor făcute de Polaris, dar o mare problemă este şi conştiinţa unor cetăţeni care deşi există posibilitatea depozitării deşeurilor în aceste platforme nu le folosesc şi aruncă deşeurile pe unde apucă .

ILUMINATUL PUBLIC  ŞI LUCRĂRI  EDILITARE GOSPODĂREŞTI
În anul 2011 iluminatul public a funcţionat normal, a fost reparat în totalitate excepţie făcând satele Obreja şi Măzăroi care, datorită lucrărilor de modernizare a reţelei electrice şi a executării staţiilor noi de transformare, nu a putut fi reparat. S-a achiziţionat un număr de 20 lămpi noi, becuri, ceasuri pentru reglarea programului de iluminat, contactori.
În ceea ce priveşte lucrările edilitar- gospodăreşti, pe lângă lucrările de reparaţie capitală a punţii din satul Curpen la Dudăi şi lucrările de la podul de peste rîul Suşiţa Verde din Alexeni, în anul 2011a mai fost realizată reparaţia şi împrejmuirea zidului bisericii din satul Alexeni, care era distrus în procent de 70%, doar partea din faţă arătând mai bine.
De asemenea, s-au început lucrările la localul Şcolii Vaidei, având ca destinaţie punct de Salvamont pentru comuna Stăneşti, s-a montat indicatorul pentru comuna Stăneşti la intrarea în satul Stăneşti.

CULTURĂ ŞI SPORT
Şi în anul 2011 Pastorala Floriilor a fost cea mai importantă şi semnificativă manifestare culturală a comunei Stăneşti .
Echipa de fluieraşi a participat la toate manifestările culturale la care au fost invitate condusă de directorul căminului cultural domnul Blideanu Ştefan Liviu .
Sportul la nivelul comunei Stăneşti este reprezentat de echipele de fotbal de seniori şi juniori Dinamo Inter Stăneşti. De asemenea, Discoteca din Stăneşti este o atracţie pentru tinerii din comună.
O altă investiţie care a fost aprobată în domeniul culturii este Programul Biblionet, prin care biblioteca va fi dotată gratuit cu calculatoare, videoproiector, scanner, imprimantă. Construcţia unei săli de sport este o investiţie pentru care s-a depus documentaţia, dar nu s-a realizat nimic datorita nealocării de fonduri de către C.N.I. Bucureşti.

FOND FUNCIAR
Comisia Locală de Fond Funciar şi-a desfăşurat activitatea în bune condiţii, analizând toate documentele şi cererile depuse.
A fost pus în posesie domnul Hotoboc Ion conform Sentinţei civile, au fost întocmite documentele pentru Hortopan Angela pentru pădure tot în baza hotărârii judecătoreşti, Hortopan Florin a fost validat de comisia Locală pentru suprafaţa din islazul Obreja 22,5 ha.
Din păcate, mai sunt câteva cazuri nerezolvate tot în baza hotărârilor judecătoreşti. dar sunt probleme privind delimitarea suprafeţelor (cazul Găvan Valeria) şi certificatul de moştenitor (Toader Păpuşa).


Vasile  Pîrvulescu

One Comment on “2011, un an bun pentru Stăneşti”

Comments are closed.