200 de hectare de pădure, la cheremul Comisiei Padeş

Comisia Locală Padeş a nesocotit o hotărâre judecătorească, schimbând în mare parte vechiul amplasament al unei păduri, dat prin sentinţă foştilor proprietari, pe motiv că acesta ar fi fost deja ocupat, în proporţie de aproape 75%. Ilegalitatea n-a trecut însă de Instituţia Prefectului şi de Oficiul de Cadastru, angajaţii primăriei fiind acum luaţi la întrebări, mai ales că s-a dovedit că nici 10% din suprafaţă nu era ocupată de alţi proprietari.

Pădurile de pe Valea Motrului, la mezat
Pădurile de pe Valea Motrului, la mezat

Potrivit Sentinţei nr. 2657/28 octombrie 2008, Corlan D. Marina, domiciliată în comuna Padeş, sat Cloşani judeţul Gorj, „obligă intimata Comisia Locală de Fond Funciar Padeş să întocmească documentaţia necesară reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1.943.992 mp teren cu vegetaţie forestieră, pe vechiul amplasament, identificat conform raportului de expertiză şi să o înainteze Comisiei Judeţene de Fond Funciar Gorj.” Cu toate astea, comisia a nesocotit sentinţa şi a schimbat amplasamentul în proporţie de 75%. Ba mai mult, a încercat să inducă în eroare Comisia Judeţean, în adresa de înaintare a documentaţiei fiind precizat că se respectă dispozitivul sentinţei: „Dovada proprietăţii se face după sentinţa civilă Nr. 2657 din 28 octombrie 2008 pronunţată de către Judecătoria Motru, raport de expertiză de specialitate, acte de proprietate.” Cine a avut curiozitatea să pună actele cap la cap, a constatat că adresa nu corespunde realităţii, pentru că afirmaţia că se solicită retrocedarea dreptului de proprietate conform hotărârii judecătoreşti e contrazisă câteva rânduri mai jos, de aici rezultând că se intenţionează retrocedarea nu conform sentinţei, pe vechiul amplasament, ci trei sferturi în afara lui: „Din suprafaţa totală de 194, 3992 ha, suprafaţa de 52, 000 ha situată în UP II Motru Mare (UA …) sunt pe vechile amplasamente, iar suprafaţa de 142, 33992 ha se află pe alt amplasament oferit şi însuşit de Comisia Locală, respectiv UP II Motru Mare (UA…), amplasament acceptat de către Corlan D. Marina, conform declaraţiei notariale….” Cu alte cuvinte, ceva hotărăşte judecata şi altceva comisia, cu toate că avea obligaţia legală să aplice sentinţa şi nimic mai mult. Întrebaţi de ce au procedat aşa, angajaţi ai Primăriei Padeş au încercat să ne explice că proprietara a refuzat amplasamentul şi că acesta e motivul pentru care a fost schimbat, acolo unde a vrut ea. Mai mult, aceştia au afirmat că s-a decis aşa pentru că trei sferturi din amplasament era deja ocupat. În acelaşi timp, însă, ne-au pus la dispoziţie harta de la Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj, din care rezultă cu totul altceva. În primul rând nici 10% din suprafaţă nu era ocupată, dar cei de la primărie spun că au crezut-o pe cuvânt pe fiica Marinei Corlan. În al doilea rând, vechiul amplasament presupune şapte fâşii de pădure aşezate în diferite punte, în timp ce comisia i-a dat pădurea toată la un loc. Iar în al treilea rând, se vorbeşte că exact pe locul unde vrea Corlan Marina pădure trece un drum, accesul la proprietatea sa fiind mult mai facil decât dacă pădurea sa ar fi fost greu accesibilă. Mai mult, acolo unde vrea aceasta pădure, arborii sunt numai buni de exploatat, iar apropierea drumului şi implicit distanţa mică de transport creşte şi mai mult valoarea lemnului din acea pădure.
Scuze nejustificate
Cât despre scuza comisiei locale cum că s-a procedat aşa pentru că amplasamentul se credea că e ocupat, nici măcar aceasta nu stă în picioare. Iată care este punctul de vedere al Tribunalului Gorj în astfel de situaţii: „În majoritatea situaţiilor, comisiile locale invocă generic faptul că amplasamentul solicitat a fost atribuit altor persoane, fără a indica titlul de proprietate şi titularul acestuia, fără a-l depune la dosar, sau a formula alte cereri, în contradictoriu cu beneficiarul acestui titlu. În situaţia prevăzută la punctul II- 2 (similară cu cea a speţei noastre n.r.), s-a apreciat că se impune respectarea hotărârii judecătoreşti irevocabile.”

One Comment on “200 de hectare de pădure, la cheremul Comisiei Padeş”

  1. Domnilor din primaria Pades, le-ar sta bine pe Alexandru I Cuza , cam 10-20 de ani sa revina la realitate ……

Comments are closed.